10 април 2017

МОНОГРАФИИ И ДОКУМЕНТАЛНИ СБОРНИЦИ НА ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ

Монографии и документални сборници

 

* Пиринска Македония в българо-югославските отношения (1944-1948), С., 1993, 480 с. (докторска дисертация).

* Път към Голгота, сборник в чест на 50 г. от кончината и 110 г. от рожде­нието на Невро­копски митрополит Борис, Благоевград, 1997, 159 с.

* Хроника на едно национално предателство (Опитите за насилствено де­на­ци­онализи­ране на Пиринска Македония (1944-1949 г.), С., 1999, 303 с., първо изда­ние; 313 с. второ изда­ние; трето допълнено издание, С., 2004, 492 с.

* Отличен българин с името Герасим (Страници от въоръжената съп­ротива срещу комунистическия режим в Пиринска Македония (1944-1948), С., 2008, 236 с. второ издание.

* Да се запази за вечни времена (сборник от документи за дейността на бившата Държавна сигурност), С., 2002, 305 с.

* Македонската кървава Коледа (Създаване и утвърждаване на Вар­дарска Македония като република в югославската федерация.( 1943-1946 п), С., 2003 г., 346 с.

* Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952), сб. документи от поредицата „Архивите говорят” на ГУА при МС на РБ, т. 31, 607 с.

* Вик в съня (Материали за съпротивата на Владимир Поптомов срещу маке­донизаци­ята в Пиринския край (1944-1949), С., 2005, 267 с.

* Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944-1947), С., 2005, 354 с.

* Премълчани истини. Лица, събития и факти от българската история (1941-1989), С., 2005, 367 с.

* Имотите на Кобургите (Истини, полуистини, действителност), С., 2006, 619 с.

* Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944-1989), С., 2007, 702 с.

* Паметни бележки за българо-либийските отношения (1963-2007), С.,2007,296 с.

* Поверително! Комедията с досиетата, С., 2008, 448 с.

* Строго поверително. Асимилаторската кампания срещу турското нацио­нално мал­цинство в България (1984-1989), С., 2008, 830 с.

* Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989), Документи, С., 2009, 278 с.

* Борба без оръжие! Турско националноосвободително движение в България (1985-1986), С., Документи, С., 436 с.

* Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989), Документи, второ преработено и допълнено издание, С., 2010, 500 с.

* Ахмед Доган. Документална биография (1954-1990), С., 2011, 400 с.

* Голямата екскурзия.  Принудителното изселване на етнически турци от България (юни – август 1989), том І, С., 2011, 424 с.; том ІІ, С., 2011, 417 с.

* Обратната вълна. Връщане гражданските права на българските турци (септември 1989 – януари 1990), С., 2012, 513 с.

* Лично! Строго секретно! Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989), Документи, Първо издание, С., 2012, 948 с.

* Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възродителният процес (20-30 май 1989). До­кументи, С., 2015, 209 с.

* Строго секретно! Провеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България  (23 декември 1984-31 март 1985 г.)  Документи

* За съдбата на прогонените от България във Вардарска Македония българи (1945 – 1956), С., 2018, 152 с.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.