10 април 2017

МОНОГРАФИИ И ДОКУМЕНТАЛНИ СБОРНИЦИ НА ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ


*  Пиринска Македония в българо-югославските отношения (1944-1948), С, 1993, 480 с. (докторска дисертация).

*  Път към Голгота, сборник в чест на 50 г. от кончината и 110 г. от рожде­нието на Неврокопски митрополит Борис, Благоевград, 1997,159 с.

*  Хроника на едно национално предателство (Опитите за насилствено денационализиране на Пиринска Македония (1944-1949 г.), С, 1999, 303 с, първо издание; 313 с. второ издание; трето допълнено изда­ние, С, 2004, 492 с.

*  Отличен българин с името Герасим (Страници от въоръжената съп­ротива срещу комунистическия режим в Пиринска Македония (1944-1948), С, 2008, 236 с. второ издание.

*  Да се запази за вечни времена (сборник от документи за дейността на бившата Държавна сигурност), С, 2002, 305 с.

*  Македонската кървава Коледа (Създаване и утвърждаване на Вар­дарска Македония като република в югославската федерация.( 1943-1946 п), С, 2003 г., 346 с.

*  Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952), сб. документи от поредицата „Архивите говорят" на ГУА при МС на РБ, т. 31, 607 с.

*  Вик в съня (Материали за съпротивата на Владимир Поптомов срещу македонизацията в Пиринския край (1944-1949), С, 2005, 267 с.

*  Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944-1947), С, 2005, 354 с.

*  Премълчани истини. Лица, събития и факти от българската история (1941-1989), С, 2005, 367 с.

*  Имотите на Кобургите (Истини, полуистини, действителност), С, 2006, 619 с.

*  Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944-1989), С, 2007, 702 с.

*  Паметни бележки за българо-либийските отношения (1963-2007), С.,2007,296 с.

*  Поверително! Комедията с досиетата, С, 2008, 448 с.

*  Строго поверително. Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984-1989), С, 2008, 830 с.

*  Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май

    1989/, С, 2009, 278 с.

*Борба без оръжие! Турско националноосвободително движение в България /1985-1986), С, Документи, С, 436 с.

*Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май Документи, второ преработено и допълнено издание, С, 2010,

*Aхмед Доган. Документална биография (1954-1990), С, 2011, 400 с.

*Голямата екскурзия, том I, С, 2011, 424 с; том II, С, 2011, 417 с.

* Обратната вълна. Връщане гражданските права на българските турци (септември 1989 - януари 1990), С, 2012, 513 с.

* Лично! Строго секретно! Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987-1989), Документи, Първо издание, С, 2012, 948 с.

* Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възроди­телният процес (20-30 май 1989). Документи, С, 2015, 209 с.

* Строго секретно! Провеждане на насилствената възродителна кампа­ния срещу турското национално малцинство в България (23 декември 1984-31 март 1985 г.) Документи, С., 298 с.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.