27 декември 2020

 

Монографии и документални сборници от Веселин Ангелов

* Път към Голгота, сборник в чест на 50 г. от кончината и 110 г. от рождението на Неврокопски митрополит Борис, Благоевград, 1997,159 с. https://dox.abv.bg/download?id=43de351d5d

* Хроника на едно национално предателство (Опитите за насилствено денационализиране на Пиринска Македония (1944 – 1949 г.), четвърто издание, С., 2020, 384 с. https://dox.abv.bg/download?id=b51a49e044

* Отличен българин с името Герасим (Страници от въоръжената съпротива срещу комунистическия режим в Пиринска Македония (1944 – 1948), С, 2008, 236 с., второ издание. https://dox.abv.bg/download?id=f96a3ac87e

* Да се запази за вечни времена (сборник от документи за дейността на бившата Държавна сигурност), С, 2002, 305 с. https://dox.abv.bg/download?id=ed9f2111df

* Македонската кървава Коледа (Създаване и утвърждаване на Вардарска Македония като република в югославската федерация.(1943 – 1946), С, 2003 г., 346 с. – хабилитационен труд за присъждане на званието старши научен сътрудник втора степен. https://dox.abv.bg/download?id=357162da20

* Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944 – 1952), сб. документи от поредицата „Архивите говорят" на ГУА при МС на РБ, т. 31, 607 с. https://dox.abv.bg/download?id=123fc93ea6

* Вик в съня (Материали за съпротивата на Владимир Поптомов срещу македонизацията в Пиринския край (1944 – 1949), С, 2005, 267 с. https://dox.abv.bg/download?id=6d5f41600c

* Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944 – 1947), С, 2005, 354 с. https://dox.abv.bg/download?id=181bcaad98

* Премълчани истини. Лица, събития и факти от българската история (1941 – 1989), С, 2005, 367 с. https://dox.abv.bg/download?id=2ba32cca0c

* Имотите на Кобургите (Истини, полуистини, действителност), С, 2006, 619 с. https://dox.abv.bg/download?id=31125c7909

* Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944 – 1989), С, 2007, 702 с. https://dox.abv.bg/download?id=8f782a74e5

* Паметни бележки за българо-либийските отношения (1963 – 2007), С.,2007,296 с. https://dox.abv.bg/download?id=8f7fc3ae3b

* Поверително! Комедията с досиетата, С, 2008, 448 с. https://dox.abv.bg/download?id=ea20dc5dda

* Строго поверително. Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984 – 1989), С, 2008, 830 с. https://dox.abv.bg/download?id=1772548f19

* Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989) С, 2009, 278 с. https://dox.abv.bg/download?id=1dd3063ddc

* Борба без оръжие! Турско националноосвободително движение в България /1985 – 1986), С, 2009, Документи, С, 436 с. https://dox.abv.bg/download?id=2639db7fa0

* Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989). Документи, второ преработено и допълнено издание, С, 2010, 500 с. https://dox.abv.bg/download?id=df8925dd77

* Aхмед Доган. Документална биография (1954 – 1990), С, 2011, 400 с. https://dox.abv.bg/download?id=6e7992ed51

* Голямата екскурзия, том I, С, 2011, 424 с; том II, С, 2011, 417 с. https://dox.abv.bg/download?id=f3162e71ff

https://dox.abv.bg/download?id=f28c57b981

* Обратната вълна. Връщане гражданските права на българските турци (септември 1989 – януари 1990), С, 2012, 513 с. https://dox.abv.bg/download?id=ea2ad1f8bc

* Лично! Строго секретно! Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987 – 1989), Документи, Първо издание, С, 2012, 948 с.

https://dox.abv.bg/download?id=e1aa04b69c

https://dox.abv.bg/download?id=dd3f9559f6

* Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възродителният процес (20 – 30 май 1989). Документи, С, 2015, 209 с. https://dox.abv.bg/download?id=3a8cba8cd9

* Строго секретно! Провеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България (23 декември 1984 – 31 март 1985 г.) Документи, С., 2016, 298 с. https://dox.abv.bg/download?id=4109c77ec0

* Документален сборник. За съдбата на прогонените от България във Вардарска Македония българи (1945 – 1956), С., 152 с. https://dox.abv.bg/download?id=657a36427e

29 юли 2020

Джъстин Маккарти, Смърт и изгнание. Етническото прочистване на османските мюсюлмани (1821-1922)


BIBLIOGRAPHY

Adamson, David The Kurdish War. New York and Washington, 1964.
Adossidès, A. Arméniens and Washington. 1964.
Akgűn, Seçil. General Harbord’un Anadolu Gezisi (Ermeni Meşelesi’ne Dair) Raporu. Istanbul, 1981.
Aknouni, E. Political Persecution: Armenian Prisoners of the Caucasus. New York, 1911.
Allen, W. E. D. A History of the Georgian People. London, 1932.
Allen, W. E. D. and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, Cambridge, 1953.
Altunay, Ahmet Refik. Kafkas Yollarında. Hz. Yunuz Zeyrek, Ankara, 1981.
Anderson, M. S. The Eastern Question, 1774-1923. New York, 1966.
Andrew, Prince (of Greece). Towards Disaster. London, 1930.
Antoniades, Alexandre Le développement économique de la Thrace, Athens, 1922.
Arfa, Hassan. The Kurds: An Historical and Political Study. London, 1966.
Arikoğlu, Damar. Hatılaralarım. Istanbul, 1961.
Arslanian, Artin H. „Dunsterville’s Adventures: a Reappraisal.” Interna­tional Journal of Middle Eastern Studies 12 (1980): 199-216.
Asaf, Mehmed. 1909 Adana Ermeni Olayari se Anilarım. Hz. İsmet Parmasizoğlu, Ankara, 1982.
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, № 81, Aralik, 1982.
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, № 83, Mart 1983.
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, № 85, Ekim 1985.
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, № 86 Nisan 1987.
Association Macedonienne, Commission d’enquete de l’Atrocités Bulga­res en Macédoine (Faits en Documents), Athéne, 1913.
Attaav, Tűrkkaya. „Procurement of Arms for Armenian Terrorism: Reali­ties Based on Ottoman Documents”. In International Terrorism, Ankara, 1984, pp. 169-177.
Atatűrk, Mustafa Kemal. Nutuk. First Printed in Ankara in 1927 in two volumes; numerous. Reprints.
Athens, University of. The Crimes of Bulgaria in Macedonia, Washing­ton, Translated from Greek, Washington, D.C., 1914.
Atkin, Muriel Ann. „The Khanates of Eastern Caucasus and the Origins of the First Russo-Turkish War”. PhD Dissertation, Yale University, 1978.
Attrocités Russes. Documents soumis à la Conference de Constantinople. Constantinople, 1877.
Ayvazian, Arthur A. Armenian Victories at Khzanavous ans Sardabad on May 23, 1918. New York, 1985.
Azerbaijan. Claims of the Delegation of the Republic of Caucasian Azer­baijan Presented to the Peace Conference in Paris. Paris, 1919.
Babiguian Effendi La Situation des Arméniens en Turquie, exposée par des documents, 1908-1912, volume III of the Report of „the late Babiguian Ef­fendi, deputy from Adrianople”.
Baddeley, John F. The Rugged Flanks of the Caucasus. London, 1940.
The Russian Conquest of the Caucasus. London, 1908.
Baker, James. Turkey in Europe. London, 1877.
Baker, Valentine. The War in Bulgaria. London, 1879.
Baldwin, Oliver. Six Prisons and Two Revolutions: Adventures in Trans-Caucasia and Anatolia, 1920-1921. London, 1925.
Barton, James L. The Story of Near East Relief (1915-1930): An Inter­pretation. New York, 1930.
Bayur, Yusuf Hikmet Tűrk İnkilàbı Tarihi, volume II, Ankara, 1943 re­printed 1983.
Tűrk İnkilàbı Tarihi, volume III, parts 1-4, Ankara, 1953, 1955, 1957, 1967.
Belen, Fahri. Tűrk Kurtuluş Savaşı. Ankara, 1973.
Benningsen, Alexandre. Muslim Guerilla Warfare in the Caucasus (1918-1928)”, Central Asian Survey 2 (July 1983): pp. 45-56.
Benningsen, Alexandre and S. Enders Windbush. Muslim National Com­munism in the Soviet Union. Chicago, 1979.
Muslims of the Soviet Empire: A Guide. London, 1986.
Bernhard, L. Les Atrocités Russes en Bulgarie et en Arménie pendant la guerre de 1877, Berlin, 1878.
Beylerian, Arthur Les Grandes puissances, l’Empire Ottoman et les Ar­méniens dans les Archives Françaises, (1914-1918), Paris, 1983.
Blanch, Lesley. The Sabres of Paradise. London, 1930.
Blanquiere, Eduard. The Greek Revolution: its origin and progress, Lon­don, 1824.
Bliss, Edwin Munsell. Turkey and the Armenian Atrocities. Philadelphia, 1896.
Bournoutian, George A. Eastern Armenia and the Last Decade of Persian Rule, 1807-1828 (A Political and Socio-Economical Study of the Khanate of Erivan on the Eve of Russian Conquest). Malibu, California, 1982.
The Ethnic Composition and the Socio-Economic Condition of Eastern Armenia in the First Half odf the Nineteenth Century. In: Transcaucasia: Na­tionalism and Social Change. Ed. by Ronald Grigor Suny. Ann Arbor, 1983, pp. 69-86.
Brancoff, D. M. La Macédoine et sa Population Chrétienne. Paris, 1905.
Bremond, E. La Cilicie en 1919-1920. Paris, 1921.
Bridge, F. R. Austro-Hungarian Documents relating to the Macedonian Struggle, 1896-1912. Thessaloniki, 1976.
Bryce, James. Transcaucasia and Ararat. London, 1976.
Bryce, Viscount. The Treatment of the Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916: Documents Presented to Viscount Grey of Falladon. London, 1916.
Bujax, Col. Les Campagnes de l’Armée hellénique, 1918-1922. Paris, 1930.
Bulgarian Academy of Sciences. Macedonia: Documents and Materials. Sofia, 1978.
Carnegie Commission of InveCurveystigation Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Washington, DC, 1914
Chaliand, Gerard. People Without a Country: Kurds and Kurdistan. Lon­don, 1980.
Chesney, Colonel (Francis R.). The Russo-Turkish Campaigns of 1828 and 1829, with a View of the Present State of Affairs in the East. London, 1854.
Churhill, Winston. The World Crisis: The Aftermath. London, 1929.
Cirilli, Gustave Jounral du Siege dAndrinopole, Pafris, 1913
Comité de bienfaisances des Emigrés Politiques des Ciscausiens en Tur­quie. Aperçu historique sur les Ciscausiens pendant la Guerre Mondiale. Cons­tantinople, 1918.
Le Comité de la Défense Nationale or Le Comité de Publication D.A.C.B. Les Atrocités des Bulgares en Thrace, № 4, Constantinople, 1913.
Les Atrocités des Coalises Balkaniques, №1 Constantinople, 1913.
Les Atrocités des Coalises Balkaniques, №2 Constantinople, 1913.
Les Atrocités des Coalises Balkaniques, №3, Constantinople, 1913.
Les Atrocités des Grecs en Macedonie, № 5, Constantinople, 1914.
Comité International de Secours aux Refugiés des Provinces. Compte Rendu General. Janvier 1878 - Avril 1879.
Comstock, John Lee. History of the Greek Revolution. Harford, 1851.
Congrés Turc de Lausanne, Bureau Permanent du. Le Régime d’Occupation hellénique en Turquie. Lausanne, 1921.
The Crimes of Bulgaria. Washington, D.C., 1914.
Çay, Abdulhalûk.  The March, 31, Baku Massacre”. In The Eastern Question: The Imperialism and the Armenian Community. Edited by Abdul­halûk Çay, Ankara, 1987, pp. 121-132.
Cuinet, Vital. La Turquie de l’Asie. 4 vols. Paris, 1890-1894.
Dadrian, Vanakh N.  The Naime-Andonian Documents On the World War I. Destruction of Ottoman Armenians: The Anatomy of a Genocide”. Inter­national Journal of Middle Eastern Studies 1 (1986): 311-360.
 The Role of Turkish Physicians in the World War I: Genocide of Otto­man Armenians”. Holocaust and Genocide Studies I (1986): 169-192.
Dakin, Douglas. The Greek Struggle for Independence, 1821-1833. Lon­don, 1975.
Delegation Turque, Bureau de Presse de la. Atrocités et devastations Grecques en Anatolie. Lausanne, 1923.
Le Régime d’Occupation hellénique en Turquie. Lausanne, 1921.
Deliorman, Altan. Tűrklere Karşi Ermeni Komitecileri, Istanbul, 1973
Demiroğlu, Faiz. Van’da Ermeni Mezalimi. Ankara, 1985.
De Veou, Paul. La Passion de Cilicie, 1919-1922. Paris, 1937,
Dewdney, J. C. Turkey: An Introductory Geography. New York, 1922.
Dixon-Johnson, C. F. The Armenians, Northgate, 1916.
Djemal Pasha. Memoirs of a Turkish Statesman, 1913-1919. Paris, 1937
Documents sur les atrocités Arméno-russes, Constantinople, 1917.
Dominion, Leon. The Frontiers of Language and Nationality in Europe. New York, 1917.
Dunn, Robert. World Alive. New York, 1956, p. 309.
Duval, J. Histoire de l’Ėmigration. Paris, 1862.
Dwight, H. G. Constantinople Old and New, New York, 1915
Dyer, Gwinne.  Turkish ‘Falsifiers’ and Armenian ‘Deceivers’: Historiog­raphy and the Armenian Massacre”. Middle Eastern Studies 12 (January 1976): 99-107.
Edib Halide. Memoirs of Halide Edib. New York, 1926.
The Turkish Ordeal. New York, 1926.
Emin, Ahmet (Yalman). Turkey in the World War. New Haven, Conn., 1990.
Eren, Ahmet Cevat. Tűrkiye’de Gaç ve Gaçmen Meselezi. Istanbul, 1966.
 Die Bedeutung des Flűchtlinsproblems in der Tûrkei”. Integration (Va­duz) 3 (1959): 167-77.
Evans, Laurence. United States Policy and the Partition of Turkey, 1914-1924). Baltimore, 1965.
Fahrettin, Kızıoğlu M. Kars İli ve Çevresinde Ermeni Meselimi (1918-1920). Ankara, 1970.
Mili Műcadelede Kars. I Kitab, Belgeler”. Istanbul, 1960.
Field, James A., Jr. America and the Mediterranean World, 1776-1882. Princeton, 1969.
Finefrock, Michael M. Atatűrk, Lloyd George, and the Megali Idea: Cause and Consequence of the Greek Plan to Seize Constantinople from the Allies, June-August, 1922”. Journal of Modern History, 52 (March, 1980): 1047-1066.
Finlay, George. A History of Greece, edited by H. F. Tozer, 6 (Oxford, 1877).
Fischer, Alan. The Crimean Tatars. Stanford, Calif., 1978.
The Crimean Tatars, the USSR, and Turkey”. In Soviet Asian Ethnic Frontiers, edited by William O. McCagg, Jr. and Brian D. Silver. New York, 1979, pp. 1-24.
Emigration of Muslims from the Russian Empire in the Years after the Crimean War” In Jahrbucher fűr Geschichte Osteuropas 35 (1987): 356-371.
The Russian Anexation of Crimea, 1772-1783. Cambridge, 1970.
Fischer, W. B. The Middle East. London, 1950; seventh edition, 1978.
France, Ministère de l’Économie Nationale, Institut National de la Statis­tique et des Études Économiques. Les Transfers Internationaux de populations. Paris, 1946.
Gaillard, Gaston. The Turks and Europe. London, 1921.
Gates, Frank Caleb. Not To Me Only. Princeton, 1940.
Gautherot, Gustave La Françe en W Syrie et en Cilicie, Paris, 1920
Gehri, Maurice. Report, separately printed from the Revue International de la Croix-Rouge, 3, no. 31 (July, 1921), Geneva.
Genov, Tsenko. „Military Operations in the Balkan Theatre during the 1877-78 War”, Southeatern Europe 2 (1979): 136-153.
Gidney, James B. A Mandate for Armenia. Oberlin, Ohio, 1967.
Golodin, Ivan. The Caucasus. London, 1854.
Gontaut-Biron, Comte R. de. Comment La France s’est instalée en Syrie (1918-1919), Paris, 1923.
Gordon, Thomas. History of the Greek Revolution. Edinburgh and Lon­don, 1832.
Gаyűnç, Nejat. Osmanlı İdarsinde Ermeniler. Ankara, 1983.
Gаzaydin, Ethem Feyzi. Kirim: Kirim Tűrklerin Yerleşmese Gaçmeleri. Istanbul, 1943.
Grabill, Joseph L. Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810-1927. Minneapolis, Minn., 1971.
Great Britain. Documents on British Foreign Policy, 1919-1936. First se­ries, various volumes, London.
Great Britain, Foreign Office, Historical Section, no. 59. Anatolia. Lon­don, 1920.
Great Britain, Naval Staff, Intelligence Department. A Handbook of Asia Minor. Vol. III, pt. 2. London, July 1919.
Great Britain, Parliament, CMD. Reports on Atrocities in the District of Yalom and Guemlek and in the Ismid Peninsula. Turkey No. 1 (1921), 1478, p. 11.
Les Grecs à Smyrne, Nouveau témoignages sur leurs atrocities. Un do­cumemt official probant. Paris, 1920.
Greece, Bureau de la presse du Ministère des Affaires Etrangères [sic]. La Grèce en Asie-Mineure. Athens, 1921.
Greece, Ministère de l’Économie Nationale, Direction de la Statistique. Population du Royaume de Grece d’après le Recensement du 19 Décembre, 1920, Athens, 1928.
Greece, Anti-Greek Persecution in Turkey. London, 1921.
Les Crualités Bulgares en Macedoine Orientale et en Thrace, 1912-1913. Athens, 1913.
Greene F. V. Report on the Russian Army and Its Campaign in Turkey. New York.
Gűrűn, Kamuran The Armenians File, London, 1985.
Hamlin, Cyrus. My Life and Times. London, 1900.
Hartill, Leonard Ramsden. Men Are Like That. Indianapolis, 1928.
Helmreich, E. C. The Diplomacy of the Balkan Wars, 1912-1913. Cam­bridge, Mass., 1938.
From Paris to Sévres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference, 1919-1920. Columbus, Ohio, 1974.
Helmreich, Paul C. From Paris to Sévres. Columbus, Ohio, 1974.
Henze, Paul B. „Fire and Sword In the Caucasus: the 19th Century Resis­tance of the North Caucasian Mountaineers”, Central Asian Survey 2 (July 1983): pp. 5-44.
„Marx on Russians and Muslims”. Central Asian Survey 6 (July 1967): pp. 33-45.
Hepword, George H. Through Armenia on Horseback. New York, 1898.
Hocaoğlu, Mehmed. Arşiv verikalarıyla taríhte Ermeni Meaalimi ve Er­meniler, Istanbul, I, 1976.
Hoffmann, George W. „Evolution of the Ethno­graphic Map of Yugosla­via: a Historical Geographic Interpretation. In An Historical Geography of the Balkans, edited by Francis W. Carter, London, 1977.
Holmes, Mary Caroline. Between the Lines in Asia Minor. New York, 1923.
Horton, George. The Blight of Asia. Indianapolis, 1926.
Housepian, Marjorie. The Smyrna Affair. New York, 1923.
Hovannisian, Richard G. „Armenia and the Caucasus in the Genesis of the Soviet-Turkish Entente”, International Journal of Middle Eastern Studies 4 (1973): 129-47.
Armenia on the Road to Independence, Berkeley and Los Angeles, 1967.
The Armenian Holocaust. Cambridge, Mass. 1978; revised, 1980.
The Republic of Armenia, vols. I and II, Berkeley, 1971 and 1982.
Howard, Harry N. The King-Crane Commission: An American Inquiry into the Middle East. Beirut, 1963.
The Partition of Turkey, 1913-1923. New York, 1966.
Hurewitz, J. C. Diplomacy in the Near and Middle East, vol. II, Prince­ton, 1956,
Immanuel, Oberstleutenant Der. Balkankrieg, 1912/1913), 1912/1913. Berlin, 1914.
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Les Trans­ferts Internationaux de Populations, Paris, 1946
Istatistik Ydhgi III.
Jelavich, Barbara History of the Balkans, vol. 2) Cambridge, 1983
Jelavich, Charles and Barbara The Establishment of the Balkan National States), 1804-1920. Seattle and London, 1977.
Johnson, Clarence R., ed. Constantinople Today: the Pathfinder Survey of Constantinople. New York, 1922.
Karabekir, Kаzim. İstiklàl Harbimiа, Istanbul, 1969 (има и по-ново из­дание: Istanbul, 1988).
Karal, Enver Ziya. Osmanlı Tarihi. Vols. 5-8. Ankara, 1956-1962.
Karpat, Kemal. Ottoman Population 1830-1914: Demographie and Social Characteristics. Madison, Wisconsin, 1985.
„The Status of the Muslim under European Rule: the Eviction and Settle­ment of the Çerkes”. Journal of the Institrute of Muslim Minority Affairs, 1 no. 2 (1972): 7-27.
Katchaznouni, Hovhannes „The Armenian Revolutionary Federation (Dashnagtzoutiun) Has Nothing To Do Anymore: The Manifesto of Hovhannes Katchaznouni, First Armenian Prime Minister of the Independent Armenian Republic”. Translated by Matthew A. Callender. Edited by John Roy Carlson (Arthur A. Derounian) [sic], New York. Armenian Information Service, 1955.
Kayaloff, Jacques. The Battle of Sardarabad. The Hague and Paris, 1973.
The Fall of Baku: Material on the Events of September 15, 1918. Ber­gen­feld, New Jersey, 1976.
Kazemzadeh, Firuz The Struggle for Transcaucasia (1917-1921), New York, 1951; reprinted by Hyperion, Westport, Connecticut, 1981.
Kermaly, Ghalib. Assassinat d’un Peuple. Rome, 1921.
Kerr, Stanley E. The Lions of Marash: Personal Experience with Ameri­can Near East Relief, 1919-1922. Albany, 1973.
Kinross, Lord [Patrick Balfour]. Atatűrk: The Rebirth of a Nation. Lon­don, 1964.
Kiselinovski, National Structure of the Population in Aegean Macedonia (1900-1913), Macedonian Revue), vol. 8, № 2, 1978, pp. 145-152.
Kitromilides, Paschalis M. and Alexis Alexandris. „Ethnic Survival, Na­tionalism and Forced Migration”. Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies 5 (1984-1985): 9-44.
Kitsikis, Dimitri. Propagande et Pressions en Politique Internationale: La Gréce et ses revendictions à la Conference de la Paix. Paris, 1963.
Koçaş, Sadi. Tarih Boyunca Ermeniler ve Turk-Ermeni İliskileri. Ankara, 1967.
Korganoff, General C. La Participation des Armèniens à la Guerre Mon­diale sur le Front de Caucase (1914-1918), Paris, 1927.
Kűçűk, Cevdet. Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı, 1878-1897. Istanbul, 1984.
Kurat, Akdez Nímet Tűrkíye ve Rusiya. Ankara, 1970.
Ladas, Stephen P. The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece, and Turkey. New York, 1932.
Lake, Atwell. The Defense of Kars. London, 1957.
Lambert, Rose. Hajin, and the Armenian Massacre. New York, 1911.
Landau, Jacob M. Pan-Turkism and Turkey: A Study in Irredentism. Hamden, Conn. 1981.
Lang, David Marshall. Armenia: Cradle of Civilization. 3rd ed., London, 1982.
The Armenians: A People in Exile. London, 1982.
Langer, William L. The Diplomacy of Imperialism. 2nd ed., New York, 1960.
Larcher, Commandant M. La Guerre Turqie dans la Guerre Mondiale, Paris, 1926.
League of Nations. Report o the Work of the High Commission for Refu­gees presented by Dr. Fritjof Nansen to the Fourth Assembly. Geneva, 1923.
Lemaitre, Alfred. Mussulmans et Chrétiens. Notes sur la guerrede l’independence grecque. Paris, 1895.
Lewis, Bernard. The Emetrgence of Modern Turkey. London and New York, 1962.
Libardian, Gerard J. „Armenia and Armenians: a Divided Homeland and a Dispersed Nation”. In Soviet Asian Ethnic Frontiers, edited by William O. McCagg, Jr. and Brian D. Silver. New York, 1979, pp. 27-60.
„Revolution and liberation in the 1892 and 1907 Programs of the Dash­naktsutiun”. In Transcaucasia: Nationalism and Social Change. Ed. by Ronald Grigor Suny. Ann Arbor, 1983, pp. 185-196.
Ligue pour pour la Défense des Droits des Ottomans. Attrocités Grecques dans le Vilayet de Smyrne (May, 1919), Documents Inédits et Témoinages des Officiérs Anglais et Français. Geneva, 1919.
Lloyd George, David. Memoirs of the Peace Conference. New Haven, Conn., 1939.
Longrigg, Stephen Hemsley Syria and Lebanon under French Mandate, London, 1958.
Lowry, Heath W. „Richard G. Hovannisian on Lieutenant Robert Steed Dunn”. Tnhe Journal of Ottoman Studies 5 (1985): 1-44.
„Turkish History: On Whose Sources Will It Be Based? A Case Study on the Burning of Izmir ”. Osmanlı Araştımaları. 9 (1988).
Lynch, H. F. B. Armenia: Travels and Studies. 2 vols. Khayats Reprint, Beyrut, 1965.
Mandelstam, Andre. Le Sort de l’Empire Ottoman. Paris, 1917.
Marx, Karl. The Eastern Question: a Repring of Letters Written 1853-1856 Dealing with the Events of Crimean War. Edited by Eleanor Marx Aveling and Edward Aveling. New York, 1897; reprinted 1969.
Mayewski, General Les Massacres d'Armenie, 1916.
Van ve Bitlis Istatistigi, Translated by Mehmet Sadik, Istanbul, 1330
McCarthy, Justin. „American Commission to Anatolia and the Report of Niles to Sutherland”. Published in the proceedings of the Tűrk Tarih Kurumu General Conference XI, Ankara, 1990.
The Arab World, Turkey, and Balkans. Boston, 1982.
et al. Armenians in the Ottoman Empire and Modern Turkey (1912-1926). Istanbul, 1984.
„Greek Statistics on Ottoman Greek Population”. International Journal of Turkish Studies 2 (1980): 66-76.
„Jewish Population of the Late Ottoman Period”. In Jews of the Ottoman Empire. Edited by Avigdor Levy. Princeton, 1994.
„Muslim Refugees in Turkey: The Balkan Wars, World War I, and the Turkish War of Independence”. In Humanist and Scholar: Essays in Honor of Andreas Tietz. Istanbul, 1993, pp. 87-111.
Muslims and Minorities. New York, 1983.
„The Population of Ottoman Europe Before and After the Fall of the Em­pire," Proceedings of the Third Conference on the Social and Economic History of Turkey) ed. by Heath W. Lowry, Ralph S. Hattox, Istanbul, 1990, pp. 275-288.
Mears, Eliot Grinell. Modern Turkey: A Politico-Economic Interpretation, 1908-1923. New York, 1924.
Michoff, Nikola. La Population de la Turqie et de la Bulgarie au XVIII et XIX s.: recherché biblio-statistiques.4 vols. Sofia, 1915-1935.
Miletitch, Dr. Lubomir Atrocites Grecques en Macedoine pendant la Guerre Greco-Bulgare, Sofia, 1913.
Millman, Richard. Britain and the Eastern Question. Oxford, 1979.
„The Bulgarian Massacres Reconsidered”. Southeast European Review 58 (April 1980): 218-31.
Ministère de la Défense, Etat Major de l’Armèe du Terre, Service Historique, Génèral [CR] du Hays, Les Armées Françaises au Levant, 1919-1939. Tome I L’Occupation Française en Syrie et Cilicie sous le Commandement Britannique, Novembre 1918-Novembre 1919, pp. 120-21).
Montheith, Lieut.-General W. Kars and Erzurum: with the Campaign of Prince Paskiewitch in 1828 and 1829. London, 1956.
Mordmann, Drs., Gabuzzi et Sécouli. Les refugiés de la Roumelie en 1878: Rapport presenté au Conseil International de Santé. Constantinople, 1879.
Morgenthau, Henry. Ambassador Morgenthau’s Story. New York, 1919.
(with French Strother). All in a Lifetime. Garden City, New York, 1922.
Nalbandian, Louise The Armenian Revolutionary Movement: The Devel­opment of Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, Berkeley and Los Angeles, 1963
Nansen, Fritjof. Armenia and the Near East. London, 1928, reprint, New York, 1976.
Nassibian, Akaby Britain and the Armenian Question, 1915-1923. Lon­don, 1984.
Nestorova, Tatyana. American Missionaries among the Bulgarians. Boulder, Colorado, 1987.
Nogales, Rafael de. Four Years Beneath the Crescent, Translated by Muna Lee. New York, 1926.
Memoirs of a Soldier of Fortune. Garden City, New York, 1932.
Norman, C. B. Armenia and the Campaign of 1877. London, 1878.
Nubar, Boghos. Thje Pre-War Population of Cilicia. Paris, 1920.
Őke, M. Kemal. Ermeni Meselesi. Istanbul, 1986.
Oliphant, Laurence. The Trans-Caucasian Campaign of the Turkish Army under Omer Pasha: A Personal Narrative. London, 1856.
Orel, Şinasi and Sűreyya Yuca. The Telat Pasha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction? London, 1986.
Ormanian, Malachia. L’Église Arménienne. Paris, 1920.
Ottoman Empire. Greek Atrocities in the Vilayet of Smyrna, Attrocités Grecques dans le Vilayet de Smyrne. Geneva, 1919.
Rapports officiels reçu des autorités militaries Ottomanes sur l’occupation de Smyrne par les troupes Helléniques. Constantinople, 1919.
Ottoman Empire. Dahilliye Nezareti, Sicil-i Nűfus İdare Umumiyesi Műdűriyeti. Memalik-I Osmanliye’nin 1330 Senesi Nűfus İstatistiği. Istanbul, 1330 M.
Ottoman Empire, L’Etat Major Ottoman. Attrocités Arméniennes, commises contre les Mussulmans du Caucase durant le mois du Julliet 1919. Istanbul, n. d.
Ottoman Empire, Ministère de l’Interieur, Direction Générale des Immigrés. Attrocités Grecques dans en Turquie. Second Livre [sic!]. Publication No. 5. Constantinople, 1921.
Ottoman Empire. Nezaret-I Umur-i Ticaret ve Nafia. Devlet-i Aliye Osmaniye’nin 1313 Senesine Mahsus İstatistik-i Umumisi. Istanbul, 1315.
Őkse, Necati. „The Turco-Russian War (1877-1878)”. Revue Internationale d’Historie Militarire 46 (1980).
Őzkaya, İnayetullah Cemal Le Peuple Arménien et les tentatives de réduire le people Turk en servitude. Ankara, 1971.
Őzalp, Kazim. Milli Mûcadele. 2 vols. Ankara, 1971.
Pallis, A. A. „Racial Migrations in the Balkans during the Years 1912-1924”. Geographical Journal 16 (October, 1925).
Greece’s Anatolian Venture – and after. London, 1937.
Pasdermerjian, Dr. G. [Armen Garo], Why Armenia Should Be Free. Boston, 1918
Pasdermerjian, H. Histoire d’Arménie, 3rd edition, Paris, 1971.
Patriarcat Arménien de Constantinople. Population Arménienne de la Turquie avant la Guerre. Paris, 1920.
Pentzopoulos, Dimitri. The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact upon Greece. Paris, 1962.
Philip, Hoffman. Cholera in the Near East, Santa Barbara, California, 1947
Philips, W. Alison. The War of Greek Independence, 1821 to 1833. New York, 1897.
Pinson, Mark. „Ottoman Colonization of the Circassians in Rumili after the Crimean War”. Études Balkaniques 3 (1973).
„Russian Policy and the Emigration of the Crimean Tatars in the Ottoman Empire”, 1854-1862. Gűney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi.1 (1972).
Poidebard, A. „Rôle Militaire des Armèniens sur le Front de Caucase,” Revue des Ètudes Armèniens, I (1920): pp. 143-161.
Poynter, Mary A. When Turkey Was Turkey: In and Around Constanti­nople. London, 1921.
Price, Claire. The Rebirth of Turkey. New York, 1923.
Rankin, Reginald. The Inner History of the Balkan War. London, 1914.
Ravich, Norman.”The Armenian Catastrophe: of Nistory, Murder, and Sin”. Encounter, vol. LVII, no. 6 (December 1981): pp. 69-84.
Rawlinson, A. Adventures in the Near East 1918-1922. London, 1923.
Rechad, Nihat. Les Grecs à Smyrne. Paris, 1920.
Representatives of Armenia. The Armenian Question before the Peace Conferenc. Paris, 1919.
Russia. Premier Recensement Général de la Population de l’Émpire de Russia, 1897. Redigé par Nicolas Troinitsky. St. Petersbourg, 1905.
Russian Atrocities in Asia and Europe. Constantinople, 1877.
Rustem, Ahmed. La Guerre Mondiale et la Question Turco-Armènienne. Berne, 1918.
Ryan, Charles. Under the Red Crescent: Adventures of an English Surgeon with the Turkish Army at Plevna and Erzurum, 1877-1878. New York, 1897.
Safrastian, Arshak. Kurds and Kurdistan. London, 1948.
Salip, Ali. Çukurova Açiklı Olayari ve Urfa’nun Kurtuluş Savaşlari. Transliterated into modern Turkish from the Ottoman of 1924 by Selim Ak. Şanhurfa, New York, 1984.
Sarkissian, A. O. History of the Armenian Question to 1985. Urbana, Ill. 1938.
Sax, Carl Ritter von. Geschichte des Machtfalls der Turkei. Vienna, 1908.
Schemsi, Kara. Turcs et Arméniens devant l’Histoire, Nouveaux témoinages russes et turcs sur les atrocités arméniens de 1914 a 1918. Gèneve, 1919.
Schurman, Jacob Gould. The Balkan Wars, 1912-1913. Princeton, 1914.
Second Section of the General Staff of the Western Front. Greek Atroci­ties in Asia Minor, First Part. Constantinople, 1922.
Seidahmet, Djafer. La Crimée. Lausanne, 1921.
Seton-Watson, Hugh. Nations and States: An Inquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder, Colorado, 1977.
The Russian Empire, 1901-1917. Oxford, 1967.
Shannon, R. T. Gladstone and the Bulgarian Agitation of 1876. London, 1963.
Shaw, Stanford J. and Ezel Kural. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. II Cambridge, 1977.
Shorter, Frederic C. „The Population of Turkey after the War of Indepen­dence”. Regional Papers (Giza, Egypt, 1983) and International Journal of Mid­dle Eastern Studies 17 (1985): 417-441.
Singer, J. David and Melvin Small. The Wages of War 1816-1865: A Sta­tistical Handbook. New York, 1972.
Smith, Michael Llewellyn. Ionian Vision, Greece in Asia Minor 1919-1922. New York, 1973.
Sonyel, Salahi Ramsdam The Ottoman Armenians, London, 1987.
The Turco-Armenian ‘Adana Incidents’ in the Light of Secret British Documents (July, 1908-December, 1909). Ankara, 1988.
The Turco-Greek Conflict. London, 1976.
Sophia, Les Professeurs de l’Universite de, Réponse a la Brochure des Professeurs des Universités d’Athens, „Atrocités Bulgares en Macédoine”, Sophia, 1913.
„A Special Correspondent”. The Balkan War Drama. London, 1913.
Stavrianos, L. S. The Balkans Since 1453. New York, 1958
Sumner, B. H. Russia and the Balkans, 1870-1880. London, 1962.
Suny, Ronald Grigor. The Baku Commune, 1917, 1917-1918. Princeton, 1972.
Ed. Transcaucasia: Nationalism and Social Change. Ann Arbor, 1983.
Swietochowski, Tadeusz National Consciousness and Political Orienta­tions in Azerbaijan, 1905-1920. In: Transcaucasia: Nationalism and Social Change. Ed. by Ronald Grigor Suny. Ann Arbor, 1983, pp. 209-232.
Russian Azerbaijan, 1905-1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community. Cambridge, 1985.
Sykes, Mark. Dar ul-Islam: a Record of a Journey through Ten of the Asiatic Provinces of Turkey, London, 1904.
Şimşir, Bilal. British Documents on Ottoman Armenians. Vol. I (1856-1880) and Vol. II (1880-1890), Ankara, 1982 and 1983.
Documents Diplomatiques Ottomans: Affairs Arméniens. Vol. I (1886-1893). Ankara, 1983.
Rumeli’den Tűrk Gaçleri. 2 vols. Ankara, 1968 and 1970.
Tableau indiquant le nombre de divers elements de la population dans la Empire Ottoman au 1er Mars 1330. Istanbul, 1918.
Tansel, Selahatin. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar. 4 vols. Ankara, 1973 and 1974.
Tarbassian, Hratch A. Erzurum (Garin): Its Armenian History and Tradi­tions. Translated by N. Schahgaldian. N. p., 1975.
Temperley, H. W. V. A History of the Peace Conference of Paris. Vol. VI. London, 1922.
Ter Minassian, Anaide. Nationalism and Socialism in he Armenian Re­volutionary Movement (1877-1912). Translated by A. M. Berrett. Cambridge, Mass., 1984.
Terson, Yves. The Armenian Cause. Delmar, New York, 1985.
The Armenians: History of a Genocide. Translated by R. C. Cholakian. New York, 1981.
Toynbee, Arnold J. The Western Question in Greece and Turkey: A Study in the Context of Civilizations., London, Boston and New York, 1922.
Trask, Roger R. The United States Response to Turkish Nationalism and Reform, 1914-1939. Minneapolis, Minn., 1971.
Turkey, Congrés National, Documents relatifs aux Atrocités commises par les Arméniens sur la population musulmane, Constantinople, 1919
Turkey, Genel Kurmay Başkanlıği, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbı Kafkas Cephesi Harekati. Ankara, 1985.
Balkan Harbı Tarihi, 7 vols. Istanbul and Ankara, 1938-1945.
Turkey, Genel Kurmay Askeri, Tarih ve Stratejik Etűk Başkanlıği. Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması. Ankara, 1982.
Turkey, Genel Kurmay Başkanlıği, Harp Tarih Dairesi, Tűrk İstiklàl Harbı. 6 Vols., Ankara, 1962-1968.
Turkey, Prime Ministry, Directorate General of Press and Information. Documents. Ankara, 1982.
Documents on Ottoman Armenians. Vol. II. Ankara, 1983.
Documents on Ottoman Armenians. Vol. III. Ankara, 1986.
Turkish Congress at Lausanne, Permanent Bureau of the. Greek Atrocities in the Vilayet of Smyrna. Lausanne, 1919.
Tűrkаzű, Halil Kemal. Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Meza­limi.Ankara, 1983.
Twerdoklebof. Lt. Col. Notes of a Superior Officer on the Atrocities of Erzeroum, 1919.
War Journal of the Second Russian Fortress Artillery of Erzeroum From Its Formation until the Recapture of Erzeroum by the Ottoman Army, March 12, 1918 Translation from the Russian Original, Istanbul, 1919.
Ubicini, A. and Pavet de Curteille. État Présent de l’Émpire Ottoman. Paris, 1876.
United States of America, Department of State. Papers related to the Foreign Relations of the United States: The Paris Peace Conference, 1919. Vol. XII. Washington, D. C., 1947.
Uras, Esat Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara, 1950.
Ussher, Clarence An American Physician in Turkey Boston, 1917.
Villari, Luigi. Fire and Sword in the Caucasus. New York. 1906.
Wagner, Hermengild. With the Victorious Bulgarians. London, 1913.
Walker, Christopher. Armenia: the Survival of a Nation. New York, 1984.
The War Correspondence of the Daily News. London, 1878.
Weekes, Richard (ed.). Muslim Peoples: A World Ethnographic Survey. Westport, Conn., 1978, pp. 174-180.
Werfel, Franz. The Forty Days of Musa Dagh. New York, 1934.
Williams, Charles The Armenian Campaign, London, 1878.
Wimbush, S. Enders. „Divided Azeibarjan: Nation Building, Assimilation and Mobilization Between Three States”. In Soviet Asian Ethnic Frontiers, edited by William O. McCagg, Jr. and Brian D. Silver. New York, 1979, pp. 61-81.
Wirthwein, Walter G. Britain and the Balkan Crisis, 1875-1878. New York, 1935.
 Yurtsever, Cezmi. Ermeni Terarű. Istanbul, 1987.
Zűrcher, Erik Jan. The Unionist Factor: The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish Nationalist Movement 1905-1926. London, 1984.


СЪДЪРЖАНИЕ

ДРУГАТА ИСТОРИЯ
(Предговор към българското издание)…………………………………………5

ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….11

Глава първа
ЗЕМЯ ЗА ОТНЕМАНЕ………………………………………………………………12

Мюсюлманите………………………………………………………………………14
Причини за промяната…………………………………………………………….16
Османската немощ………………………………………………………………...16
Национализъм и неподчинение…………………………………………………17
Гръцката война за независимост……………………………………………….20
Национализмът и мюсюлманите………………………………………………24
Руската експанзия…………………………………………………………………25
Емиграцията на кримските татари……………………………………………..27
Следващи войни и изгнания……………………………………………………...32

Глава втора
ИЗТОЧЕН АНАДОЛ И КАВКАЗ…………………………………………………..34

Руската експанзия…………………………………………………………………42
20-те години на ХІХ век……………………………………………….…………...44
Насилственото изселване от Кавказ………………………….……………….46
Абхазците…………………….………………………………………………………50
Болести……………………………………….………………………………………53
Последствия от миграцията към Османската империя.……….................56
Черкезите в Османската империя……….……………………………………...58
Паметта за руския империализъм………………………………………………59
Ситуацията в османския Изток…………………………………………………59
Черкезите……………………….…………………………………………………….71
Обобщение….………………………………………………………………………..73

Глава трета
БЪЛГАРИЯ…………………………………………………………………………...74

Мюсюлманите в България – насилствена
миграция или смърт………………………………………………………………..83
Цивилни жертви от бойните действия…………………………………………84
Набези срещу цивилни мюсюлмани…………………………………………...85
Казаците……………………………………………………………………………...90
Редовната руска армия…………………………………………………………....91
Българите…………………………………………………………………………….94
Грабежите и унищожението като политически ин­струменти……..…….98
Мъст и разплата……………………………………………………………………100
Бежанците…………………………………………………………………………..103
Следвоенна България……….…………………………………………………....111
Евреите……………………………………………………………………..………..121
Брой на бежанците………………………………………………………..............123
Смъртност и миграция……...…………………………………………………....126
Заключителен анализ – коментарите на консул Калвърт………………..130

Глава четвърта
ИЗТОКЪТ(1878–1914).....…………………………………………………………...133

Руско-турската война от 1877-1878 година………….……………………….133
Източници…………………………………………………………………………..134
Руските и арменските действия по време на войната….…………………135
Миграция……………………………………………………………………………139
Лази…………………………………………………………………………………..142
Източен Анадол (1878-1914)………………………………………………….…..145
Арменските въстания……...……………………………………………………..151
Продължаващата арменска емиграция…………..………………………….155
Кавказ, 1905 г…………...…………………………………………………………...159
Предстоящото насилие……...…………………………………………………..164

Глава пета
БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ…………………………………………………………165

Войните и балканските мюсюлмани…………..……………………………..169
Убийства…………………………………………………………………………….171
Одрин…………………………………………………………………………………178
Кавала………………………………………………………………………………..181
Струмица……………………………………………………………………………182
Серес…………………………………………………………………………………183
Дедеагач……………………………………………………………………………..185
Грабежи и разруха…………………………………………………………………185
Албания……………………………………………………………………………...186
Манастир (Битоля)………………………………………………………………..188
Българските завоевания………………………………………………………...191
Градове………………………………………………………………………………192
Принудително покръстване……….……………………………………………193
Мъките на християните……...…………………………………………………..197
Мюсюлмански бежанци……...…………………………………………………200
Размяна на населението на Балканите……………...……………………….210

Глава шеста
ПОСЛЕДНАТА ВОЙНА НА ИЗТОКА…………………………………………..215

Първата световна война – военни действия………………………………...215
Източен Анадол – вътрешно положение…………...………………………...222
Кюрдските племена………………………………………………………………222
Арменската революция………………………………………………………….224
Войната между различните общности……………………………………….230
Ван……………………………………………………………………………………231
Битлис……………………………………………………………………………….235
Провинцията………………………………………………………………………..237
Руснаците….………………………………………………………………………..238
Османската реакция…….……………………………………………………….239
Арменското отстъпление…………………………………………………….....243
Ерзикан………………………………………………………………………………247
Байбурт………………………………………………………………………………250
Теркан……………………………………………………………...………………...250
Ерзурум………………………………………………………………………………251
Селата………………………………………………………………………………..252
Киликия……………………………………………………………………………...255
Южен Кавказ…………….…………………………………………………………265
Карс.………………………………………………………………………………….270
Азербайджан, Баку и Елизабетпол…………………………………………….275
Ериван и Нахчиван………………………………………………………………..278
Мюсюлманските бежанци……………………………………………………...283
Бежанците от Източен Кавказ………………………………………………….284
Вътрешно разселване…………………………………………………………….289
Докладът на Найлс и Садърланд………..……………………………………...291
сред мюсюлманите от Изтока…………………………..……………………...297

Глава седма
ПОСЛЕДНАТА ВОЙНА НА ЗАПАДА…………………………………………..301

Подготовка за война……..……………………………………………………….301
Развитие на войната. Преглед……….………………………………………….304
Нашествието в Измир…….………………………………………………………311
Гръцкото отстъпление след Измир……………………………………………320
Гонения във вилает Айдън: градовете………….…………………………….327
Менемен…………………………………………………………………………….328
Айдън………………………………………………………………………………...330
Назили……………………………………………………………………………….333
Касаба……………………………………………………………………………….334
Гонения във вилает Айдън: Провинцията…………….……………………..335
Зверства в Ялова, Измит, Гемлик и околните села…………….…………..340
Ролята на черкезите…….………………………………………………………...346
Отстъплението на гърците……….……………………………………………..347
Гонения на евреите от Западен Анадол…………..…………………………..354
Гонения на християни……...…………………………………………………….355
Нападения от мюсюлмани срещу гърци…………...………………………..355
Преселване и депортиране на гърци и арменци……………..……………...360
Резултати и погром след войната……………………………………………..370
Кражби и унищожаване на мююсюлманска собственост...………….370
Разрушаване на обществения ред………... …………………………………...378
Мюсюлмански бежанци……...…………………………………………………381
Брой на бежанците……………………………………………………………......386
Загинали мюсюлмани……..…………………………………………………….390
Заключение…..……………………………………………………………………..391

Глава осма 
КРАЯТ НА МЮСЮЛМАНСКАТА ЗЕМЯ……………………………………...393

Последствията…..………………………………………………………………...393
Политиката на османската държава и уроците на историята…....…….394
Съставът на населението на Турция…………………………………………396
Политиката на турската държава……………………………………………..397
Заключение – смъртност и миграция…………..…………………………......399

ПРИЛОЖЕНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ.....................................402

1. Българските мюсюлмани………..…………………………………………...402
2. Изчисление на смъртността (1912-1922).……….…………………………..406

BIBLIOGRAPHY……………………………………………………………………408СМЪРТ И ИЗГНАНИЕ
Етническото прочистване на османските мюсюлмани
(1821-1922)

Второ издание
Автор: Джъстин Маккарти, 2010

Художник на корицата: Владимир Минчев, 2010
Превод от английски: Капка Панайотова, 2010
Предговор към българското издание: Веселин Ангелов, 2010

Формат: 70/100/16
Печатни коли: 27

Печат: Печатница „Симолини”
Цена: 15. 00 лв.