27 декември 2020

 

Монографии и документални сборници от Веселин Ангелов

* Път към Голгота, сборник в чест на 50 г. от кончината и 110 г. от рождението на Неврокопски митрополит Борис, Благоевград, 1997,159 с. https://dox.abv.bg/download?id=43de351d5d

* Хроника на едно национално предателство (Опитите за насилствено денационализиране на Пиринска Македония (1944 – 1949 г.), четвърто издание, С., 2020, 384 с. https://dox.abv.bg/download?id=b51a49e044

* Отличен българин с името Герасим (Страници от въоръжената съпротива срещу комунистическия режим в Пиринска Македония (1944 – 1948), С, 2008, 236 с., второ издание. https://dox.abv.bg/download?id=f96a3ac87e

* Да се запази за вечни времена (сборник от документи за дейността на бившата Държавна сигурност), С, 2002, 305 с. https://dox.abv.bg/download?id=ed9f2111df

* Македонската кървава Коледа (Създаване и утвърждаване на Вардарска Македония като република в югославската федерация.(1943 – 1946), С, 2003 г., 346 с. – хабилитационен труд за присъждане на званието старши научен сътрудник втора степен. https://dox.abv.bg/download?id=357162da20

* Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944 – 1952), сб. документи от поредицата „Архивите говорят" на ГУА при МС на РБ, т. 31, 607 с. https://dox.abv.bg/download?id=123fc93ea6

* Вик в съня (Материали за съпротивата на Владимир Поптомов срещу македонизацията в Пиринския край (1944 – 1949), С, 2005, 267 с. https://dox.abv.bg/download?id=6d5f41600c

* Третата национална катастрофа. Съветската окупация в България (1944 – 1947), С, 2005, 354 с. https://dox.abv.bg/download?id=181bcaad98

* Премълчани истини. Лица, събития и факти от българската история (1941 – 1989), С, 2005, 367 с. https://dox.abv.bg/download?id=2ba32cca0c

* Имотите на Кобургите (Истини, полуистини, действителност), С, 2006, 619 с. https://dox.abv.bg/download?id=31125c7909

* Строго секретно! Документи за дейността на Държавна сигурност (1944 – 1989), С, 2007, 702 с. https://dox.abv.bg/download?id=8f782a74e5

* Паметни бележки за българо-либийските отношения (1963 – 2007), С.,2007,296 с. https://dox.abv.bg/download?id=8f7fc3ae3b

* Поверително! Комедията с досиетата, С, 2008, 448 с. https://dox.abv.bg/download?id=ea20dc5dda

* Строго поверително. Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984 – 1989), С, 2008, 830 с. https://dox.abv.bg/download?id=1772548f19

* Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989) С, 2009, 278 с. https://dox.abv.bg/download?id=1dd3063ddc

* Борба без оръжие! Турско националноосвободително движение в България /1985 – 1986), С, 2009, Документи, С, 436 с. https://dox.abv.bg/download?id=2639db7fa0

* Секретно! Протестните акции на турците в България (януари-май 1989). Документи, второ преработено и допълнено издание, С, 2010, 500 с. https://dox.abv.bg/download?id=df8925dd77

* Aхмед Доган. Документална биография (1954 – 1990), С, 2011, 400 с. https://dox.abv.bg/download?id=6e7992ed51

* Голямата екскурзия, том I, С, 2011, 424 с; том II, С, 2011, 417 с. https://dox.abv.bg/download?id=f3162e71ff

https://dox.abv.bg/download?id=f28c57b981

* Обратната вълна. Връщане гражданските права на българските турци (септември 1989 – януари 1990), С, 2012, 513 с. https://dox.abv.bg/download?id=ea2ad1f8bc

* Лично! Строго секретно! Държавна сигурност срещу неформалните организации в България (1987 – 1989), Документи, Първо издание, С, 2012, 948 с.

https://dox.abv.bg/download?id=e1aa04b69c

https://dox.abv.bg/download?id=dd3f9559f6

* Строго секретно! Протестите на турците в България срещу възродителният процес (20 – 30 май 1989). Документи, С, 2015, 209 с. https://dox.abv.bg/download?id=3a8cba8cd9

* Строго секретно! Провеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България (23 декември 1984 – 31 март 1985 г.) Документи, С., 2016, 298 с. https://dox.abv.bg/download?id=4109c77ec0

* Документален сборник. За съдбата на прогонените от България във Вардарска Македония българи (1945 – 1956), С., 152 с. https://dox.abv.bg/download?id=657a36427e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.