29 май 2020
Дружески разговормежду Тито и Димитров в Белград, 30.VII.1947 г.
Навярно Тито е бил доволен, че е получил добра цена за изселването на няколкостоти сърби от България. Всеизвестно е, че „вождът и учителят” на българския народ Г. Димитров въобще не е смеел да постави ребром пред него въпроса за съдбата на българите в Западните покрайнини.