21 декември 2011

Обратната вълна (Из архивите на МВР)

Този текст по-долу е първият документ от общо 257, които събрах из архивите и ще публикувам в сборник с работно заглавие "Обратната вълна".
Документите в този сборник ще разкажат обективната история на хиляди хора, които през септември и октомври 1989 г. пътуваха от Турция за България в търсене на своя изгубен живот.

No 1
СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 710. Екз.№ 3
23.8.1989 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ОТНОСНО: Обстановката в страната към 23 август 1989 г.

До момента на прекратяване приемането в Турция на българи мюсюлмани (2.00 часа на 22 август т. г.) общият брой на заминалите е 308 929, от които 89 868 деца [и непълнолетни до 16 години].

От Варненска област за заминали 83 693 лица с възстановени имена, от Разградска област – 109 308, от Хасковска област – 75 724, от Бургаска област – 25 510, от Пловдивска област – 11 834, от Ловешка област – 2039; от Софийска област и София – град – общо 895 лица.

През последните два дни, след едностранното решение на Турция за спиране приемането на българи мюсюлмани, в резултат на своевременните и комплексни мерки, предприети от партийните и държавни органи и от органите на МВР, обстановката в страната не е усложнена. Не са констатирани случаи и опити за предизвикване на масови демонстративни прояви на националистическа основа.

Чрез осъществените охранителни, оперативни и разяснителни мерки не бе допуснато възникване на безредици в районите на ГКПП и изчаквателните пунктове и струпалите се там хора и автомобили организирано се изтеглиха към вътрешността на страната.

Според получените от органите на МВР информация решението на турското правителство е предизвикало противоречиво отношение сред лицата с възстановени имена.

Има данни за изразявано неудовлетворение от „такова развитие на нещата”. От семейства и отделни лица в Кърджали са постъпили молби, в които декларират, че не желаят да се издават паспорти за Турция. Трезви оценки са правели жители на Ардино, които не били изненадани от взетата мярка. Лица от Разград споделили, че са радостни от прекратяването на „този процес”. През последните два дни от жители на града са върнати над 20 задгранични паспорта. Без реакция на недоволство са се разотишли чакащите пред пунктовете за получаване на задгранични паспорти лица от Силистра, Дулово, Карнобат, Омуртаг, Търговище, Тутракан и др. Спокойно и като че ли с облекчение посрещнали новината семейства, на които предстояло да изпратят младежи в казармата или да изчакат уволняването на срочнослужащи.

Едновременно с това сред подготвилите се за заминаване българи мюсюлмани преустановяването приема в Турция предизвиква смут и поражда реакция на недоволство. Преобладавало и чувството на неудовлетвореност от предприетите от Турция мерки, масово се изказват мнения, че турското правителство и Т. Йозал „не са издържали на обещанието си”, „излъгали са ги” и са ги „оставили насред пътя”.

На 22 август т. г. около 300 души, които са прекарали нощта край бариерата на ГКПП Капитан Андреево, протестираха пред турските гранични служители, издигайки възгласи, че Турция е виновна за положението, в което се намират. Такива настроения демонстративно изразиха и изчакващите в пунктовете край Младиново и Елена, Хасковска област.

Въпреки разочарованието от немалък брой лица се споделя, че възможностите за заминаване за Турция не са напълно изчерпани. Цитира се изявлението на Т. Йозал, излъчено по турската телевизия, че Турция била готова да приеме „сънародниците си” след подписване на изселническа спогодба между двете страни. Разпространяват се и твърдения, че „България ще отстъпи” пред настояването на Турция за сключване на изселническа спогодба.

Доловени са разговори (сред лица от Момчилград, Ардино, Подкова и др.), в които се изказват упреци към българското правителство, което не било създало условия от самото начало, за да могат повече хора да заминат за Турция. Твърди се, че „били облагодетелствани” тези, които нарушавали законите и имали „заслуги” към Турция

Има данни, че лица, подготвили се за път, търсят информация за възможностите и начините да реализират намерението си. Служител от турското генерално консулство в Бургас направил кратък коментар, че по принцип границата не била затворена, но за в бъдеще в Турция щяло да се влиза само с входна виза. Констатирано е увеличение на обажданията по телефона в консулството с конкретни запитвания ще има ли възможност за получаване на визи, на което получавали утвърдителен отговор. С цел получаване на „достоверна” информация отделни мюсюлмани обикаляли района на Турското генерално консулство в Пловдив.

Продължават активните оперативни и охранителни мерки за неутрализиране напрежението у населението, възстановило българските си имена през 70-те години, в отделни селища на Пловдивска и Софийска област. Вземат се мерки за пресичане намеренията на протурски настроени лица от тези среди за организиране на масови прояви на недоволство, провеждане след 1 септември т. г. верига от гладни стачки, изграждане на групи и структури за защита правата на човека и др.

Продължават да постъпват данни за изразяване негативно отношение към българите мюсюлмани сред основната част от българското население. Повсеместно се изказва съжаление за затваряне на границата и се споделя, че предстоят нови проблеми с мюсюлманското население. Счита се, че не трябва да се оказва помощ за устройване в страната на завръщащи те се от Турция, както и на онези мюсюлмани, които са разпродали личното си имущество, но не са успели да заминат. В Айтоска и Руенска община на Бургаска област, в Русе и на други места са доловени остри критични оценки във връзка с разпространяваните слухове за оказване на такава помощ от страна на местните партийни и държавни органи.

Органите на МВР осъществяват активни оперативни, превантивни и охранителни мероприятия за преодоляване на възникналото напрежение и недопускане на масови демонстративни и други остри прояви. Предприети са мерки за опазване на обществения ред и охрана на важни обекти на икономиката и селското стопанство.

* * *

Предприетите от турското правителство действия и българо-турските отношения са обект на активен интерес, коментари, оценки и прогнози от страна на чуждите дипломати и журналисти у нас.

Според съветника при италианското посолство Визети българите „са доволни, че могат окончателно да се отърват” от българските мюсюлмани, въпреки че се представят за жертви. Считал, че заминаването на българите мюсюлмани не е в интерес на Турция, в която и без това имало огромна безработица. Споделял, че все още не може да се ориентира напълно накъде вървят нещата. Турската страна твърдяла, че България няма никакво намерение да преговаря. От своя страна, българите декларирали, че са предоставили всички възможности за срещи и разговори. По негово мнение най-важно сега било да се разбере каква е целта на турското правителство. Лично той считал, че турското правителство е решило да затвори границата, за да поддържа напрежение и хаос в България и че с това си решение Турция се превръща от обвинител в обвиняем по въпроса за правата на човека. Военният аташе при италианското посолство Папини считал, че мотивите за взетото решение са други – Турция не била в състояние да приеме толкова много хора.

На съветника на посолството на ФРГ Цимерман било разяснено от съветника при турското посолство Кълъч, че не ставало въпрос за „затваряне” на границата, а че Турция просто няма да приеме хора без входни визи. В други разговори същият споделял, че вече ще бъдат издавани туристически визи и че не трябвало „да се смесват нещата” - туристическите пътувания и изселването.

МИНИСТЪР: (Без подпис) Г. Танев

Отп. в 3 екз., № 1 – Т. Живков, № 2 – памет, № 3 – к. д., Размножено в 13 екз. и изпра-тено по списък, Изп.: М. Панков, Нап.: Т. Станкова, Маш. № 1284/25.8.89 г.

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 942, л. 215-220. Копие. Втори машинописен екземпляр.