21 март 2018

Лично! Строго секретно!


 

 
Държавна сигурност срещу
неформалните организации
в България (1987-1989)
№ 351

СЕКРЕТНО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1007. Екз. № 3

18.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получени данни за коментари и изразени становища в столицата след пленума на ЦК на БКП (16.11.1989 г.) и сесията на Народното събрание

 

Получената в органите на МВР информация показва, че решението на пленума на ЦК на БКП от 16 ноември са обект на оживени и радостни коментари сред всички слоеве на столичната общественост. Промените в състава на Политбюро изцяло се одобряват, а изключването на Владимир Живков от състава на ЦК на БКП се приема с особено задоволство.

Първите отзиви за пряко излъчената по Българската национална телевизия сесия на Народното събрание са изключително положителни. Направените на нея изказвания, разисквания и взетите решения се оценяват като „път за развитие на гласността и демокрацията в страната”, а премахването на чл. 273 от Наказателния кодекс и амнистирането на лицата, осъдени по него, се считат като първа крачка към действителното осъществяване на България като правова държава.

Наред със задоволството от прякото излъчване на сесията по телевизията сред немалка част от столичните граждани се изказва недоволство, че българските средства за масова информация продължават да не дават пълна и точна информация за събитията с изключително важно значение. Във връзка с това се споделя, че е засилен интересът към предаванията на западните радиостанции и съветския печат, от които българската общественост е научила за издигнатата кандидатура на Александър Лилов.

Продължават острите и критични коментари за дейността на Тодор Живков. Наред с това се изразяват и мнения, че не бива да се допусне да се получи така, че всички неудачи да се прехвърлят на него и фамилията му и да не се вземат мерки за решаване на проблемите. Отправят се искания за състоянието на страната да понесат отговорност наред с Тодор Живков и другите от неговия екип. Да се пристъпи към тяхното сменяване и конфискация на незаконно придобитото им имущество. Всичките суми в чужди банки да се блокират, а притежателите им да се върнат в страната и предадат на съд. Да се реабилитират засегнатите лица през периода на управлението на Тодор Живков.

Особено негативни са коментарите по отношение на Милко Балев, който се определя като българския „Берия”. Сочи се, че определена вина за някои неправилни решения имал лично той, тъй като бил дясната ръка на Тодор Живков. През него минавала цялата информация за генералния секретар, но Балев не всичко му докладвал.

В много коментари се споделят виждания да не се допусне създаването на нови политически партии, което може да тласне страната „по други пътища”. Счита се, че трябва да се изгради силна правова държава с права и задължения за всеки гражданин, строга дисциплина, а не анархия и демобилизация. Изказват се мнения, че генералният секретар, членовете на Политбюро и областните секретари трябвало да се избират от цялата партия пряко, а не на пленуми и конгреси.

По повод на срещата на др. Петър Младенов с представители на интелигенцията сред някои от трудещите се в София се изказват мнения, че трябвало да се започне от икономиката, т. е. от производителите, понеже те давали облика на страната. Във връзка с това са изразени становища, че може да има отлична идеология, но ако икономиката е слаба, „страната е нищо”.

Много от отрицателните коментари са във връзка с тежкото икономическо състояние на страната, за което остро се обвинява досегашното ръководство. Недоволство се изразява от липсата на много стоки от първа необходимост в търговската мрежа и най-вече от хранителни продукти.

По този повод в столицата се разпространяват слухове за въвеждане на купонна система или за повишаване цените на хранителните продукти и други стоки от 1 януари 1990 г. Изразяват се известни опасения дали новото партийно и държавно ръководство ще успее да осъществи бързи и положителни промени, да подобри снабдяването и задържи цените.

Пълната подкрепа и удовлетвореност от извършените промени столичната общественост изрази на състоялия се на 17 ноември общоградски митинг. Настроенията и коментарите на участниците като цяло бяха оптимистични, със силен критичен заряд и готовност за приемане и участие в осъществяването на най-радикални промени.

Митингът премина при добър обществен ред, без екстремистки прояви и инциденти. Преобладаващата част от участниците в него бяха представители на трудови колективи и учащата се младеж, които демонстрираха желанието си за конструктивни промени.

По време на митинга бяха издигнати многобройни лозунги в подкрепа на др. Петър Младенов и преустройството. Паралелно с тях имаше и лозунги с конкретни искания за извънреден конгрес на партията, свободни нови избори, подаване на оставка на членовете на Политбюро (Иван Панев, Йордан Йотов, Пенчо Кубадински), съобщаване истината за икономиката, за разширяване на гласността и демокрацията, за гласност на заплатите на висшия ешелон, за търсене на съдебна отговорност от преките виновници за състоянието на страната.

По време на митинга сред отделни участници се коментираше с известна тревога дали новото ръководство ще съумее да изведе страната от сегашното тежко състояние. Изразени са мнения, че за това ще попречи и приспособенчеството, което не било изкоренено и имащите сега власт ще направят всичко, за да не я загубят.

След приключването на митинга част от разотиващите се участници са преминали по площад „9 септември” и спонтанно са посетили мавзолея на Георги Димитров.

Група от 2000 души се е задържала на площад „Народно събрание”, където е издигнала лозунги за демокрация и гласност. По-късно групата се е отправила по бул. „Руски”, където участниците в нея са коленичили. Скандирали са призиви: „Дайте ни Владко”, „Смърт на червената буржоазия”, „Гласност”, „Демокрация”, „Свободни избори”. Пред ЦУМ участниците са се разпръснали, като са се оформили две групи от по 150-200 човека. Едната част е провела кратък митинг пред партийния дом, на който се рецитирали стихове, насочени срещу Тодор Живков, Любомир Левчев и командно-административната система. Свое стихотворение се опитал да прочете Николай Колев, но бил освиркан от тълпата.

Другата група се насочила към НДК. Пред Националния исторически музей и паметника „1300 години България” е издигала лозунги за демокрация и гласност. По-късно около стотина младежи на възраст 16-25 години са отишли пред сградата на Българската телевизия на ул. „Сан Стефано”. По тяхно искане са излезли Кеворкян, Гарелов и Димитрий Иванов, към които те изразили симпатиите си. Пред резиденциите на „Сан Стефано” и „Оборище” групата скандирала: „Смърт на червената буржоазия”, „Искаме Владко и неговия татко”. Пред паметника на Васил Левски участниците в групата са коленичили, след което преминавайки покрай посолството на САЩ, мавзолея на Г. Димитров, са се върнали отново пред Народното събрание, откъдето се разпръснали.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – КД, Размн. в 4 екз., № 4 – Г. Атанасов, № 5 – Анд. Луканов, № 6 – Д. Джуров, № 7 – Н. Папазов, Изп. Радичков, Нап.: Савова – 1651, 18.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 63-68 . Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 352

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1011. Екз. № 2

20.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Проведения на 18 ноември т. г. митинг в столицата

 

На 18 ноември от 11.00 до 14.30 ч. на площад „Александър Невски” се проведе разрешеният от СНС митинг, организиран от ръководствата на независимите обществени структури. На митинга присъстваха над 100 хиляди граждани от София и страната, представители на най-широки обществени слоеве, възрастови и социални групи. Преобладаващата част от присъстващите бе на възраст между 35 и 45 години. Организирано на митинга пристигаха ученици от горните класове и студенти, които бяха едни от най-активните участници в него.

Митингът протече при добър ред, без опити за създаване на безредици или екстремистки прояви. В изпълнение на дадените указания органите на Народната милиция и Държавна сигурност осигуриха необходимия обществен ред, без преки и груби намеси. Независимо от някои провокационни реплики и лозунги не бяха допуснати действия, които да предизвикат недоволство и напрежения и да бъдат използвани за злепоставяне на партийното и държавното ръководство.

Организаторите на митинга възприеха и изпълниха всички мероприятия, уточнени в ИК на СНС относно обезпечаването на реда по време на неговото провеждане и приключване. Присъстващите граждани запазиха спокойна атмосфера, като едновременно с това общото настроение беше емоционално и приповдигнато, изразяваше се пълна подкрепа и се аплодираха изказващите се от трибуната лица. Бяха издигнати множество лозунги в подкрепа на др. Петър Младенов и извършените промени; за преустройство, гласност и демокрация; за търсене на отговорност от Тодор Живков и неговото обкръжение и др. Отделни скандирания по време на митинга нямаше, а същите бяха масови, предизвикани преди всичко от реплики на изказващите се, свързани с дейността на досегашното партийно ръководство, демокрацията, гласността в страната, органите на МВР и др.

Митингът беше открит и ръководен от Александър Каракачанов – член на ръководството на „Екогласност”. Изказаха се Петко Симеонов, Радой Ралин, Анжел Вагенщайн, Блага Димитрова, Константин Тренчев, Георги Мишев, Румен Воденичаров, акад. Кирил Василев, Христофор Събев, Петър Гогов (представител на „Комитет за репресираните”), Емил Кошлуков (председател на „Независимите студентски дружества”), Едвин Сугарев, Антон Запрянов, Петър Берон, строителят Дамян Илиев, Любомир Собаджиев, Петър Слабаков и Желю Желев.

Преобладаващата част от изказалите се изразиха подкрепа на станалите промени, на др. Петър Младенов, на курса за решително преустройство, демокрация и гласност. Същевременно в направените оценки и изказвания проличаха и съществени различия, в това число и противоречия в политическите възгледи и позиции, в предлаганите алтернативи и очакваните конкретни промени.

От името на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България Петко Симеонов направи предложение: да се обнови законодателството съобразно международните споразумения; да се даде пълна свобода на печата, словото и събранията; да се проведат предсрочни свободни избори; да се даде реална власт на Парламента; да се осигури свобода на стопанската инициатива; Държавна сигурност да се занимава само със сигурността на държавата; да се даде под съд Тодор Живков и семейството му.

Остри критични бележки към досегашните партийни ръководители и политическата система като цяло отправи Радой Ралин. Призова към възстановяване на демократично-либералната, демократическата партия, БЗНС (о) – Н. Петков, за възстановяване духа на Търновската конституция и връщане на турско-арабските имена на българските мюсюлмани. Изрази становище, че сега първата задача била да се направят свободни избори при „многопартиен вариант”.

Анжел Вагенщайн отправи искане за замяна на номенклатурните кадри и партийното управление в името на народа, с управлението на народа.

Блага Димитрова заяви, че е изкопана дълбока пропаст между интелигенцията и народа от висшата администрация, изложи своето недоволство от органите на сигурността и партийната власт, като призова за честен, скромен, всеотдаен труд за обновлението на страната.

Константин Тренчев заяви, че над 50% от нашите съотечественици живеят под границата на бедността, а 1 или 2% се радват на доходи, на които би завидял всеки швейцарец. Отправи нападки към някои нерешени въпроси в областта на медицината, здравеопазването, образованието и др.

Георги Мишев изрази надежда, че страната ще поеме верен път и призова, че сега трябва да се прояви мъдрост, да се върви към целта с настойчивост и търпение.

Румен Воденичаров направи едно от най-агресивните изказвания, с което екзалтира по-голямата част от събралите си. Изтъкна, че в момента в Политбюро няма нито един човек с неопетнено име и реформаторски качества. Говори за защита правата на „турците”, като тази част от изказването му се посрещна с освирквания. Изтъкна необходимостта от парламентарен контрол върху дейността на Държавна сигурност и съкращаването на репресивния апарат. Обяви се за промяна на Конституцията, за разделяне на съдебната, законодателната и изпълнителната власт, за установяването на многопартийна система, пълно премахване на привилегиите.

Акад. Кирил Василев категорично изрази личната си подкрепа към др. П. Младенов. Заяви, че като мръсна пяна върху чистите вълни на революцията са изплували нагаждачи, ласкатели, хитреци, безнравствени типове, които в наложената обстановка на сталинизъм са узурпирали властта. Изказването му беше прието сравнително хладно, като въодушевление предизвика призивът му за незабавно ликвидиране на привилегиите.

Любомир Собаджиев изтъкна необходимостта от консолидация на всички независими групи за противодействие на официалната власт.

Отец Христофор Събев призова да бъде възстановена „святата правда”, но без озлобеност, без кръв, ексцесии, не само да се руши, но и да се съзижда, да се утвърждава. Постави въпроса за премахване на съществуващите в Конституцията религиозни ограничения.

Антон Запрянов разви идеята за защита правата на човека в България и съобразяването им с подписания от България Хелзинкски документ.

Петър Гогов в истеричен стил подстрекаваше събралите се към активни действия, което намери отзвук сред част от събралите се. Призова към толерантност, поиска даване на доверие на др. Петър Младенов, но в остър тон поясни, че „му се дава едногодишен срок”, след което ще се прецени дали новото ръководство е способно да осъществи исканите промени.

Едвин Сугарев заяви, че мястото на ангажирания творец не е в тълпата ръкопляскащи лакеи, а в духовната и нравствената опозиция на всичко закостеняло, отживяло времето си, но опозицията не значи конфронтация, а присъствие сред силите, способни да осъществят радикални промени в обществения и културен климат на страната. Заяви, че правителството може да разчита на солидарност от тяхна страна само дотолкова, доколкото има пълно покритие между думи и дела.

Емил Кошлуков призова към създаване на независим студентски съюз и отправи нападки към органите на Държавна сигурност. Издигна лозунг за деидеологизация на науката и образованието, който бе посрещнат с бурни аплодисменти.

Дамян Илиев изказа много остри думи по отношение дейността на партията до настоящия момент, но изрази подкрепа на др. Петър Младенов. Изказването му беше много емоционално и възпламени тълпата.

Петър Берон говори по екологични въпроси, интерпретирайки ги от политически позиции. Изтъкна, че „Екогласност” трябва да осъществява действен контрол на официалните власти. Призова гражданите към тихо и мирно разпръскване. Изказването се възприе с всеобщо одобрение.

Петър Слабаков направи изказване по всеобщо искане на присъстващите, но заяви само, че е много развълнуван и не е способен на говори.

Желю Желев прочете декларация до Народното събрание и средствата за масова информация, която при гласуването бе приета, като против нея имаше два гласа. В декларацията се отправят искания за: оказване помощ на социално слабите; да се премахнат тайните списъци в средствата за масова информация и да се сменят техните ръководства; да се премахне цензурата и да бъдат допуснати „забранените” филми, книги и други произведения; да се осигури достъп на всички граждани до техните досиета в МВР; да се освободят политическите затворници, но принципно реабилитирани, а не помилвани; да се закрие „шести отдел на ДС”, работещ по наблюдение на интелигенцията; да се премахне чл. 108 и 113 от НК, както и всички други, които „пречат на правова България”; да се видоизменят чл. чл. 6, 7, 22 и 24 и премахнат 12, 20 и 21 от Закона за вероизповеданията.

След закриването на митинга отделни групи, предимно членове на Независимото дружество за защита правата на човека в НРБ, Комитета за защита на религиозните права, свободата и съвестта и духовните ценности, лица с възстановени имена, в района на СУ „Климент Охридски” и Орлов мост продължиха да обсъждат поставените на митинга въпроси. Не бяха допуснати нарушения на обществения ред и демонстративни действия.

Протичането на митинга даде основание за следните изводи:

1. Митингът бе масов, към него бе проявен спонтанен интерес от столичани, участие взеха и много граждани от провинцията (групи с възстановени имена от Разград, българомохамедани от Гоцеделчевско, бригадири от Стражица, ученици от Стамболийски и др.). Налице бяха масова ентусиазираност и въодушевление. Пролича умението на инициаторите на митинга за създаване на добра организация и добро манипулиране на хората, с техните настроения и активност.

2. На митинга беше демонстрирана подкрепата към станалите промени и доверието лично към др. Петър Младенов като генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ.

3. Същевременно от трибуната на митинга нееднократно бе подчертавано, че се дава последен шанс на партийното ръководство, че се авансира доверие, че партията трябва да се постави под контрола на народа. Бяха изразени настроения срещу партията, срещу нейната ръководна роля, срещу МВР и МНО.

4. Някои от ораторите, умело използвайки емоционалната приповдигнатост на присъстващите граждани, със силни изрази и призиви предизвикаха общи скандирания, изписване и издигане на лозунги, които се сменяха по време на самите речи.

5. Крайно остра бе реакцията срещу досегашното ръководство, срещу Тодор Живков, неговото семейство и обкръжение. Настойчиви бяха призивите за разследване и съд.

6. На митинга пролича, че умело се подхващат щекотливи за общественото ни развитие проблеми, като: състоянието на икономиката, снабдяването на пазара, правата на човека, прояви на корупция и др. отрицателни явления.

За първи път се поставиха искания за религиозна търпимост и свобода на религиите, за промени в конституцията, за създаване на нови и възстановяване на стари политически партии.

7. На митинга беше проявено патриотично отношение по националния въпрос и единението на българската нация.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 54-62. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 353

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

[№] 1013/20.11.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с Ноемврийския пленум към 20 ноември 1989 г.

 

На 19.11. т. г. в Южния парк на столицата са проведени сбирки на независимите сдружения „Екогласност”, Клуб за подкрепа на гласността и преустройството, Независим профсъюз „Подкрепа” и Дружеството за защита правата на човека.

Към 11.00 часа в присъствието на около 200 души Александър Каменов се обявил за създаването на „Инициативен комитет за промяна на информационната политика”. Поставил следните искания: подготовка и приемане на Закон за печата; изготвяне на предложение за освобождаване от длъжност на журналистите Гарелов, Агов, Кеворкян; достъп до средствата за масова информация на неформалните сдружения.

Присъстващите го подкрепили и поставили искания за: официално деклариране на всички доходи на „номенклатурата”; създаване на независима гражданска организация, която да осъществява контрол върху ръководните партийни и държавни органи относно средствата, които се влагат в икономиката и техните доходи; премахване на настоящата конституция и възстановяване на Търновската; създаване на независим Конституционен съд, който да е надпартиен и надправителствен.

Около 12.15 часа при входа на парка са били поставени агитационни материали на новосформирано независимо сдружение „Илинден” – организация на преселниците и техните потомци от Македония. За ръководство са били обявени Георги Солунски – председател и Христо Мавров – секретар. Активисти на сдружението са обяснявали, че целта им е обединяване на всички преселници от гръцка, югославска и българска Македония и в по-далечно бъдеще обособяване като нация. Същите са разпространили апел във връзка с предстоящото честване 80-годишнината от рождението на Никола Вапцаров, в който критикували партийната политика и призовавали да бъдат осуетени тържествата.

Около 14.00 часа броят на гражданите нараснал на около 800-1000 души, като болшинството са били групирани около инициативния комитет. Сред присъстващите имало 3 телевизионни екипа (един от Би Би Си) и няколко западни журналисти. От ораторите са били издигнати искания да се образува нова партия, която да се бори за демократизиране на обществото, за създаване на опозиция, за незабавно разпускане на Народното събрание и провеждане на свободни избори, за пренасочване служителите на МВР за работа в мините и др.

След 15.30 часа са се изказали Иван Стоянов – икономист, Любомир Собаджиев, Александър Каменов, Желю Желев, Румен Воденичаров и др. Изказванията им в основни линии не са се различавали от тези на направените на митинга на 18 т. м. Издигнати били лозунги като: „Многопартийност – референдум”, „Съд за Живков, Балев, Филипов, Стоянов – бандата на четиримата”, „Върнете парите на народа”.

Любомир Собаджиев предлагал да се създаде „народен фронт”, обединяващ всички съществуващи неформални структури, който да осигури демократизирането на обществено-политическия живот. При последвалите разисквания названието „фронт” не се възприело, тъй като се считало, че е вече компрометирано и се уточнило обединението да се извърши под името „демократичен съюз”. Решено било следващата събота, 25.11, отново в Южния парк от 14 часа да се проведе сбирка за окончателното разглеждане на проблема.

От други оратори били изказани мнения за учредяване на социалистическа партия и „социалистически кръг”. Желев и Воденичаров смятали последното за възможно, въпреки че според тях все още не можело да се говори за избистрени платформи на подобни формирования. Разисквала се и възможността да бъде назначено служебно правителство на НРБ, което да проведе „свободни избори” за Народно събрание и по този начин да се замести „компрометираното и без авторитет” сегашно събрание.

Петър Берон критикувал липсата на достатъчно информация за митинга на 18 ноември и агитирал за необходимостта да се гласува доверие на Петър Младенов, който, според него, единствен бил в състояние да изведе страната от кризата.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – др. А. Луканов, № 2 – КД, Изп.: В. Георгиев, Нап.: Цинигарова – 1659, 20.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 77-80. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 354

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І – 3612. Екз. ед.

20.11.1989 г.

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(8– 19 ноември 1989 г.)

София

 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

Изтеклото десетдневие беше наситено с изключително важни вътрешнополитически събития, които намериха широк положителен отклик сред всички слоеве на населението.

С голям интерес се следеше работата на пленумите на ЦК на БКП на 10 и 16 ноември и единадесетата сесия на Деветото Народно събрание, които по обща оценка взеха съдбоносни решения. Всеобщо е убеждението, че те ще изиграят роля на мощен ускорител на обновлението в социалистическото общество, ще доведат до положителни промени във всички области на обществено-политическото развитие и икономиката на страната.

Доловени са изказвания на лица от различни социални групи, че в този преломен момент нашият народ проявява политическа зрялост, която гарантира неотклонното следване на начертания от ръководството на страната курс и осуетява опити на някои лица и среди у нас и зад граница да се възползват с нечисти намерения от самокритиката в партията.

Отбелязани бяха някои негативни прояви.

На 15 ноември във факултета „Автоматика” на ВМЕИ „Ленин” в столицата се състояла дискусионна среща, на която присъствали над 500 преподаватели и студенти под ръководството на проф. Трайко Петков. Оформили се следните по-характерни искания: за отмяна на чл. 1 от Конституцията (утвърждаващ ръководната роля на БКП), премахване „монопола върху властта”, „произвеждане на нови избори за ново Народно събрание в условията на многопартийна система”, „деполитизиране на армията и на органите на МВР”.

В Пазарджик бяха пръснати 8 листовки с призиви за насилствено сваляне на правителството.

В столицата са констатирани случаи за упражняване на психологически натиск върху членове на партията „да се откажат от БКП, докато не е късно”. Лице, което запазило анонимност, заплашило председателя на кооперация „Българско народно творчество”, че „ако не скъса партийния си билет, ще пострада”.

С антисоциалистическа, антипартийна насоченост прозвучаха отделни пасажи от изказвания и издигнати лозунги и плакати на митинга, проведен от независими неформални сдружения на 18 ноември в столицата. [За настроенията сред мюсюлманската общност – б. съст.]

 

ОЦЕНКИ НА ЧУЖДИ ДИПЛОМАТИ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

По данни на ВГУ – ДС:

Американски дипломати изразили становище, че преустройството в България имало шансове да успее. В народа имало голямо желание за промени и вяра в тяхното осъществяване. Радикалното изменение в подхода на новото българско ръководство към реализация на проблемите на обновлението можело да привлече на негова страна всички съществуващи сега „независими структури”.

Според западногермански дипломати състоянието на икономиката на страната зависело сега от ефикасните мерки, които ще предприеме новото ръководство и „решимостта му да въведе пазарна икономика”. Предпоставки за положителни промени виждали в добрия по принцип трудов морал на българския народ, наличието на добри специалисти, имащи възможност да увеличат производителността на труда, нелошо функционираща инфраструктура (здравеопазване, комуникации и др.), а така също сравнително стабилната вътрешнополитическа обстановка.

Общата оценка на редица дипломати от посолства на западни страни била, че положението в НРБ е нормално, че гражданите одобряват избора на новия генерален секретар на ЦК на БКП и извършените промени във висшия ешелон на партията и държавата и са готови да ги подкрепят в усилията за динамизиране на процесите на преустройството.

Турският посланик очаквал през следващите два-три месеца двустранните отношения да се подобрят. Подобно било становището и на други отговорни служители в турското посолство. Като първи признаци за това оценявали „рязкото намаляване на антитурските публикации” в нашия централен печат. Възлагали големи надежди на следващата среща в Кувейт.

 

ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА [...]

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: Кираджиев, Нап.: Савова – 1654, 19.11.1989 г., Размн. в 39 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 961, л. 167-179 (л. 168-172 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 355

СЕКРЕТНО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Централно инф. орг. у-ние

Рег. № 1012. Екз. ед.

20.11.1989 г.

София

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с Ноемврийския пленум към 20 ноември 1989 г.

 

Решенията на Ноемврийския пленум и станалите промени в партийното и държавно ръководство на страната, проведените митинги продължават да са в центъра на вниманието сред всички слоеве от населението в страната. Няма получени данни за инциденти и екстремистки действия.

[По-надолу изцяло се повтаря информацията на Георги Танев до А. Луканов за сбирката на неформалните сдружения в Южния парк от 19.11.1989 г. Виж предишния документ – б. съст.]

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Сред всички слоеве на населението на областта продължават оживените коментари във връзка с извършващите се промени. Преобладават тези с положителен аспект.

На 19 ноември 1989 г. в гр. Станке Димитров на бетонна подпорна стена бил изписан надпис: „Съд за Живковците”.

През нощта на 17 срещу 18.11. т. г. върху сградата на общинска здравна служба в гр. Якоруда са били изписани надписи: „Върнете ни имената” и „Стига позор”. Общинско управление на МВР – Разлог работи по разкриване на автора.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Сред населението продължават да се коментират с одобрение и ентусиазъм решенията на двата ноемврийски пленума на ЦК на БКП, сесията на Народното събрание и извършените промени в партийното и държавното ръководство. Оживено се обсъждат изказванията на ораторите по време на проведените митинги на 17 и 18 ноември в София. Независимо от широкото отразяване на събитията в нашите средства за масова информация продължават масово да се слушат и коментират предаванията на западните радиостанции.

В изказаните мнения преобладават оценките, че започналите промени във висшите партийни и държавни органи трябва да бъдат последвани от подобни промени в цялата страна, за да бъде ликвидирана командно-административната система. Открито се изразяват искания за търсене на персонална наказателна отговорност от ръководните кадри на всички равнища, виновни за тежкото икономическо и социално положение на страната.

Сутринта на 19.11. т. г. на четири места в централната част на гр. Смолян са разлепени лозунги, в които се сочат конкретни цифри за външните дългове, за броя на милионерите в страната и се отправят искания за поставяне на подсъдимата скамейка „всички живковисти, смукали кръвта на народа”.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Получените данни сочат, че населението продължава да се намира под силното въздействие на проведения пленуми и сесията на Народното събрание.

Очакват се решителни стъпки по линия на преустройството, повече гласност в условията на демокрация и защита правата на отделните граждани и на обществото като цяло.

Изразяват се становища за необходимостта от задълбочено обсъждане на натрупаните негативни проблеми, за точно посочване на причините, довели страната до кризисно състояние и търсене на отговорност от виновните лица.

В коментарите сред населението от община Хасково преобладават очакванията процесът на промени да обхване и кадрите по места. Разчита се, че новоизбраните ръководители ще проявят принципност и законност при решаване на сложните социални въпроси.

Сред различните слоеве на населението в гр. Кърджали проведеният митинг от неформални сдружения в София на 18 т. м. се е приел с изключително широк отклик и оживление. С одобрение са се приели издигнатите лозунги за провеждане на избори, както и тези, насочени срещу милионерите в България.

Наред с положителните коментари са доловени и мнения, изразяващи изненада от свободно преведения митинг на неформалните сдружения. Силно впечатление направили свободното изразяване на мнения от страна на ораторите, издигнатите лозунги и готовността да се подкрепя линията на новия генерален секретар. В отделни коментари се обсъждат влоговете на Т. Живков, като се говори, че същите били блокирани и щели да се конфискуват, за да се покрият част от външните дългове на страната.

Крайни националисти считат, че наред с предоставянето на редица малцинствени права, условията позволявали да се създаде и турска автономна област, която щяла да заема територията на сегашната Хасковска област.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Извършващите се промени в страната ни се намират в центъра на вниманието на всички слоеве от населението в областта. Получената информация показва нарастване на политическата активност сред обществеността.

Оживените коментари обхващат проблеми от всички сфери на живота на обществото. В провежданите разговори се правят оценки и изводи относно причините, породили застойните явления.

В центъра на обсъжданията са персоналните отговорности на отделни бивши партийни и държавни дейци. Изразяват се мнения за качествата на избраните членове на Политбюро и правителството, които се съчетават с искания за търсене на лична отговорност на бивши ръководители и членове на техните семейства.

На 19.11. т. м. сутринта група от около 100-150 човека, събрали се пред дома на първия секретар на областния комитет на БКП в Бургас, са изразили недоволство от дейността му и искания да се оттегли от активна дейност. Групата не е имала агресивно поведение и не са били издигани антисоциалистически лозунги. След проведения разговор напрежението е спаднало и групата се е разотишла.

По време на мача „Сливен” – „Черно море” в гр. Сливен на стъклата на коментаторските кабини са били изписани надписи: „Да живее Петър Младенов, долу Петър Марков” (бивш кмет на Сливен), „Долу изпълкома, искаме нови избори”, „Алпийският дом не е дом за резиденция, а дом за туристи”, „Да се върнат милионите в държавната хазна”, „Да се накажат виновниците”.

По предварителни данни един от авторите на надписите е журналист, популярен сред обществеността в Сливен заради острите си критични материали.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

От всички райони на областта се получават информации за повишена политическа активност. С особен интерес се коментира първото излъчване по телевизията на сесията на Народното събрание, както и направените изказвания.

След първоначалната еуфория значителна част от населението е склонна по-трезво да преценява предстоящите трудности по пътя на започващото обновление.

Преподавател от ИМПУ „Д. Михайлов” – Силистра, член на БЗНС, подкрепял извършените промени, но считал, че резултатите ще настъпят, едва след като се създадат още 3-4 партии и се премахне ръководната роля на БКП.

Преподавателка в същия институт споделяла, че в период на кризи винаги се сменя ръководството, но това не е показател, че е започнало преустройство в България. Кадровите промени имали значение за по-младите хора, които лесно можели да бъдат заблудени.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Продължават коментарите във връзка с проведените пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание.

В изказванията се одобрява предоставената възможност чрез проведения митинг в София обществеността да изрази пълната си подкрепа на решенията на пленума и сесията и на извършените промени, като се счита, че това е действителното начало на преустройството у нас.

Във връзка с проведения на 18 ноември от независимите дружества митинг в София изказаните оценки са противоречиви. Изразява се задоволство, че е дадена възможност да се чуят мненията на редица лица, които досега са били изолирани от обществото. В други мнения се изразява мнението, че ако на такива лица се предостави възможността да се обявят за водачи и радикални борци за промени, преустройството в страната няма да спечели.

На 18.11. т. м. сутринта, в парк „Дружба” – В. Търново, са се събрали около 40-50 студенти от Великотърновския университет „Кирил и Методий”. Групата се отправила към центъра на града, издигайки няколко саморъчно написани лозунги: „Искаме демокрация”, „Съд за виновните” и др. Общественият ред не е бил нарушен. Към студентите не са се присъединили други граждани. Към 12 часа групата се е прибрала в сградата на университета.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

20.11.1989 г., Размн. в 19 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 69-76. Оригинал. Машинопис.

 

№ 356

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1014. Екз. № 3

21.11.1989 год.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: По-характерни данни за обстановката в икономиката на страната

 

Постъпващата в органите на МВР информация показва, че вниманието и интересът на трудовите колективи в обектите на икономиката са насочени главно към решенията на проведените пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание. В коментарите и оценките се одобряват извършените кадрови и структурни промени и се изразява подкрепа на издигнатия курс на решително преустройство, демократизация и гласност. В остър критичен дух се правят изказвания срещу ръководството на Т. Живков и досегашните подходи на управлението на страната и икономиката. Поставят се искания за търсене на отговорност, за „връщане на незаконно присвоените пари и валута”, за публично обявяване на имущественото състояние и влоговете на висшия ръководен ешелон и внасяне в държавния бюджет на сумите, надхвърлящи средния доход.

В продължаващата част от трудовите колективи се водят разговори за „тежкото” състояние на икономиката, за „големите” външноикономически дългове, за липсата на основни хранителни и други стоки, за предстоящо увеличение на цените. Наред с надеждите за бързи и радикални промени в стопанския живот на страната се изразява тревога, че ако се продължи с изчакването „нещата да се оправят отгоре” и не се предприемат енергични действия за ликвидиране на командно-административните методи и подходи по места, вместо подем, у нацията можело да се стигне до отпускане, което да задълбочи „кризисната ситуация”.

Активно се коментира, а на отделни места се съпътства със социални напрежения и недоволства, въвеждането на новата система на основни работни заплати. Масово се изразяват мнения, че тя няма да доведе до реално увеличаване на трудовите възнаграждения, ако не се предприемат мерки за повишаване производителността на труда и рязко съкращаване на административно-управленческия персонал. Нарастват негативните настроения срещу проявявания по места субективизъм и неоправдана диференциация при определяне на работните заплати на отделни категории персонал. Остри реакции предизвикват случаите на необосновано завишаване материалното възнаграждение на ръководния състав.

Органите на МВР са информирали общинските и областните партийни ръководства за възникнали поради различни причини напрежения и недоволства в трудови колективи на: заводите за безалкохолни напитки „Д. Илиев” – Бургас и „Ив. Радоев” – Пловдив, Държавните фирми „Олово и цинк” и „Рекорд” – Пловдивска област, ДФ „Г. Генов – Русе, ДФ „Фитинги”” – Михайловград, ДФ „Хидравлика” – Казанлък, ДФ „Вулкан” – Димитровград и някои други фирми и предприятия.

На 16.ХІ. т. г. вследствие на неизплащане на заработено трудово възнаграждение преустановила работата си за около 4 часа 10-членна монтажна бригада от ТК „Крум Бъчваров” – Видин. След намесата на ръководството на комбината и изплащането на средствата трудовият процес бил възстановен.

Постъпиха данни за намерения на миньорите от ДФ „Чипровец” – гр. Чипровци, да не слязат на работа в рудниците, ако не се възстановят като членове на колектива съкратените техни колеги. Смитали, че директорът на фирмата използвал ситуацията, за да се освободи от хората, създали затруднения при избора му за тази длъжност, осъществен под давлението на Общинския комитет на партията.

Продължава целенасочена работа по придобиването на информация за неблагополучия, фактори и условия, намаляващи ефективността на външнотърговската дейност.

Получени са данни за опасност от пропускане на изгодно предложение, направено от австрийската фирма „Фьост Алпине” на ДФ „Метал” – Радомир, за прехвърляне на част от производството си на машиностроителна продукция на българската фирма поради ограничени технически възможности. Предложението щяло да осигури валутни постъпления на страната в размер на 4-5 милиарда австрийски шилинги, но поради това, че повече от месец ДФ „Метал” не е дала отговор, съществува вероятност фирмата да потърси сътрудничество с друг партньор.

Проверява се получена информация, че ВТО „Промимпекс” при сключването на сделка за внос на плочки за движещи ленти и транспортни танкове за нуждите на текстилната промишленост неизгодно за страната давала предпочитание на западногерманската фирма „Зинглинг” и пренебрегвала такъв традиционен партньор като швейцарската фирма „Хабазит”, чиято продукция била реномирана и се предлагала на по-ниски цени.

През последните дни е налице интерес на представители на делови среди от Запад към извършване на промени в страната. Представители на чужди фирми организирали превеждане на публикуваните в пресата съобщения за състоялите се пленуми на ЦК на партията и спешно изпратили телекси на представителствата на фирмите в социалистическите страни за характера на взетите от тях решения. Особена активност проявявали представители на японските фирми „Джетро” и „Мицуи”. Представител на фирмата „Мицуи” поискал да му бъдат представени конкретни данни за икономическите обекти в Михайловградска област и тяхното състояние, тъй като очаквали да бъдат отпуснати много средства за развитието на този район.

Според представител на холандската фирма „Филипс” до края на годината се очаквало страните от Общия пазар да разработят обща линия на поведение за подпомагане на социалистическите страни в зависимост от степента на ориентация към Запада. Изразил мнение, че до момента в НРБ не е постъпил окончателният банков капитал от западни държави, както се предвиждало да стане след въвеждането на Указ № 56, поради това, че се дава приоритет на Полша и Унгария. В България започвал да постъпва капитал от САЩ, Англия, ФРГ, Италия, Япония на базата на кооперирани производства, но той бил незначителен и представлявал само едно „опипване на почвата”.

В органите на МВР продължава да постъпва информация за неблагополучия и нерешени проблеми в различните сфери на материалното производство.

Получени са данни, че поради субективни причини ТХК – Видин нямало да изпълни задълженията си за производство на важни натури – 25 хил. леки радиални гуми, 15 хил. тежки гуми и 1100 тона кордна тъкан. Нямало да бъде изпълнена и допълнително спуснатата държавна задача за производство на стокова продукция на стойност 4400 хил. лева. Поради неоткриване на акредитиви от страна на чужди клиенти (Никарагуа, Афганистан) и др.) било застрашено и изпълнението на плана по второ направление. Негативно отражение върху производствено-стопанската дейност оказвала и незадоволителната работа на Технологичния институт по пневматични гуми и полиамидни влакна, който не изпълнил възложената му от комбината задача и научното обслужване на развойната дейност. Съществувала опасност от сериозни затруднения в стопанската дейност на комбината при евентуално спиране на ТЕЦ – Видин поради изчерпване на наличните количества въглища. От друга страна, тежките условия на труда в редица звена предизвикали напускане на значителен брой квалифицирани работници. Наложеният стил на управление и нерешаването на социалните проблеми създавали предпоставки за възникване на напрежение сред трудовите колективи и за засилване на затрудненията с осигуряването на необходимата работна сила, което щяло да доведе до увеличение на дефицита на леки и тежки автомобилни гуми.

Получени са данни, че за деветте месеца на настоящата година изпълнението на държавната поръчка за добив на мляко възлизало на около 90 млн. литра, а спрямо същия период на м. г. – с около 41 млн. литра. Към края на годината неизпълнението щяло да възлезе на около 106 млн. литра. Очертавало се да настъпят изменения в балансите за млечните продукти. Плановите количества сирене и кашкавал за дългосрочно съхранение (държавен резерв) били налице, но при проверки били констатирани отклонения от БДС в Плевен, Враца, Стара Загора, Бургас и Сливен, което щяло да наложи бързата реализация на увредените количества и замяната им с продукти от краве мляко. За млечните продукти за вътрешния стоков фонд се очаквало преходният остатък към 31.12.1989 г. да възлезе на 8 хил. тона за сиренето (при нормално 12 хил. тона), 400 тона за маслото (при нормално 2000 тона) и никакви количества кашкавал. До края на настоящата година млечните продукти в страната щели да се разпределят в намалени количества съобразно с изпълнението плана за изкупуването. Това означавало, че в някои райони (Плевен, Велико Търново, Пловдив, Враца и др.) значително щяло да се наруши снабдяването на населението. Единствено на София щели да бъдат предоставени по-големи количества, които обаче щели да бъдат ограничени. Сред специалисти се изразявало мнение, че СО „Млечна промишленост” и Асоциация НАПС все още не вземали достатъчно ефективни мерки за преодоляване на възникналите затруднения.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – КД, Размн. в 7 екз. и изпратена по списък, Изп.: Грозев, Нап.: Станкова – 1661, 20.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 81-87. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 357

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1015. Екз. № 3

20.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Повишен интерес на западни дипломати, журналисти и български емигранти към процесите на преустройство в НР България

 

Получените в органите на Министерството на вътрешните работи данни показват, че през последните дни западните дипломати и журналисти проявяват подчертан интерес към решенията на пленумите на ЦК на БКП, сесията на Народното събрание и извършващите се кадрови промени в партийното и държавното ръководство на страната. Осъществява се активен взаимен обмен на информация и се търсят причините за бързото развитие на събитията. Правят се различни спекулации за ролята на съветското ръководство в отстраняването на Т. Живков и при избора на другаря Петър Младенов за генерален секретар на ЦК на БКП. Общата оценка на тези среди е, че преобладаващото мнозинство от гражданите на столицата и страната одобряват избирането на новото ръководство.

Временно пребиваващите в страната чуждестранни журналисти, както и техни служители в посолствата настоятелно търсят и осъществяват интензивни контакти с представители предимно на интелигенцията от столицата, с цел да се информират за извършените промени. При контактите си с някои от тях се стремят да инспирират и поддържат известен скептицизъм към бъдещото развитие на демокрацията и преустройството.

Съветникът в посолството на Великобритания поискал от китайски дипломат потвърждения на получена информация, че при посещението в Китай Петър Младенов е разговарял със съветското ръководство и е получил лично от М. Горбачов съгласие за извършените промени.

Американски дипломати изразили становище, че преустройството в България имало шансове за успех, обяснявайки го с констатираното от тях желание на народа за промени и неговата подкрепа на курса на новото ръководство. Считали, че влошаването на икономиката в страната е станало движеща сила на промените.

Западногермански дипломати оценявали положително извършваните промени. Според тях икономическото състояние на страната сега зависело от решимостта на новото ръководство да въведе пазарна икономика. Гаранциите за успех виждали в добрия трудов морал на българския народ, прослойката от квалифицирани специалисти, както и сравнително стабилната вътрешнополитическа обстановка.

Придобити са данни, че сред японските делови среди съществувало безпокойство относно бъдещото развитие на двустранните икономически връзки.

Във връзка с очакваните персонални и структурни промени в икономиката на България през последните дни в посолството на Япония в София били получени запитвания от около 15 водещи японски фирми. Според японски дипломат досега Япония проявявала сдържаност в икономическото сътрудничество със социалистическите страни поради факта, че те са социалистически. Считал, че с оглед на новите промени, от японска страна трябвало да се проучат възможностите за икономическа подкрепа на нашата страна.

Дипломат от СФРЮ изразил становище, че в бъдеще отношенията между НРБ и СФРЮ ще получат положително развитие, включително и в преодоляването на различията по „единствения проблем – положението на македонското национално малцинство в България”.

Дипломати от турското посолство в София проявявали повишен интерес към промените в партийното и държавно ръководство на България, считали, че през следващите два-три месеца двустранните отношения между България и Република Турция ще се подобрят. Възлагали големи надежди на предстоящата среща в Кувейт. Във връзка с преговорите усилено подготвяли документи, като за целта се сдобили с решенията на Политбюро на ЦК на БКП от декември 1957 г., октомври 1958 г., април 1962 г., Постановление на Министерския съвет от 1952 г. и Закона за православната църква от 1949 г.

Кореспондентът на Би Би Си Майк Пауър проявявал особена активност в набирането на информация за по-нататъшните стъпки на партийното и държавно ръководство на страната. Считал, че „дисидентските групировки” аналогично на тези в ГДР сега изразявали подкрепа на новия генерален секретар, но след това щели да го притиснат до крайност.

Емигриралият във ФРГ Радослав Косовски в разговори с наши граждани заявил, че емиграцията в момента се активизирала, но „твърде бледо”. Било планирано групата на Ценко Барев да се интегрира по-тясно със съветската емиграция от кръга „Континент” и с опозицията в Полша и Унгария, за да добиела тежест и да реализира програма за „внос на радикални идеи” в България. Самият Косовски се интересувал дали лансиран отвън модел за „демократично обновително движение” (като партия) или един „реформиран БЗНС” би имал почва в България като алтернативна на БКП сила. В скоро време се предвиждали масирани акции в няколко насоки – реабилитация на „жертвите на режима”, включително и комунисти, искане за пълна гласност и преоценка на историята на партията, намаляване на комунистическата пропаганда и признаване на емигрантите.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – КД, Размн. в 6 екз., № 5 – А. Луканов, № 7 – Н. Папазов, № 8 – Д. Станишев, № 9 – Б. Димитров, № 4 – Г. Атанасов, № 6 – Д. Джуров

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 88-91. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 358

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1016. Екз. № 2

21.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с Ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 21 ноември 1989 г.)

 

[Повтаря се изцяло информацията, подадена от ген. В. Георгиев и министър Георги Танев на 20.11.1989 г. за сбирката на неформалните сдружения в Южния парк от 19.11.1989 г. Съдържа се в оповестените по-горе информации с рег. № 1012 и Рег. № 1013. След пасажа, че Петър Берон „агитирал за необходимостта да се гласува доверие на Петър Младенов”, следва нова информация – б. съст.]

 

Получени са данни, че проф. Милен Семков, ръководител на катедра в СУ „Климент Охридски”, член на БКП, заявил, че клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България бил безсилен от властта, тъй като „неговата програма за преустройство по горбачовски” била вече програма на партийното ръководство. Приканил да се разгърне дейност по линия на създадения от него и негов колега „Инициативен комитет за демократични избори в Софийския университет, който да прераснел в „Клуб за демокрация и многопартийна политическа система”. Този клуб щял да отстоява и разпространява „ценностите на многопартийността” и ще насърчавал усилията за създаване на други политически партии у нас. Смяната на партийния ръководител оценявал като „дворцов преврат”, зад чиито изпълнители стоял Съветският съюз. Това според него още веднъж подчертавало, че М. Горбачов искал да привлече към себе си България, а също и ГДР, за да ги противопоставя на Полша и Унгария, чийто модел бил опасен за „политическия монопол на партията”.

Пред свои колеги доц. Николай Василев говорел, че „падането” на бившия генерален секретар била първата стъпка в борбата за свобода и демокрация. Сега независимите групи и общества трябвало да получат пълен достъп до средствата за масова информация, за да могат да издават свои независими вестници, да привличат в редовете си десетки хиляди членове, за да могат след време да се обединят в „народен фронт”. Бъдещето щяло да подскаже дали ще се наложело създаването на нова партия, или радикално да се реформира сега съществуващата БКП.

Ръководството на „Екогласност” подало писмена молба до ректора на СУ „Климент Охридски” и получило разрешение за използване на аудитория 65 за провеждане на общо събрание на сдружението на 24 ноември от 19 часа. Предвиждало се събранието да протече при следния дневен ред: приемане на нови членове и обявяване учредяването на „партия на зелените”. По техни твърдения разполагали с над 1200 молби за членство. Възнамерявали да не организират повече събрания, тъй като след приемането на новите членове щели да работят по секции, според специалностите и квалификацията на хората.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – к. д., Размн. в 15 екз. и изпратена по списък, Изп. М. Радичков, Нап.: М. Цинигарова – 1662, 21.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 92-96. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 359

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1024. Екз. № 2

22.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получените данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 22.11.1989 г.)

 

Решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание продължават да са предмет на оживени коментари и изказвания в цялата страна.

Първите практически стъпки на новото партийно ръководство се посрещат със задоволство и пълно одобрение сред всички слоеве на обществото. Очаква се прелом в икономическата сфера и кадровата политика.

Оживено се коментират публичните прояви от последните дни и предаванията на телевизията и другите средства за масова информация.

 

ГР. СОФИЯ

Сред обществеността в столицата се одобрява и подкрепя поетият курс за действително преустройство. Изразява се надежда, че ще се сложи край на привилегиите и промените ще се почувстват най-напред на пазара.

Отправят се критични бележки, че липсва ясна концепция за бъдещата дейност в социално-икономическия и политически живот на страната. Същевременно с това се подчертава, че и независимите организации не са предложили конкретен път за излизане от затрудненото положение. Отправя се критика към партийните и обществените ръководства, че не противодействат по пътя на диалога и директните дискусии на засилената активност на „тенденциозната” критика, отправяна от отделни лица на митингите и в средствата за масова информация.

По инициатива на НПС „Подкрепа” в София щял да бъде учреден независим профсъюз на журналистите в България. Обсъждала се и предстояло да бъде приета програмна декларация, която щяла да бъде огласена чрез западни средства за масова информация. На 22.11.1989 г. от 17.00 часа на стадион „Васил Левски” щяло да се проведе събрание за учредяване на съюза, за което е имало разлепени афиши.

Около 80-100 лица от Българската държавна консерватория, част от които преподаватели, са подписали искане за прехвърляне на идеологическите дисциплини като факултативни. Инициатор е студент от консерваторията. Подписката продължава.

На 21.11. т. г. в СУ „Климент Охридски” са събрани подписи за връчване на писмо в посолството на Чехословакия за осъждане действията на службите за сигурност по време на демонстрациите в ЧССР. (Писмото с 932 подписа е връчено на 22.11. т. г.)

В Общинския народен съвет – Банкя и Общинското управление на МВР е постъпило искане от народния лечител Димитър Кръстев на 24 т. м. от 10 часа да му се разреши да организира „прощална” среща с български граждани от цялата страна, лекувани в специализираното заведение за билколечение. Повод за това била връчената му заповед от МНЗСГ, с която се спирало лечението. Димитър Кръстев изпратил покани за участие в срещата на отговорни партийни и държавни ръководители, представители на Българската телевизия и много журналисти от средствата за масова информация.

В общинския народен съвет в община Оборище е депозирана молба за разрешаване на 27.11. т. м. от 11 часа извършването на поклонение пред Паметника на незнайния войн и гроба на Иван Вазов от името на младежка секция на културно-просветен комитет „Гоце Делчев”. Поклонението щяло да се извърши по повод годишнината от подписването на несправедливия Ньойски договор, с участието на около 200 души.

На 15.11. т. г. бивши членове на БЗО са обсъждали идеята за създаване на инициативен комитет за образуване на сдружение на независимите граждани. Целта му щяла да бъде коригиране на допуснатите слабости във всички сфери на обществения живот.

По инициатива на бивши членове на БЗО след митинга на 18.11. т. г. от около 150 души е било подписано до Народното събрание искане за възстановяване на забранения земеделски съюз. (Част от подписалите са били пристигнали специално от провинцията.)

Един от основателите на Независимото дружество за защита правата на човека Едуард Генов, живущ в САЩ, възнамерявал да създаде фондация „Оборище” за подпомагане с финансови средства независимите организации в България. Щели да бъдат привлечени различни емигрантски кръгове и организации.

В колективите на автобусните предприятия в София след напускането на шофьорите българи-мюсюлмани е установен траен недостиг (в момента 433 шофьори), което води до увеличаване предпоставките за катастрофи и влошаване дейността по обслужване на гражданите. Не е изключено сред колективите на фирмата да се породят и социални напрежения във връзка с очакваното намаление на трудовите възнаграждения с около 10 на сто за месеците ноември и декември.

Сержантският и офицерски състав от НМ е обезпокоен от нарастващата агресивност и арогантност на някои граждани спрямо органите на МВР, прерастващи в открито провокиране и грубо поведение на публични места.

Споделят, че се чувстват социално незащитени срещу зачестяващите провокационни действия срещу тях, породени от изказвания и лозунги на митингите и някои материали от средствата за масова информация.

Счита се, че създалата се обстановка може да доведе до нарушаване на обществения ред и от друга страна да затрудни прилагането на законосъобразни мерки за тяхното неутрализиране.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Открито се коментира, че преустройството у нас ще стане бавно, тъй като командно-административната система на управление не е ликвидирана. Тези, които са ползвали облаги от нея, са останали на местата си и трудно могат да се преустроят. Коментира се, че някои ръководители започнали да говорят за преустройство, след като натрупали солидни спестявания в наши и чужди банки.

Все по-остри са изказванията, че новото ръководство трябва да излезе пред партията и народа с обстоен анализ за причините и виновниците, довели страната до сегашното положение.

Треньор в ДФС „Нови Искър” се изказал, че свободата и демокрацията засега са само в изказванията на членовете на ЦК на БКП. Според него народът трябвало да се вдигне и „докато е време, да се смъкне партията от власт”, както това е станало в Унгария.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Изразява се пълна подкрепа на започналия курс на преустройство и обновяване на страната. Със задоволство се коментира срещата на др. Петър Младенов в завод „Средец”.

Продължават да се отправят искания за търсене на отговорност от виновните за сегашното състояние на партията и държавата. Отделни лица отправят упреци към БКП и органите на МВР.

На 20.11. т. г. в гр. Пазарджик се намерени листовки, част от които са с антипартийно съдържание, а също и срещу органите на МВР. В една от тях се отправя искане сградата на Общинския комитет на БКП да бъде предоставена на народа.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Сред част от населението в областта се изразява тревога, предизвикана от действията на някои представители на интелигенцията, членове и симпатизанти на независимите организации. В общините Хасково, Крумовград, Харманли, Стара Загора и Кърджали болшинството от населението се е отнесло критично към изказванията на Радой Ралин, Стефан Цанев, Георги Мишев и др., които според тях „за печелене на евтина слава залагали престижа” и авторитета на страната.

Получени са нови данни за стремеж на лица да организират и проведат в Хасково, Стара Загора и Кърджали митинги на населението като тези в София на 18.11. т. г.

Членове на НПС „Подкрепа”, лица от БЗО и др. подготвяли провеждането на митинг в Стара Загора (25.11.1989 г.), за който имало учреден организационен комитет. Възнамерявали да се издигнат искания за провеждане на свободни избори, въвеждане на многопартийна система, съкращаване апарата на МВР и др. Взели са мерки за даване широка гласност на митинга чрез наши и чуждестранни кореспонденти.

В Димитровград от около 40 интелектуалци (в т. ч. и двама членове на Общинския комитет на БКП) подготвяли митинг на 23.11. т. г., на който да отправят декларация до Политбюро и др. П. Младенов с искане за обновяване на местното партийно и държавно ръководство и по някои екологически и социални проблеми на града. Антон Запрянов и журналисти от в. „Учителско дело” са водили агитация в клуба на дейците на културата в Хасково за привличане на участници в митинга в Димитровград.

Подготовка за провеждане на митинг на 25.11. т. г. извършвали лица от гр. Кърджали. Възнамерявали да поканят Радой Ралин, К. Тренчев и др. Подготвяли прокламация и искания за смяната на партийното и държавно ръководство в града.

Сред колектива на Завода за детско-юношеско облекло са създадени негативни настроения във връзка със смяната на профпредседателя, без да е искано мнението на колектива.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Сред населението в община Ямбол се коментирало, че след смяната на бившия генерален секретар не трябвало всички неудачи в страната да се приписват на него, а било необходимо всички в екипа му да поемат своята вина.

В община Грудово оживено се обсъжда изказването на народния представител Славчо Трънски. Очаква се създадената комисия в Народното събрание да разследва причините за тежкото политическо и икономическо положение в страната и да бъде потърсена персонална отговорност от виновните. Изразява се надежда, че след приключване дейността на комисиите ще се даде пълна гласност на получените резултати.

В средите на интелигенцията се счита, че главно внимание трябва да се отдели на задачите за бързо оздравяване на икономиката и понижаване на социалното напрежение сред населението. Рязко е повишено вниманието към предаванията на радиото и телевизията поради възможността по-свободно да се изказват мисли и разбирания.

Лица от средите на интелигенцията от община Ямбол замислят създаването на независима група за подпомагане процеса на преустройството.

На проведения на 20.11. т. г. в гр. Бургас митинг наред с одобрението и подкрепата на извършените промени в ръководството на партията и държавата значителна част от изказалите се са заели деструктивни, крайни, дори враждебни антипартийни и антисоциалистически позиции. Отправили злостни нападки срещу местни партийни и държавни дейци, срещу органите на МВР, искания и призиви за извършване на политически реформи, за промяна на Конституцията, за свободни избори и създаване на многопартийна система, за плурализъм, свобода на словото и печата и т. н. Остро е критикувана цялата досегашна политика на партията и социалистическата действителност. Не са направени изказвания, сдържащи трезва оценка и реални изводи по отношение настоящата политическа обстановка. С изключение на секретаря на изпълкома в Общинския народен съвет в Бургас не са направени изказвания от страна на партийното и държавно ръководство на града и областта. Чрез освиркване е осуетено прочитането и одобряването на телеграмата от името на митинга в подкрепа на новото партийно и държавно ръководство. Независимо от напрегнатата обстановка не са допуснати инциденти и нарушения на обществения ред.

На 21.11. т. г. в Бургас е проведен митинг, организиран от инициативен комитет на сформирания клуб „19 ноември”, сред които група от около 60 ученици се насочила към сградата на ОблК на БКП и скандирала за смяна на първия секретар. Не са допуснати нарушения на обществения ред. След направени разяснения групата се е разотишла.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Извършената промяна в партийното и държавно ръководство на страната е основна тема в обсъжданията и коментарите сред населението в областта.

Болшинството от заетите в материалното производство в община Шумен изразявали умерен оптимизъм. Крайни оценки са изказани от някои членове на независими структури и от лица, лично засегнати от командно-административната система. Изявлението на акад. Благовест Сендов и други представители на интелигенцията, излъчени по БТ, пораждали известно безпокойство за бъдещето. Всеобщо било мнението, че са необходими спешни икономически реформи, съответстващи на извършените политически промени.

През последните дни сред ученици от ТМТ „Хр. Ботев” – Шумен се коментирала възможността за организирането на демонстрация в подкрепа на преустройството.

Във ВМЕИ – Варна инициативен комитет от 10 души е отправил призив към студентите да участват в създадения независим студентски съюз.

Във ВМИ – Варна на 2.11. т. г. около 100 студенти са обсъждали и координирали предстоящите си действия, като не са допуснали на събранието да присъстват представители на ректората.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Запазва се повишената политическа активност сред всички слоеве на населението.

На проведения на 20.11. т. г. в гр. Русе общоградски митинг са били издигнати много лозунги, като някои от тях са: „Смърт на червената буржоазия”, „Нови свободни избори”, „Алтернативни партии”, „Съд за Тодор Живков и кликата му”, „Опозиционна социалистическа партия с равни права”. Изказванията (над 20 оратори) били силно емоционални, в духа на издигнатите лозунги. Отправени са призиви за основно прочистване на партийния и държавния апарат в центъра и по места, като се сочели имената на Петър Петров, Пенчо Кубадински и други. Направени са предложения за търсене на отговорност от някои бивши местни ръководители и за подаване на оставка от настоящи.

Представители на обществени организации не са се изказали, тъй като при някои от опитите те са били посрещнати с негодувание и освирквания. Митингът е протекъл при добър обществен ред, без екстремистки прояви.

На 20.11. т. г. пред общинския комитет на БКП в гр. Силистра се е събрала група от около 100-200 лица, предимно младежи, студенти и ученици, по повод на разпространения слух за организиран митинг в подкрепа на преустройството. Изразили желание за разговор с първия секретар на общинския комитет на БКП. След направени от него разяснения групата се е разотишла.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Значителна част от населението одобрява избирането на др. Петър Младенов за генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет.

На 19.11. т. г. на стената на новостроящ се гараж пред сградата на общинския комитет на БКП – Свищов е бил намерен лозунг, на който е било изписано: „Тодор Живков и неговите слуги са убийци, предайте ги на турския съд, с тях ще се справят добре.”

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

От всички слоеве на населението продължава да се изразява всеобща подкрепа към новия курс на преустройство на обществения живот.

На 20.11. т. г. на митинг във Враца наред с изразената подкрепа на партийната линия и решенията на пленумите били издигнати лозунги: „Долу червената буржоазия, долу ДКМС”, „Съдете системата, а не Живков”.

В някои изказвания е поставен въпросът за изясняване дейността на Иван Тодоров – Горуня и за издигане на негов паметник в гр. Враца. Изразени са изказвания за преразглеждане на административно-териториалното деление на страната и за определяне на Враца, Русе, Плевен и Стара Загора за областни центрове.

На 21 ноември на митинг в Козлодуй, организиран от новосформираната независима структура „Помощна група на Екогласност в Козлодуй”, са участвали около 150 лица. Били засегнати нерешени въпроси, свързани с екологичната обстановка в града.

На 21.11. т. г. на централния площад във Видин неколкократно осъждано за криминални престъпления лице е разлепвало саморъчно изготвени листовки, в които се отправяло искане „за премахване на тошовистите в МВР”, „Премахване на милиционеро-социализма” и други. При проведения разговор се е държал грубо и предизвикателно, заявявайки, че той не е сам, а е свързан с цяла група, която ще продължи да разлепва листовки из града.

Решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание намериха отзвук и сред лицата, изтърпяващи наказания „лишаване от свобода”. Сред преобладаващата част от тях се изразява одобрение и желание за подкрепа на извършващите се промени.

Наред с това сред някои рецидивисти (предимно в Софийския затвор) се формират намерения за отправяне на искания за обща амнистия, която да поправи „грешката на порочната съдебна практика”. Изразяват се претенции за промяна на Закона за изпълнение на наказанията и други нормативни актове, както и по конкретни битови въпроси. Изразяват се намерения тези искания да се поставят пред журналисти, представители на Главна прокуратура, Комитета за правата на човека и др.

Съвместно с органите на прокуратурата се извършва разяснителна работа сред лицата, изтърпяващи наказания „лишаване от свобода”. Взети са мерки за недопускане на демонстративни изяви и инциденти.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – к. д., Размножено в 16, Изп.: М. Радичков, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1671, 24.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 116-128. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 360

СЕКРЕТНО

[№ ]1023 – [Екз.] ед.[инствен]

 

Г. Шопов/22.ХІ.89 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 22.11.1989 г.)

 

Решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП, сесията на Народното събрание и проведените мероприятия от партийното и държавно ръководство и по места продължават да са предмет на оживени коментари и изказвания. В преобладаващата част се изразява одобрение и подкрепа на курса на преустройство. Голяма част от коментарите са насочени към осъждане на виновниците за досегашното положение на страната и за търсене на наказателна отговорност от тях.

Активизирана е дейността на представителите на неформалните сдружения. Във връзка с това на редица места се отправят критични бележки, че се допуска да се злоупотребява с процеса на демократизиране на обществото.

[По-нататък следва съдържащата се и в информацията с рег. № 1024 от 22.11.1989 г. на министър Георги Танев до П. Младенов за „получените данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП към 22.11.19898 г.” – Виж предишния документ. След информацията за Михайловградска област е добавена нова информация от ІІІ Управление – ДС – б. съст.]

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Постъпващите данни сочат, че интересът на военнослужещите към проведените пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание не стихва. Налице е приповдигнато настроение и надежда за бъдещето. Извършените промени се приемат положително.

За разлика от други политически събития сега е повишена активността и сред срочнослужащия състав.

Разнопосочно се приемат откритостта и откровеността на изказванията както на сесията, така и в материалите на средствата за масова информация.

В болшинството от коментарите се чувства тревога и загриженост за бъдещето. Старши офицери споделят, че определени сили в обществото искат да използват създадените икономически затруднения за реализиране на „нечистите” си намерения. Изразяват тревога от проведения митинг на неформалните структури, особено от изявлението на Петър Гогов и мнение, че ако зад него стоят реални сили, може да имаме сериозни проблеми.

Крайно отрицателно е мнението на редица военнослужещи към мненията, изказани в рубрика „Всяка неделя” от Радой Ралин, Марко Ганчев, [Георги] Мишев и Благовест Сендов. Споделя се мнение, че такива личности няма да помогнат за излизане на страната ни от застоя.

Част от личния състав на Вътрешни войски охарактеризира Тодор Живков и непосредственото му обкръжение като „сили на застоя”. Отправят искане за търсене на отговорност от конкретните виновници за положението в страната. Проявяват загриженост промените да не доведат до екстремистки или други вражески действия. Отделни военнослужещи изчакват до „следващи промени” и се въздържат от оценки за станалото.

В редица изказвания се коментира, че промяната в партийното и държавното ръководство е трябвало да стане много по-рано. За лошото състояние на икономиката имат вина всички ръководители от висшия ешелон – партия и държава и не бива сега „един на друг да си прехвърлят вината”, тъй като това още повече уронва авторитета на партията.

До момента не са доловени негативни изказвания по отношение на новото партийно и държавно ръководство.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 19 екз. и изпратено по списък, Изп. М. Марков, Вл. Радков, Нап.: М. Цинигарова, М. Савова, Маш. № 1665, 22.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 101-115. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 361

СЕКРЕТНО

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 10131. Екз. ед.

23.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получените данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 23.11.1989 г.)

 

Решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП, сесията на Народното събрание и първите практически стъпки на новото партийно и държавно ръководство продължават да бъдат в центъра на вниманието и се посрещат със задоволство и одобрение сред всички слоеве на обществото.

В органите на МВР са постъпили следните по-характерни данни за прояви, коментари и изразени становища:

 

ГР. СОФИЯ

В коментарите и изказванията сред обществеността в столицата се изразява критично отношение към някои изказвания на сесията на Народното събрание и на митинга от 18.11. т. г. Има становище, че част от народните представители, изказали се на сесията, не отговаряли на висотата на форума. Други се оценяват като дребнави.

Изразяват се надежди за реформи и мнения, че новото ръководство ще спечели народа на своя страна, ако провежда политика за стабилизиране на промишлеността, възстановяване на селското стопанство, насищане на пазара със стоки, демокрация и свободни избори.

В част от изказванията се забелязва недоверие във възможностите на партията и правителството да се справят с много проблеми от политически, икономически, социален и екологически характер.

В среди на работниците, военнослужещите, интелигенцията и др. се споделя, че държавното и партийно ръководство обръща много голямо внимание на независимите структури, в които според тях влизали само „лумпенизирани” интелигенти.

Сред адвокатските среди се коментира, че е необходимо да се проведат свободни избори, да се върне сградата на Съдебната палата и да се създаде независим от Министерството на правосъдието висш адвокатски съвет.

На 22 ноември от 17 часа в Парка на свободата зад стадион „Васил Левски” бил направен опит за учредяване на Независимо журналистическо дружество. Присъствали около 150 души, главно журналисти от средствата за масова информация. Инициаторите Петко Атанасов и Георги Марков от Българската телевизия предложили обръщение и програма. Изказани били мнения за насрочване на извънреден конгрес на СБЖ, за избирането на нов Управителен съвет, за премахването на „монопола на БКП върху средствата за масова информация” и пълна свобода в отразяването на актуалните проблеми на преустройството, с което българската журналистика да завоюва доверието на народа.

Преобладаващата част от присъстващите изразили подкрепата си към политиката на новия генерален секретар. Подчертали решимостта си да се борят за демократични промени в журналистиката. Поради възникналите разногласия относно съдържанието й програмата не била приета. Било решено на 29 ноември да се състои второ събиране от 16 часа на същото място, което да реши окончателно въпроса за учредяване на дружеството. До 24.11. т. г. трябвало да се подадат всички конкретни предложения, които, обработени от инициаторите, да се предоставят за обсъждане на предвидената сбирка, като ще се направи опит да се осигури зала за провеждането й.

Около 70 студенти от Медицинска академия, членове на Независимото студентско дружество, на 22 т. м. са провели своята първа сбирка, на която са учредили дружество. Взето е решение да пристъпят към събиране на подписка в защита на чешките студенти и отправени искания да отпаднат от учебните програми идеологическите дисциплини и да провеждат контрол над учебния процес.

Създаден е инициативен комитет за учредяване на Съюз на лекарите в България, като е сондирано мнение с проф. Светослав Тодоров – първи зам.-председател на Медицинска академия, проф. Юрий Белов и проф. Чавдар Драгойчев. На 22 т. м. е била насрочена сбирка на инициативния комитет, на която щяло да бъде предложено образуването на работна група и проект за прокламация. В групата било предвидено да влязат д-р Георги Койчев, д-р Бойко Иванов, д-р Борис Бояджиев, проф. Раданов и др. Възнамерявали да публикуват декларацията във в. „Труд” тези дни.

Има данни, че се подготвя изработването на значки за социалдемократическо движение, основите на което щели да бъдат положени на 25 т. м. Съгласно програмата на движението до края на годината то трябвало да прерасне в социалдемократическа партия по модел на естонската партия. Лидер на движението бил преподавател от Академията за обществени науки и социално управление. Твърди се, че нямало финансови проблеми за заплащане на поръчката и за посрещане на бъдещите разходи на организацията.

Движението „Гражданска инициатива” според твърдение на Любомир Собаджиев щяло да изгради своя организация в цялата страна, а в София да обхване всички общини, с цел превръщането му в официална политическа опозиция в определен момент.

Сред членовете на литературния „Кръг 39” се е формирало становище, че за финансиране подготовката и издаването на печатно издание трябва да търсят спонсори в средите на чуждестранни бизнесмени, българи емигранти с добро материално състояние и други източници. Членовете на клуба постепенно се дистанцират от останалите независими сдружения и се ориентират към по-тесни връзки с възстановените в БКП интелектуалци.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Сред населението в областта решенията на пленумите на ЦК на БКП и на заседанията на Политбюро се свързват с надежда за бързи промени във всички сфери на обществено–политическия живот.

В мнозинството от коментарите продължават да се отправят остри обвинения против бившия генерален секретар и обкръжението му. Констатирани са отделни случаи на изгаряне на портрети и томове от съчиненията му.

Получени са данни, че лице от гр. Етрополе, многократно осъждано за криминални престъпления, и негови съмишленици се готвят да проведат митинг в града. Щели да поставят искания за възстановяване на разследването около бившия районен прокурор Григор Михайлов и реабилитиране на пострадалите по случая.

Сред колектива на печатница „Н. Калъпчиев” – Благоевград е възникнало напрежение и са отправени искания за увеличаване на заплатите и освобождаване на служители от администрацията.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На проведения на 21.11. т. г. в гр. Пловдив митинг, който бил прекъснат поради лоша организация и след продължаването му завършил в 02.00 ч., са се изказали 64 оратори, като 15 от тях са направили изказвания в остър критичен дух. Изразено било недоволство от партията и се отправяли искания за провеждането на извънредни избори. Изказани са мнения, че е загубена вярата в партията, че е необходимо да се отмени сега действащата Конституция на НРБ, премахване ръководната роля на партията и изграждане на многопартийна система в страната.

Някои от ораторите са изразили становища на независимите структури и са приканвали към провеждане на нови нерегламентирани митинги и срещи. Издигани били лозунги: „Съд за Владко и неговия татко”; „Пловдив – мръсен и гладен”; „Долу червената буржоазия”; „Не на живковщината”; „За чиста и свята република”; „Искаме предсрочни избори”; „Кубадински, Танчев – подайте си оставката”; „Долу Политбюро”; „Милицията – враг № 1 на преустройството”; „Стани Гошо, да легне Тошо”; „Другарят Младенов – желан гост в празните магазини”; „Искаме пълна промяна на Конституцията”; „Не на бедния социализъм”.

Активизирана е дейността на представители на ученическата и студентската младеж и дейци на културата и изкуството. Сред студентите от ПУ „П. Хилендарски” се популяризира идеята за създаване на клуб на академичната младеж. Група студенти – физици възнамерявали да създадат клуб за противопоставяне на ДКМС.

Студенти от учителския институт в Смолян са обсъдили създаването на Независим студентски клуб с устав и програма. Възнамерявали да изпратят петиция за премахване на полувисшите институти, а в случай на неприемането й да организират гладна стачка.

В Пазарджик е бил учреден клуб „Демокрация”. Инициатори са били Любомир Абаджиев – социолог и Спас Спасов – журналист. Констатирани са опити за привличане на нови членове сред авторитетни представители на художествено-творческата интелигенция. При посещение в Пазарджик Пламен Даракчиев е провел разговор с членовете на новия клуб за организиране на митинг на независимите сдружения. Идеята му е била приета.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Доловени са редица коментари, че вината не е само на бившия генерален секретар на ЦК на БКП. Сегашното състояние на страната е следствие и от поведението и дейността на ръководните кадри по места, които отделят голямо внимание и грижи за личното си облагодетелстване. Във връзка с това в Стара Загора, Димитровград, Кърджали и други населени места са доловени искания за оставка на местните ръководства. Мотивирали се, че последните били също съпричастни към управлението на Тодор Живков, а някои били „професионално амортизирани”.

В Стара Загора има негативни коментари за органите на МВР.

Студенти от учителския институт в Кърджали готвели образуването на Независим студентски съюз.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

На митинга, проведен на 21 ноември т. г. в Бургас, изказващите се застъпили становище – от обективна практика, трезви оценки и конструктивни предложения до крайни антипартийни и антисоциалистически изявления, дори и до идентифициране на комунизма с фашизма. Приета е резолюция, съдържаща 14 точки, със следните по-важни искания: гласувайки доверие и надежда към новото партийно и държавно ръководство, ние гласуваме недоверие на цялото партийно и административно ръководство на град Бургас и настояваме то да подаде оставката си; да се проведат свободни избори за нови народни представители, които да са в състояние да изградят законодателството на правова държава; да се изработи нова Конституция на страната; да се публикува истината за икономическото състояние на страната; да се подведат под съдебна отговорност на национално и регионално ниво виновниците, които доведоха нашия град до това състояние (катастрофално икономическо, нравствено и демографско); да се премахне системата на номенклатурни кадри и привилегиите към тях.

На 20 ноември след приключване на митинга в частен дом група от около 30 лица взела решение да се основе Клуб „19 ноември”.

По негова инициатива на 22 ноември пред кино „Девети септември” в гр. Бургас се събрали около 2700 подписи в подкрепа на резолюцията от митинга на 21 т. м. и са приети около 200 молби за нови членове на клуба.

На 22 ноември по радиоуредбата на гр. Ямбол е съобщено за изграден Клуб за защита на преустройството, демокрацията и гласността.

Студент от ІІ курс ВМИ – Сливен споделил, че започнал да организира Независим студентски клуб.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

В изказванията на митинга на 22 ноември т. г. наред с подкрепата за избора на нов генерален секретар на ЦК на БКП са поставени искания за политически, социални и икономически промени в областта.

Непосредствено след митинга на 22 ноември са били насрочени сбирки на привърженици на „Екогласност”, които имали намерение официално да обявят създаването на свое дружество в града. Привърженици на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България също имали намерение да обявят образуването на свой клуб във Варна.

Сред научно-техническата интелигенция от град Шумен се изказва негодувание, че художествено-творческата интелигенция застава на крайни позиции, които могат да отвлекат страната от решаването на най-важните проблеми – стабилизирането на икономиката.

На 21 ноември ученически групи от различни средни училища в Русе в състав от 300 до 350 човека се явили на площада пред Общинския комитет на БКП с лозунги: „Независимост на младежкия съюз”, „Искаме съд за милионерите” и други. По инициатива на ръководството на Общинския комитет на ДКМС същите били насочени в салона на Общинския младежки дом и са проведени разговори с тях.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Сред работническите колективи се обсъжда необходимостта от даване на гласност на доходите на висшите партийни и държавни ръководители, за разследване на проявите на разхищения, злоупотреби и корупция от страна на бившия генерален секретар и неговото обкръжение, за даване виновниците на съд. Изразяват се становища да бъдат иззети всички спестявания „на милионерите в НРБ” и се използват за погасяване на външните дългове на страната.

Сред административните кадри се коментира необходимостта от преразглеждане на административно-териториалното деление на НРБ. Смята се, че съществуващите областни структури са се оказали неефективни, паразитни звена между общините и центъра.

Сред криминално проявени лица се изразяват надежди, че ще се декриминализират още членове на Наказателния кодекс и да бъде „съкратена” голяма част от служителите на МВР. Отделни криминално проявени лица от град Ловеч са се държали провокационно с униформени служители на МВР.

Лице от Велико Търново, участващо в НПС „Подкрепа”, е изготвило със съпругата си „Обръщение към народа и Петър Младенов”, което предал по телефона на „Дойче веле” При обсъждането на обръщението мнозинството от членовете на дружеството наложили становище в документа да няма лозунги с открита враждебна насоченост.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Изказват се надежди, че обновлението ще започне от икономиката и ще намери отражение на пазара. Слабостите със снабдяването на населението със стоки от първа необходимост продължават да се отразяват негативно върху формирането на отношението на хората към извършващото се преустройство.

Сред трудови колективи се споделя, че който и да е ръководител трудно би променил обстановката, ако не се направи генерална оценка и подбор на кадрите на всички нива и най-вече на низовите звена.

На 20 ноември в училище „Христо Ботев” – гр. Мездра, е проведена сбирка на група интелектуалци за учредяване Независимо дружество „Природа”, на която била приета и програма за работа. Членовете на дружеството възнамерявали да се борят срещу бюрокрацията и за тази цел да търсят контакти с останалите независими организации от страната.

На 21 ноември в кметството на с. Горна Кремена, община Мездра (родното място на Иван Тодоров – Горуня), било проведено заседание на организационен комитет по подготовката на общоселски митинг в подкрепа на преустройството. Изказали се мнения под влияние на издигнати искания на оратори по време на митинга в София и Враца, и на митинга в селото да се постави въпросът за истината по убийството на Горуня и пълната му реабилитация.

 

Приложение: Обръщение и програма на Независимото дружество на журналистите.

[От съдържанието на приложения документ е видно, че става въпрос за опит да се създаде прокомунистическо „независимо” дружество. Една от главните му цели е „подкрепа на Петър Младенов в реформаторските действия по пътя на демокрацията”. Голяма част от неговата програма е част от програмната реч на новия генерален секретар на ЦК на БКП. Прави впечатление, че по това време навсякъде в страната се инициира създаването на множество „независими” сдружения и организации с най-различни наименования. Почти всички се обявяват за гласност, в подкрепа на преустройството, нови избори. Редица от тях дублират имената на отдавна създадените дисидентски организации, в апелите и програмите си също говорят за демокрация, демократични промени, нови избори, промяна в конституцията. Не е трудно да се разбере, че става въпрос за умишлено създаване на такива организации по инструкция на висшето ръководство на БКП. На много места се инспирират и паралелни „демократични” митинги - б. съст.]

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – к. д., Размножено в [не е посочено – б. съст.] и изпратено по списък., Изп.: Д. Марков, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1668, 23.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 129-144. Оригинал. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 362

СЕКРЕТНО!

[Рег. №] 1038/24.11.1989 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 24.11.1989 г.)

Не стихват оживените коментари във връзка с решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание. Срещите на отговорни партийни ръководители с трудови колективи и решенията на Политбюро предизвикват всеобщо одобрение и подкрепа.

Не намаляват коментарите и слуховете около бившия генерален секретар, неговото семейство и обкръжението му.

Сред преобладаващата част от обществеността в столицата продължава да се изразява подкрепа и одобрение на курса на преустройството. Публикуваното вчера решение на Политбюро за предоставяне на резиденции и ловни резервати на детски и здравни заведения, за нуждите на отдиха и туризма и на работнически колективи се посреща с особен интерес и задоволство.

Във връзка с провежданите митинги се коментира необходимостта от вземане отношение от отговорни членове на БКП. Смята се, че ППО не проявяват гъвкавост и достатъчна активност за противодействие на независимите организации. Изразяват се мнения, че независимите структури засега нямат ясна и точна платформа, а се задоволяват само с изтъкване на общоизвестни грешки и искания за доноемврийския период.

На територията на община „Червена звезда” е разпространен циклостилен апел, в който се призовават учениците от средните училища да поведат митинг пред училищата на 11.12 за връчване на петиция до училищните ръководства с искане за демократизация на училищния процес и отпадане задължителните ученически униформи.

На 22.11. т. г. група студенти от Българската държавна консерватория са издигнали лозунг за връщане на бившия ректор – Димов. Събрани са около 400 подписа и възнамерявали да изготвят петиция.

На състоялото се събрание на инициативния комитет за създаване на Независим журналистически съюз към НПС „Подкрепа” в апартамента на Добринка Филипова на 22 т. м. са присъствали 20 човека. Предложените варианти за програмна декларация и програма не са били приети и са върнати за доработване. Новите варианти ще се обсъждат през следващата седмица. Създадени са били 4 комисии – приемателна, редакторска, международна и техническа.

Работещи в Българската телевизия изразили мнение, че за да има преустройство, при тях трябвало да бъдат сменени Ал. Късметски, П. Кожухаров, Ант. Вергиев и др., водещи основни предавания, които били свързани със „стария режим”.

Строителни работници изразяват безпокойство от големия дефицит, предизвикан от недовършените строителни програми. Според тях той не можел да се преодолее в близките 5 години поради острия недостиг на кадри в строителството. Изход за решаване на проблемите виждали в „пренасочване на съкратения административен персонал”.

Сред работещите в наборния цех на Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев” е разпространен слух, че колегите им от основната сграда в комбината подготвяли стачка за 21.12. т. г. Щели да бъдат отправени искания за връщане на отнети придобивки на полиграфическите работници.

На 23.11. т. г. към 14 часа група от 40-50 лица, предимно артисти от столичните театри, водени от Петър Слабаков, са връчили на представител на посолството на ЧССР документ, в който изразяват отношението си към събитията в Чехословакия и взетите от правителството мерки.

В различни среди продължават да се разпространяват слухове за закупени недвижими имоти и вложени суми в чужди банки от бившия генерален секретар и семейството му. Коментирало се, че западногерманските средства за масова информация съобщили, че в първата десетка на акционерите на „Фолксваген” била фамилията Живкови. Изразяват се мнения, че голяма част от вложените в чужди банки пари са придобити от участие в търговия с наркотици и др. нечестни сделки, извършени от неговото обкръжение.

Правят се оценки, че ако се възприема като истина всичко, което се публикува и разпространява, може да се направи извод, че НРБ е пред трета национална катастрофа. За това спомагало и липсата на официална информация за финансовото състояние на страната, има ли виновни и ще се търси ли отговорност от тях.

Привърженик на БЗО споделил, че под петиция за възстановяване на Земеделския съюз „Н. Петков” били събрани над 300 подписа. Много земеделци обикаляли провинцията, за да събират подписи.

Получени са данни, че на настоящия етап „Екогласност” си поставяло като една от първостепенните задачи изграждането на инициативни комитети в големите градове и постепенно в цялата страна.

Сред част от комунистите в столицата се коментира, че събирането на членски внос сега ставало неправилно като процент от трудовото възнаграждение и го окачествяват като данък. Считат, че членският внос трябвало да бъде еднакъв за всички.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Продължават да се изразяват мнения, че с взетите решения и практически мерки на дело е пристъпено към истинско преустройство. Наред с това се изразяват мнения, че кадровите промени не са пълна гаранция за цялостно обновление.

В някои среди не се посреща добре избирането на Начо Папазов за член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП, като изтъкват работата му на предишни постове.

В гр. Самоков са разпространени листовки-възвания на независим клуб „Алтернатива” с груби нападки към БКП. Отправят се хули както към предишните, така и срещу новоизбраните ръководители на партията и държавата. Отправен е апел към гражданите: „Да кажем стига. Идете си, другари комунисти. Идете си вкупом в Странджа-Сакар и там правете своите пленуми и конгреси, там казвайте своите съображения, там експериментирайте, но вече със самите себе си. Превърнете Странджа-Сакар в комунистическа република”.

На 23.11. т. г. около 30 инженери от ДФ ”Микроелектроника” – Ботевград, не са се явили на работа. Пред ръководството на фирмата са поставили искания за подобряване на социално-битовите условия в общежитията. По-късно са отишли на работните си места, но не са започнали работа.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Като цяло населението на областта одобрява извършващите се промени и се изразяват надежди за бързо решаване на най-наболелите проблеми.

Около 20 лица от с. Борино възнамерявали на 24 т. м. да организират демонстрация поради това, че са били уволнени от работа. (Установено е, че причини за уволнението не са нарушения на Кодекса на труда, безпричинни отсъствия и др. В групата има 5 обекти на ДС.) Установен е инициаторът. Работна група от Областния комитет на БКП изяснява основателността на исканията и основанията за уволняването им.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

В събранията и срещите на партийните комитети с трудовите колективи се изразява пълна подкрепа на новото партийно и държавно ръководство и се поставят редица проблеми от социален и икономически характер.

Сред някои трудови колективи са се появили негативни настроения в резултат на новите тарифни заплати. Изразява се неудовлетвореност и раздразнителност, тъй като при прилагането им се увеличавали заплатите на администрацията, а увеличението на работниците било съвсем символично.

Работници от СХК – Димитровград изразявали пожелания прочистването от ръководители, които не оправдават доверието, да се пренесе по места.

Служители от Агрофирма – Харманли виждали един от пътищата за осъществяване на задачите на настоящия етап чрез превръщането на БЗНС в селска партия, която не само да подкрепя БКП, но и да бъде неин равностоен опонент.

Във връзка с подготовката на митинги от неформалните групи в Димитровград, Стара Загора и Кърджали са получени нови данни:

инициативен комитет в Димитровград напечатал съобщение за провеждането на митинг на 25.11. т. г. и нова декларация с конкретни искания – създаване на „Димитровградско движение за подкрепа на преустройството в НРБ”;

констатиране стремеж лидерите на неформалните сдружения да насрочват митингите в различни дни, за да могат да присъстват на тях;

в Стара Загора лица от бившата земеделска опозиция и отделни анархисти подготвяли призив от името на „Независимите сдружения и свободните граждани”, с който приканвали населението от общината да участва в митинга;

сред българите мюсюлмани в Кърджали се коментирало, че на предстоящия митинг, организиран от неформални сдружения, щял да се постави въпросът за връщането на арабско-турските имена. Получени са сигнали, че ако бъде организиран такъв митинг и издигнати подобни искания, то българите с традиционни имена щели да се саморазправят с организаторите на митинга.

Отделни трудови колективи били силно възмутени от предаването „Всяка неделя” от 19.11. т. г. и подготвяли петиция, в която изразявали остър протест срещу повдигнатите въпроси, свързани с арабско-турските имена.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Извършените кадрови промени намират подкрепа сред населението. Повишената политическа активност продължава.

Клуб „19 ноември” е преустановил приемането на подписи под резолюцията на митинга от 21.11. т. г. Събрани са около 5 хиляди подписа. Един от ръководителите на клуба заявил, че ще представи подписите на Държавния съвет.

Сред колектива на Аптечно предприятие – Бургас оживено се коментирало отсъствието от двата митинга на представители на областното и общинското ръководство на БКП. Хората очаквали др. Жишев или друг ръководител да даде разяснение по нерешените проблеми на гр. Бургас. Коментирало се, че се очаква оставката на др. Жишев, което щяло да нормализира обстановката. Подобни коментари са констатирани и в учебни заведения в Бургас.

Служители от АПК в Ямбол са говорили с възмущение, че на митингите в София е дадена възможност да се изявят не само хора от производството, а и такива, които искали да се доберат до властта.

В гр. Котел се е създало известно напрежение, свързано с отменянето на насрочения за 22.11. т. г. общоградски митинг. Общинският комитет на БКП е организирал митинги в трудовите колективи.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Получените данни показват, че работниците подкрепят единодушно първите реални стъпки на партийното и държавно ръководство за създаване на демократична и правова държава. В работническите среди се осъждат опитите на отделни представители на интелигенцията да дискредитират БКП под прикритието на защитници на човешките права.

На открито партийно събрание в общинска болница – гр. Преслав група безпартийни са поставили въпроса за създаване на независимо дружество „Социална подкрепа”. Същите изказали мнение, че новостроящият се партиен дом в града следва да бъде преотстъпен на общината с цел подобряване на здравеопазването. Отправени са искания за предсрочни избори и освобождаване на някои местни партийни ръководители, като са заявили, че ще търсят подкрепата и на други неформални структури в страната.

Работниците от ТК „Торове” към ДФ „Полихим” не одобрявали новата система на заплащане. Съществувало мнение че натрупването на точки по тази система щяло да зависи от началниците на цехове. Считало се, че след нейното въвеждане големите заплати щели да получат само ръководните служители, докато заетите в самото производство работници щели да вземат минимума. Във връзка с това много от тях заявили: „Както ни плащат, така и ще работим”.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Продължават коментарите и настроенията сред трудовите колективи, предизвикани от последните събития в страната.

На 20.11. т. г. в клуба на културните дейци се състояла учредителна сбирка на неформална група в защита правата на интелигенцията. Присъствали около 80 човека. Било предложено на всички репресирани по някакъв повод интелигенти да се включат в организацията. Присъствали и лица с възстановени имена. Били подготвени документи за регистриране на дружеството в съда. На събранието е приета декларация със следните по-характерни искания: подмяна на всички партийни и държавни ръководители в Разградска област; насрочване на демократични избори; закриване на поделението на Вътрешни войски в Разград; запознаване на обществеността с подробности и факти относно внесения и съхраняван в околностите на града тютюн и др. Декларацията била подписана от 10-12 представители на интелигенцията в Разград.

Сред работници в Търговище се коментирало, че вече било време да се преустанови с митингите и издигането на лозунги, тъй като всевъзможните публични прояви нямало да ни нахранят и помогнат. Изразявала се неудовлетвореност, че трибуните и средствата за масова информация се предоставяли предимно на представители на интелигенцията и най-вече на онези от тях, които членували в неформални сдружения.

Получени са данни за икономически затруднения в редица предприятия в Русе – ДФ „Фазан”, МЗ „Г. Димитров”, ТЕЦ – „Русе – Изток”.

На 23.11. т. г. работниците от комбинат СЕТ – Русе организирано прекъснали работа и поискали среща с ръководството на завода. Присъствали около 400 работници. Повод за събирането е било заседанието на стопанския съвет за въвеждане на новата система на заплащане. Изразили са недоволство от определените им заплати, настоявали да бъдат съобщени заплатите на ръководителите на комбината, възмущавали се от многобройните им задгранични командировки в западни страни.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Вниманието на различните слоеве от обществеността продължава да бъде насочено към извършващите се в страната политически промени след ноемврийските пленуми на ЦК на БКП.

Почти в цялата област с изключение на гр. Ловеч са проведени митинги в подкрепа на новия курс на преустройство. Създало се е впечатление, че голяма част от направените изказвания са били свързани с „разчистване на лични сметки”, а самите оратори демонстрирали „политически примитивизъм”. Като цяло интелигенцията не се е ангажирала активно с участие в изказванията, а на някои от митингите не са участвали представители на местното партийно и държавно ръководство. В гр. Свищов председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет не се явил на митинга след отправената му от представители на населението покана, като заявил, че не желае да се изказва.

На 23.11. т. г. пред ректората на Великотърновския университет „Кирил и Методий” се е състоял митинг на студенти и преподаватели. Изказалите се са засегнали въпроси, свързани с належащи промени в образователната система, издигнали са призиви за физическа саморазправа, за лични отмъщения и нарушаване на обществения ред в страната. Студент V курс обявил създаването на „Независима студентска лига”. Приета била резолюция до Народното събрание с искане за демократизация и гласност в обществения живот, за деидеологизация на армията, милицията и органите на ДС, за осъществяване на контрол и отчетност пред парламента.

Група студенти от ВМИ – Габрово подели инициатива за изграждане на „независимо студентско дружество” и насрочили събрание за 23.11. т. г. Подготвили декларация, в която настоявали за деидеологизация на учебния процес, за прекратяване преследването на студенти за политическите им убеждения и възгледи. Декларирали, че набелязаните цели ще се осъществят съобразно законите на страната.

Сред интелигенцията в гр. Ловеч и гр. Плевен се изказвало неодобрение от екстремистките прояви на отделни членове на неформалните структури, които се афиширали от средствата за масова информация. Определен интерес е предизвикало изказването на акад. Благовест Сендов за необходимостта партията да иска прошка от народа и да се признае за виновна. Изказват се мнения за утвърждаване на многопартийна система в страната.

На 21.11. т. г. и на 23.11. т. г. на гара Горна Оряховица са намерени три броя позиви, подписани от инициативния комитет на независимите демократични движения, в които обстановката в страната се обявява като кризисна, а вярата на народа в БКП като проиграна. Апелира се за търсене на отговорност към виновните, за предоставяне на нов кредит на доверие към др. П. Младенов и за свободна изява на волята на предстоящия митинг на 25 ноември т. г. във Велико Търново.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Населението продължава да проявява повишена политическа активност и интерес към обществения живот и актуалните въпроси от развитието на страната.

Промените в ръководството на партията и държавата се посрещат с всеобщо одобрение и с надежди за решителен поврат в състоянието на икономиката, за отстраняване на деформациите и за изграждането на демократично социалистическо общество.

Не стихват острите изказвания по адрес на Тодор Живков и близкото му обкръжение, като се настоява за налагане на справедливи наказания за допуснатите грешки и извършените престъпления. Застъпва се мнението, че за бързото обновление на обществения живот е необходима радикална промяна на кадровия състав на всички управленски нива.

Отделни трудови колективи от гр. Враца изразявали становище, че БКП е изгубила доверието на народа и трудно щяла да го възстанови. Необходимо било да се отстранят всички ръководители, които активно са прокарвали линията на предишния режим, а сега се обявявали за привърженици на преустройството. Безпокойство будел фактът, че в средите на интелигенцията в последно време се проявявали и нездрави, крайни екстремистки искания, които не се подкрепяли от широките слоеве на населението.

Констатирани са случаи на открити обвинения и заплахи към служители от МВР, за търсене на отговорност във връзка с изпълнявани в миналото задължения в защита на властта и законността, при които били извършени нарушения на правата на гражданите.

Разпространяват се слухове за основно преразглеждане на вътрешната политика по възродителния процес, за промени в административно-териториалното деление на страната, за намаляване цените на някои стоки и др.

На 21.11. т. г. Иван Иванов, председател на ревизионната комисия на общински комитет на ДКМС – Михайловград, по време на телефонен разговор между Емилия Маркова и др. Филипов от общинския комитет на партията, е подхвърлил репликата: „Каква партия, остави ги, те скоро ще се разпаднат” - и е отправил остри думи по адрес на БКП. Заявил на Маркова, чийто съпруг е служител в МВР, че е необходимо много да внимава, защото ще дойде време и те ще бъдат открити дори и вкъщи и децата им ще бъдат избити, и че „скоро ще дойде времето да се разпъват кожи”. Информиран е общинският комитет на БКП – Михайловград.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Продължават да се изразяват мнения, че преустройството ще има бъдеще, ако продължи в същия дух и се извършат кадрови промени и на по-ниски звена, както и да не се допуска да се говори срещу армията. Коментира се, че на интелигенцията не трябва да се дава прекалено голяма власт, защото можела да тръгне срещу социалистическата власт. Подчертава се необходимостта от провеждането на нови демократични избори.

Продължава да се изразява отрицателно отношение към предаването на Българската телевизия „Всяка неделя” и някои митинги в София и страната. Изразяват се опасения от активизиране на независимите организации, което можело да доведе до вътрешна нестабилност.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ-МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в [?] екз. и изпратена по списък, Изп.: Раб. група, Нап.: Цинигарова, Савова, Маш. № 1670, 24.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 145; също л. 160-173. Оригинал. Машинопис.

 

№ 363

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1042. Екз. № 2

25.11.1989 год.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получените данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 25.11.1989 г.)

 

В органите на МВР продължава да постъпва информация за прояви, коментари и изразени мнения във връзка с решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП, сесията на Народното събрание и предприетите след тях мерки.

[По-нататък информацията дословно повтаря тази на ген. В. Георгиев – виж пр. документ с изключение, че е изпусната информацията от ІІІ Управление ДС и тази за Начо Папазов. Изпратена е до П. Младенов и размножена в 11 екземпляра – б. съст.]

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 145; също л. 177-188. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 364

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1041. Екз. № 2

24.11.1989 г.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Усложняване на обстановката в Софийския затвор

 

През последните няколко дни обстановката в Софийския затвор се усложни. Независимо от извършената разяснителна работа от органите на МВР и прокуратурата в настоящия момент около 400 лишени от свобода отказват да вземат храна. Има данни за подготовка и на по-остри действия. На ул. „Одрин” и на други места в столицата бяха разпространени листовки с призиви за демонстрация пред Софийския затвор, която да се организира на 26 т. м. по време на свиждането.

Главните искания на лишените от свобода са за по-широка амнистия, преглед на делата на осъдените и по някои битови въпроси. Иска се среща с представители на законодателната комисия при Народното събрание и средствата за масова информация. Писмените искания на затворниците са предадени в ЦК на БКП и съответните компетентни органи.

С оглед успокояване на обстановката в затвора и предотвратяването на замислените демонстративни действия предлагаме да се обсъди целесъобразността от среща на лишените от свобода в Софийския затвор с представители на Законодателната комисия при Народното събрание, Държавния съвет и от редакциите на вестниците „Работническо дело”, „Земеделско знаме” и „Народна младеж”. Същата да се проведе на 25.11. т. г. По подходящ начин да бъде отразена в средствата за масова информация.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) [Георги Танев]

 

Отп. в 2 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – к. д., Размножена в 4 екз., № 3 – Г. Атанасов, № 4 - А. Луканов, № 5 – Н. Папазов, № 6 – В. Палин, Изп. – В. Радичков, Нап.:М. Цинигарова, Маш. № 1672, 24.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 945, л. 145; също л. 175-176. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 365

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. У-ние

Рег. № І 3752 Екз. № 48

София

 

Др. Калинов - да се запознаят сътрудниците във вашето направление, след което да се съхранява при Ст. Калчева.

(п) Не се чете, 18.ХІІ.89

 

С Л О В О

На министъра на вътрешните работи генерал-майор Г. Танев на срещата на генералния секретар на Държавния съвет на НР България др. Петър Младенов с членовете на ръководството и Колегиума на МВР, началниците на централните поделения и на областните управления на МВР и секретарите на РК на БКП при МВР, състояла се на 25 ноември 1989 г.

 

(Стенографски запис)

София, ноември 1989 г.

(П) Не се чете

 

[Със значителни съкращения, предават се само онези части, които се отнасят до темата – б. съст.]

 

ДРУГАРИ И КОЛЕГИ,

Откривам срещата на генералния секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия и председател на държавния съвет на Народна република България другаря Петър Младенов с актива на Министерството на вътрешните работи.

ДРУГАРЮ МЛАДЕНОВ,

Нека още веднъж ние, комунистите и комсомолците, служителите на МВР да Ви поздравим от все сърце и душа с избора Ви начело на нашата партия и държава. В този тежък и съдбоносен период за партията и Родината искаме да Ви пожелаем много здраве и сили, за да се възроди доверието и единството между партията и народа.

Не ни е определено на нас да даваме митингов израз на болките и терзанията си. Други са принципите и нормите, с които десетилетия изразяваме своето политическо верую:

да бъдем синовно верни и предани на своя народ до себеотрицание;

да бъдем непоколебим щит и меч на социалистическата революция до безпрекословно подчинение пред правдата на класовия идеал;

да бъдем боеви отряд за защита на социалистическата правова държава, синтезирал в своята воинска чест общочовешките истини с историческата перспектива на социалистическия обществен строй.

Писани и неписани са тези принципи и норми на партийната правда. Те са формирани и формират идейните и нравствените ценности на три поколения бойци във всички отряди на министерството – Държавна сигурност, Народната милиция, Гранични и вътрешни войски, Противопожарна охрана.

В приемствеността и в сблъсъка на тези ценности сега се проявява и нашата сила, и нашата слабост.

Защото ние сме немислими без идейното ръководство на партията.

Защото ние сме безпомощни без доверието и подкрепата на народа.

[Основна част от словото е посветена на новата политическа обстановка и мястото на органите на МВР в тях, защитата на социализма и преустройството, бъдещите задачи на органите на МВР, преустройството в различните му поделения и особено на ДС, формулират се задачите, една от които е да се подпомогне партията и обществото „да демонтират административно-командната система”, какви структурни промени следва да настъпят съобразно новата обстановка, закриването на Шесто управление и неговата трансформация, за резултати от минала дейност на ДС, поуки и др. – б. съст.]

Комунистите от нашето министерство не от днес предлагаха на съответните партийни органи да направят конкретни политически оценки по появилите се неформални структури и да се провежда диференцирана политическа линия към тях и чрез това да се разкрепостява още повече интелектуалната и нравствена енергия на народа. А органите на Държавна сигурност и Народната милиция да провеждат настъпателни и безкомпромисни мерки и действия при най-строго спазване на социалистическата законност към неформалните структури, които имат антибългарска и антисоциалистическа платформа и дейност.

За съжаление допуснаха се отделни действия, които отново ни връщат към въпроса за правното положение на множеството политически, социални, културни, екологически движения, клубове, комитети, които естествено е да се проявяват и да действат в условията на демокрация и преустройството на социализма. Само част от тях, ако са на границата или вън от закона, могат да бъдат и трябва да бъдат в полезрението на органите на МВР.

Сега нашите усилия са насочени към радикално изменение на функциите, задачите, методите и средствата. Известното сред някои среди Шесто управление на ДС прекрати дейността на своите звена, свързани с отменения чл. 273 от Наказателния кодекс. С помощта на съветски специалисти подготвяме предложение до политбюро и Държавния съвет, тъй като трябва да имаме и партийно, и държавно решение за изменение на функциите, задачите, направленията за работа и методи и средства на действие на Шесто управление, което ще се подчини изцяло на контраразузнавателната дейност и гарантиране правата и свободите на гражданите.

[Отново за бъдещите задачи на ДС в различни сфери на сигурността, за състоянието на кадрите в МВР и ДС и др. – б. съст.]

Това са ръководни кадри, преминали през революцията, строителството на социализма и сега активно участват в обновителните процеси. Няма да бъде пресилено, ако кажа, че те са истински войници и защитници на социализма и неговото преустройство и на новия курс на партията.

Тази оценка може да се отнася за комунистите и служителите във всички поколения и всички отряди на министерството.

В заключение искам да Ви уверя, другарю Младенов, във Ваше лице да уверя Политбюро и Централния комитет, че служителите, ръководните кадри от МВР са единни и сплотени около Централния комитет и напълно подкрепят ноемврийските решения на Партията. Всички ние с дълбока увереност, с политическа зрялост и активност, при най-строго спазване на законите и ленинските норми на живот и дейност ще воюваме под ръководството на партията за новия политически курс.

Централният комитет може напълно и винаги да вярва и да разчита на тази неизменна преданост към революционното дело на Партията.

Благодаря.

 

Отп. в 1 екз. Размножено в 55, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1740

 

ЦДА, ф. 1 б, оп. 83, а. е. 134, л. 20-35. Копие. Машинопис.

 

№ 366

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф.-орг. У-ние

Рег. № І 3754. Екз. № 48

10.12.1989 г.

София

 

С Л О В О

На генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НР България другаря Петър Младенов на срещата с актива на МВР, състояла се на 25 ноември 1989 г.

(Стенографски запис)

 

Ноември 1989 г.

 

ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

Благодаря на ръководството, на другаря министър, на неговите заместници, на всички вас, че ме поканихте на тази среща.

[Предава се със значителни съкращения. Отпечатват се само частите, отнасящи се до темата. Основната част от словото на П. Младенов е посветена на неговото съгласие с части от заключения на министъра относно миналата и бъдещата дейност на органите на сигурността, в частност МВР и ДС. За катастрофалното положение, в което като цяло се намира страната, особено в областта на икономиката – б. съст.]

Картината е потресаваща. Ние всяка година казваме, че имаме толкова и толкова прираст – 5.6%, 6 процента и т. н. А знаете ли каква е истинската картина?

Ако вземем за база 1983 г., следващите години ние не само, че нямаме никакъв прираст на националния доход. Ако изключим тези чужди кредити, които получаваме от Запада, т. е. нашите задължения, които се увеличават, се оказва, че фактически имаме непрекъснато намаляване. Т. е. 1984 г. е по-лоша от 1983 г., 1985 г. е по-лоша от 1984 г., 1986 по-лоша от 1985 и т. н. до края, до последната 1989 г.

В областта на нашите задължения ние сме стигнали критичната точка. Понякога говорим колко зле са югославяните, колко зле са унгарците и т. н. Трябва да ви кажа, че нашето положение не е по-добро, тъй като ние имаме малки възможности за експорт. С големи усилия стигнахме плана за догодина. Това, което трябва да изнесем, ще бъде някъде между милиард и шестстотин и милиард и седемстотин милиона. А така сме направили нашата икономика, че без внос за 2 млрд. и 600 милиона долара не можем да работим. Тя не може да работи, просто спира, блокира. А това е минималният внос от Запада. Не става въпрос за някакви луксозни стоки, за внос на суровини, материали, окомплектовка.

Така че, явно е – това не може да се търпи повече.

Ако вземем политическото положение в страната. Вярно е, че ние имаме партия добра, силна и т. н., но ние сега се сблъскваме с едно явление, което не показва, че е точно така. Това са декларации. Ние имаме силен апарат в партията – Централен комитет, общински комитети, областни и т. н. Обаче се оказва, че и партията като партия (аз говоря за членската маса) в крайна степен е била обезверена, пасивна, чака всичко да й се каже, всичко да се сдъвче и т. н. И сега, когато трябваше да се премерят сили между неформали и партията, която има над 800 хиляди членове, партията изведнъж се огъна.

Ето и тук се разказва. На митинг 50 хиляди човека, сигурно 15 хиляди са били членове на партията, излизат 10 човека, или 100 човека, а ние не можем да овладеем положението. Ние не сме готови да водим диалог, да водим спор, да покажем нашата истина.

Получиха се редица други неприятности. Правилно, говорим за VІ управление. Не е виновно VІ управление в нищо. Няма изобщо какво да виним ние органите на Министерството на вътрешните работи. Те са органи на нашата революция. Те са вършили това, което им е било казано. И няма какво да ги обвиняваме в нещо, че е неправилно, че е преувеличило властта си и т. н. Междувпрочем аз знам много добре вижданията на вашия нов министър др. Танев. Те са били винаги в една правилна линия. Той винаги се е въздържал. Но, накарахме ви вас да влезете, да се заемете с някои въпроси, които поставиха под удар авторитета на Министерството на вътрешните работи.

Ето, да кажем този въпрос за разправиите, които имахме тук по време на Екофорума с тези т. нар. “Екогласност”.

Можеше ли тази работа да се избегне? Разбира се, че можеше да се избегне и трябваше да се избегне.

Какво искаха тези хора от нас? Вярно е, че ще кажете: те имаха скрити цели, скрити замисли. Възможно е. Сигурно са ги имали. Но те искаха от нас неща, за които всяко общество би трябвало да помисли, да реагира и правилно да реагира. Те искаха да се обсъди проектът за Рила и Места. Има ли нещо незаконно? Кое нормално, демократично общество ще сметне, че това е незаконно?

Разговарях с др. Петър Дюлгеров. След това разговарях с др. Лазар Причкапов. Разговарях с редица другари, които са от този край – от Самоковско, Софийско и т. н. Те твърдят, че ако ние реализираме този проект в пълния му обем, така, както е замислен, ние ще превърнем Рила в пустиня.

Е, добре. Ние, като комунисти, заинтересовани ли сме да оставим на тези, които ще дойдат след нас след около 100 години, да говорят имало ли е разумни хора. Превърна ли се една такава цветуща планина в пустиня. Не, не сме заинтересовани.

Какво страшно има в тази работа. Защо да не обсъдим този въпрос. Защо? Има телевизия, има радио. Сега това го правим, но можеше и тогава да го направим. Нека да излязат специалистите, да направят изчисленията.

Вие сте го предлагали. А така се получи, че ви накараха да изкарате вашите момчета да ги махаме, да ни снимат, да ни показват по света и т. н.

А ако говорим по-нататък, стигна се, другари, до нравствена криза в нашето общество. Ние говорим за корупция. Има и корупция. Има и цинизъм, ако искате. Цинизъм, просто цинизъм – аз да съм добре, аз да си оправя моите работи, а обществото, то не ме интересува и т. н.

[Обосновава бъдещите задачи на МВР и ДС, че бъдещото развитие на България можело да бъде само социалистическо – б. съст.]

Аз ви благодаря за поддръжката, която оказвате.

Искам да ви уверя, че още в понеделник ще информирам Политбюро за това, че колективът на Министерството на вътрешните работи, ръководният състав и целият колектив стоят твърдо на курса, който е поела нашата партия.

 

Отп. в 1 екз., Размножено в 55 екз., Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1742

 

ЦДА, ф. 1 б, оп. 83, а. е. 134, л. 1-19. Копие. Машинопис.

 

№ 367

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЦЕНТРАЛНО ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Рег. № І – 3650. Екз. ед.

27.11.1989 г.

 

ОБЗОРНА ОПЕРАТИВНА СВОДКА

(20– 26 ноември 1989 г.)

София

 

ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

Решенията на Политбюро на ЦК на БКП, взети на заседанието му от 20 ноември, бяха посрещнати с голям интерес и приети с удовлетворение от широките слоеве на населението. Силно изразен положителен отклик от предоставяне на резиденции и ловни стопанства за детски и здравни заведения, за нуждите на отдиха и туризма, на работническите колективи.

Подавляващото мнозинство от гражданите подкрепят решително „първите реални стъпки” на новото партийно и държавно ръководство в осъществяването на набелязания на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП ускорен курс на преустройство. В работнически среди се осъждат опитите на отделни представители на интелигенцията „под демагогски лозунги за защита правата на човека да печелят евтина популярност, зад която скриват болни амбиции за власт”.

Сред трудови колективи се долавят все по-настойчиви оценки, че е време да се преустанови с митинги и издигане на лозунги, които „няма да ни нахранят”. Изразява се несъгласие с предоставената голяма възможност на лидери и активисти на „независими” сдружения чрез радиото, телевизията, печата и по трибуните на митингите да издигат екстремистки искания, които не се подкрепят от народа. Има критични бележки, че не трябвало да се обръща такова внимание на дейността и проявите на тези лица и среди, които не били в състояние да предложат „нещо конструктивно за излизане от кризата”. В Полша вече се наблюдавал отлив от „Солидарност” поради задълбочаване на икономическите трудности след идването й на власт.

Сред широки кръгове на нашата общественост не срещат одобрение и публичните изявления на Радой Ралин, Георги Мишев, Румен Воденичаров, Стефан Нанев, Гогов и др., които за „печелене на евтина слава накърнили престижа на страната и застрашили жизнени национални интереси”.

В поделенията на МВР продължават да постъпват сведения за инициативи на лица, предимно от средите на преподаватели и студенти от висши учебни заведения, средношколци, здравни работници и др. за създаване на неформални сдружения.

На митинг във Великотърновския университет били отправени призиви за физическа саморазправа, лични отмъщения, нарушаване на обществения ред в страната. Студенти от V курс обявили създаването на „независима студентска лига”. В петиция до Народното събрание искали „деполитизиране на армията и МВР”.

Около 300 студенти и преподаватели от Габрово провели в аулата на ВМЕИ събрание с цел основаване на „независимо студентско дружество”. Говорили и двама представители на Независимия студентски съюз на Юридическия факултет на Софийския университет.

В Медицинската академия в София 70 студенти, членове на „Независимото студентско дружество”, решили да се присъединят като самостоятелно сдружение към „независимия студентски съюз”. Пристъпили към събиране на подписи към петиция в защита на чешките студенти. Излезли с искане да отпаднат от учебните програми „политическите дисциплини”. Подобно искане поставили на събрание в българската държавна консерватория 80 преподаватели и студенти, а така също студенти във Варна и Пловдив.

Провокационно държане имали група ученици в Плевен, които след митинга на граждани се отправили към общинското управление на МВР, за да искат „освобождаване” на задържан техен „съмишленик” (какъвто въобще не е имало). Бил хвърлен буркан на милиционерски служител.

В община „Червена звезда” в София бил разпространен циклостилен апел, в който се призовавали учениците да проведат митинги пред училищата на 11 декември (деня на насрочения пленум на ЦК на БКП) и връчат петиции на съответните училищни ръководства за „демократизиране на учебния процес и премахване на задължителните униформи”.

В Парка на свободата в столицата, в присъствието на 150 журналисти и по инициатива на двама от тях, на работа в Българската телевизия, бил направен опит за учредяване на Независимо журналистическо дружество. Издигнати били искания за свикване на извънреден конгрес на Съюза на българските журналисти и избиране на нов Управителен съвет, за „премахване монопола на БКП върху средствата за масова информация”. Наред с това в частен дом в столицата се състояла сбирка на инициативен комитет за създаване на „независим журналистически съюз” към НПС „Подкрепа”.

Има сведение за създаване на инициативен комитет за учредяване на Съюз на лекарите в България.

Неформални групи с цели, подобни на съществуващите в столицата сдружения, са учредени в Мездра, Русе, Разград, Пазарджик и др. места в страната, някои от които под пряко внушение на активисти от софийски групи. Сред техни съмишленици се споделят идеи за разрастването им в опозиционни антисоциалистически, социалдемократически, „зелени” и други партии.

Внимание заслужават продължаващите усилия на бивши земеделски дейци на земеделската опозиция в Пловдив, Перник, Ямбол, Русе, София, Стара Загора и др. селища да поддържат връзки и обсъждат варианти около създаването (по някои данни вече създаден) „Клуб на репресираните земеделци след 1945 г.”. Установили са контакт с изменници на родината във Франция и ФРГ и с радио „Свободна Европа”, на които предават клеветнически информации („Свободна Европа” излъчила тяхна „декларация”, „възвание” и адреси на „инициативен комитет в Пловдив” за координация). Подготвят материал за изпращане до Народното събрание, търсят връзки с дейци на „профсъюза” и анархисти. Бивши дейци на БЗНС (о) в Сливен споделяли, че под петиция за реабилитирането на Никола Петков били събрани вече стотици подписи. С такава цел техни съидейници обикаляли страната.

В столицата се изясняват обстоятелствата около получена информация, че от членове на БЗНС бил създаден „инициативен комитет” за подготовка на обръщение към Управителния съвет на Съюза с искане за смяна на ръководството и „развитие на БЗНС като независима селска партия”.

По данни на Хасковското областно управление на МВР служители в агрофирма в Харманли поставили искане за „превръщане на БЗНС в селска партия, която не само да подкрепя БКП, но и да бъде неин равноправен опонент”.

Във връзка с горното и от лоялни позиции членове на БЗНС и други граждани преценявали като навременно приетото от Управителния съвет на БЗНС предложение, в заседанието му от 23 ноември да се постави пред компетентните органи въпросът за реабилитацията на Никола Петков. Считат, че по този начин ще бъдат отнети възможностите на нелоялно настроени лица да „печелят политически кредит с нечисти намерения”.

Заслужава внимание и фактът, че след проведения митинг на неформалните сдружения на 18 ноември в столицата група от около 20 души, дошли от Благоевград и Петрич, обявили създаването на Независим комитет за защита правата на македонците в България – „Илинден” (стоящ на проскопски позиции за отвоюване на етническа и държавна цялост на македонската нация).

Получени са нови данни, които показват, че лидери и активисти на независими неформални сдружения в София продължават да обсъждат възможността за обединение под название „демократичен съюз”. Други предлагали създаване на „социалистическа партия”, на „социалистически кръг”. Някои техни лидери считали обаче, че на този етап все още не можело да се говори за избистрени платформи на подобни обединения, въпреки че било назряло времето за такава крачка. На първо място трябвало да поставят пред ръководството на страната следните искания: даване пълен достъп на неформалните структури до всички средства за масова информация, предоставяне възможност да издават свои независими вестници, да привличат в редовете си десетки хиляди сподвижници (като в подходящ момент да се обединят в „народен фронт”). Бъдещето щяло да подскаже дали ще се наложи създаването на нова партия, или радикално да се реформира БКП. Развивали се и крайни становища: да се иска оставката на правителството и образуване на „служебен кабинет” до провеждане на свободни избори за ново Народно събрание.

В някои райони на страната са разпространявани листовки с остро антиправителствено съдържание (в Самоков, от името на Клуб „Алтернатива”, в Пазарджик и др.). Отделни вражески настроени граждани имат дръзко поведение, споделят, че „докато е време, народът трябва да се надигне и смъкне партията от власт”. В градския парк в Плевен беше съборен бюстът на поета партизанин Цветан Спасов. В столицата, Враца и други градове и селища се отправят открити заплахи за саморазправа със служители на МВР.

По оценка на ръководството на Софийско градско управление на МВР униформеният сержантски и офицерски състав е обезпокоен от нарастващата агресивност и арогантност на отделни граждани спрямо органите на МВР, прерастващи в открито провокиране на инциденти на публични места. Създадената обстановка можела да доведе до нарушаване на обществения ред, до затрудняване на законосъобразни мерки за тяхното неутрализиране.

Някои особени позиции, заети на митинги и по средствата за масова информация от дейци на независими сдружения и особено на Румен Воденичаров, Гогов и Радой Ралин, са предизвикали негативни реакции сред граждани, възстановили българските си имена. Дали повод за тълкувания и коментари, че предстояло да бъдат поправени допуснатите грешки след 1984 г. по отношение на „турското” малцинство. По оценка на някои източници коментарите в този дух набирали инерция. Вече се определяли и срокове (до края на март 1990 г.), когато щели да бъдат „върнати турско-арабските имена”. Тогава щяло да отпадне „желанието за изселване, а над 90 процента от заминалите щели да се завърнат”.

ОЦЕНКИ НА ЧУЖДИ ЖУРНАЛИСТИ ЗА ОБСТАНОВКАТА У НАС

Журналисти от капиталистически и други страни, акредитирани у нас, които внимателно следели „развитието на вътрешнополитическите процеси през последните седмици”, споделяли, че за разлика от Полша и Унгария „голяма част от опозиционно настроената интелигенция” проявявала умереност. Настоявала за утвърждаване на „хуманен социализъм”. Цитирали думи на Марко Ганчев: „В настоящия момент в България няма алтернатива на комунистическата партия и няма механизъм за истински свободни избори. Затова искания от подобен род са преждевременни”.

 

[За други отзиви – съдържат се в следващите документи - б. съст.]

 

ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО И ЗАЩИТА НА ИКОНОМИКАТА […]

 

ЗАТВОРНО ДЕЛО

Получени са данни за възникнало напрежение в някои затвори на страната.

На 25 ноември в Софийския затвор се провела среща на отговорни дейци от Народното събрание, ЦК на БКП, Главната прокуратура и висши служители на МВР с отказващи да приемат храна около 500 лишени от свобода, които поставят искания за „пълна амнистия”. Настояли „диалогът” да се проведе в присъствието на представители на средствата за масова информация. Такава среща е насрочена за 28 ноември.

На 26 ноември подобни искания, придружени с отказ да приемат вечеря, предявили 49 души от ТПО „Кремиковци” (към Софийския затвор).

На 23 ноември в такава проява участвали 50 затворници в Стара Загора, а на 27 ноември в затворите с рецидивисти във Враца и във Варна съответно 400 и 200 души.

Възникнало е напрежение и в други затвори.

Осъществяват се енергични превантивни мероприятия за нормализиране на обстановката.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: Ч. Кираджиев, Нап.: Т. Станкова – 1674, 26.11.1989 г., Размн. в 39 екз.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 961, л. 180-192 (л. 181-188 за извадката). Оригинал. Машинопис.

 

№ 368

СЕКРЕТНО!

1045/27.11.1989. Екз. ед.

Г. Шопов/27.11.89

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми (към 27.11.1989 г.)

 

Обстановката в страната е без съществени изменения. Във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП са получени следните по-характерни данни:

 

ГР. СОФИЯ

На проведения на 24.11. т. г. в Банкя среща-митинг на народния лечител Димитър Кръстев присъствали привърженици на Кръстев, представители на Министерството на народното здраве, санаторно-курортна инспекция, санаторно-курортен комплекс „Банкя” и др. Направените разяснения за причините, довели до прекратяване на експеримента и прекъсване лечението по метода на Димитър Кръстев, не били възприети от голяма част от негови привърженици. Твърдели, че поради недобросъвестна работа и други причини експериментът бил провален.

На 25.11. т. г. в Южния парк е проведена сбирка на независими сдружения за създаване на „Единен демократичен съюз на независимите сдружения и гражданите на България”. Присъствали са около 1000 граждани.

Прочетено било обръщение на „Независимото дружество на научните работници в България” при независимия профсъюз „Подкрепа” до всички независими сдружения и свободомислещи граждани за създаване на единен демократичен съюз, за съставяне и приемане на нова Конституция, отхвърляне ръководната роля на партията, приемане на нов избирателен закон, свобода на словото и печата и др.

Представители на движение „Илинден” са отправили призив за връщане на България на териториите, населени с лица от македонски произход, отнети от страната ни при споразумението от 1919 г. [Ньойския договор – б. съст.]. Участник в Отечествената война говорил за репресираните след войната участници в нея и отправил искане да се даде гласност на следствените дела и репресираните лица.

Към 12.30 ч. мероприятието е приключило и голяма част от присъстващите се разотишли. Същото било заснето от екип на БНТ.

Към 14.00 ч. отново започнало събиране на граждани, които към 14.30 ч. били около 1000 души.

В 14.00 ч. представител на „Демократичен форум” от гр. Пловдив обявил програмна декларация на „Сдружението за конституционни свободи, плурализъм и демокрация”. Заявил, че съвместно с тяхната организация в сдружението участват и комитети „Възраждане” от градовете София, Пловдив, Перник, социалдемократическата група и др. Същият направил политически обзор от избирането на др. Младенов за първи партиен и държавен ръководител и подложил на критика опитите на партийното ръководство за привличане на работниците, тъй като това било вбиване на клин между интелигенцията и работническата класа. Подчертано било, че не работническата класа трябва да бъде водеща, а интелигенцията.

Изказали са се представители на „Инициативен комитет за даване на съд фамилия Живкови”. Същите прочели възвание за организиране на митинг на 09.12.1989 г. от 11.00 часа на площад „Ал. Невски” за даване на съд на фамилията Живкови и връщане на страната на незаконно придобитите от тях суми и недвижими имоти.

Член на „Инициативния комитет на граждански инициативи за подкрепа на преустройството” заявил, че това е учредително събрание на този комитет и обявил за членове на същия Радой Ралин, Петър Берон, Владимир Левчев, Тодор Андрейков, Борис Карадимчев, Павел Стефанов, Славомир Цанков от Плевен, Любомир Собаджиев от Русе, Александър Каменов.

Любомир Собаджиев прочел програмна декларация, целяща обединяване на всички граждани за решаване на въпроса за демократизацията и преустройството. В същата се отрича ръководната роля на БКП, иска се създаване на многопартийна система, промени в Конституцията, свобода на словото и печата, пълна свобода на всички сдружения, достъп на гражданите до интересуващата ги информация.

Отправени били призиви за образуване на комитети за гражданска подкрепа по общини в София и провинцията. Обявено е, че ежеседмичното събиране ще става в събота от 14.00 в Южния парк и че на 02.12.1989 г. пред Софийския университет ще се съберат комитети от представители на сдруженията от София и страната за съгласуване на дейността и разработване на основни документи.

Към 17.30 ч. всички участници се разотишли. Не са допуснати нарушения на обществения ред и инциденти с участници и случайни граждани.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Преобладават мнения, че в сегашния момент на българския народ трябва да се разясни основното, определящото в развитието на страната – националната икономика и селското стопанство, а не да се отдава такова значение на проблемите в духовната сфера. Счита се, че за пълна демокрация и адекватна на нея гласност може да се говори, когато са решени материалните потребности на обществото.

Направени са категорични изказвания, че промените във висшите ешелони на партията и държавата не са приключили и не трябва да приключват така бързо. Счита се, че е необходимо същите да обхванат областите и общините и че ако това не стане, само ще се говори за преустройство.

Сред работниците в Завода за високоговорители „Гроздан Николов” – Благоевград се изразявало категорично мнение за премахването на всички платени партийни секретари, профпредседатели и комсомолски секретари.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На 25.11.т. г. в Пловдив е имало няколко публични изяви на независими групи.

В двора на училище „Алеко Константинов” се събрали около 15 души, за да учредят секция на лекарите от независимия профсъюз „Подкрепа”.

В двора на църквата „Света Неделя” е проведена сбирка с около 30 души инженерно-технически работници от машиностроенето също за учредяване на секция към независимия профсъюз „Подкрепа”.

На площада до паметника на Петър Ченгелов пред около 100 души от името на НПС „Подкрепа” било прочетена програмна декларация. Организационният секретар на работническата секция на профсъюза Румен Русев, работник от НПП „Балкан” – Пловдив, е съобщил, че очакват всеки момент профсъюзът да бъде узаконен. Заявил, че са направени постъпки за признаването му от международната организация на профсъюзите.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Обстановката запазва динамичния си и противоречив характер. На преден план се очертава стремежът на независимите сдружения за свободна публична изява.

На 25.11. т. г. в Димитровград е проведен неразрешен митинг, организиран от инициативна група интелигенти от града. Последните са учредители на „Движение за подкрепа на преустройството в страната”. Същите на 23.11. т. г. са направили постъпки пред Общинския народен съвет в Димитровград за провеждане на митинга и получили отказ в устна форма. Успоредно с искането за разрешение инициаторите са разпространили обявление за образуваното „Движение” и за неговата първа изява на предстоящия митинг.

На митинга са присъствали около 300-350 души. Участието на работници е било съвсем слабо. Липсвало е озвучаване и не се постигнал очакваният от инициативната група ефект. Изказали са се 23 лица (членове на БКП – 8, безпартийни – 15, от независимите организации – 2, организационни работници от Общинския комитет на БКП – 2 и др.). В изказванията е преобладавала политическата насоченост. Изказал се е и Антон Запрянов от името на „Български хелзинкски комитет”. Последният е поставил искания за: многопартийност, мандатност, деполитизиране на БНА и МВР и др. От името на участниците в митинга инициативната група приела решение да се изпрати петиция до Народното събрание с искане да се потърси отговорност от виновниците, които са забранили провеждането на митинга.

Членове на инициативния комитет за провеждане на митинг на независимите организации в Кърджали били обезпокоени от отправената от неизвестни лица заплаха за саморазправа.

Кадровите промени продължават да са обект на коментари сред различните слоеве от населението. Разпространяват се най-различни слухове за проявите и поведението на някои бивши ръководители. В гр. Казанлък се разпространява слух, че 50% от валутата, получавана от износа на електроенергия в Гърция, директно се превеждала в швейцарска банка на името на Милко Балев по специално уреден от него канал.

Във връзка с изказването на Петко Симеонов в съботната панорама на Българската телевизия сред работници и членове на БКП от Стара Загора се изразява неодобрение на мнението му, че ръководството на страната провеждало линия на изостряне на отношенията между работниците и интелигенцията.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

С подчертан интерес се следят съобщенията на средствата за масова информация за официални прояви и изказвания на партийни и държавни ръководители.

Сред обществеността в гр. Бургас и по-големите селища на областта продължават да се формират критични оценки за дейността на местни ръководители по въпроси от регионален характер: социално-битови проблеми, градоустройство, екология и др.

Получените данни показват, че популярността на първия секретар на Областния комитет на БКП Николай Жишев сред бургаската общественост прогресивно намалява. Преобладава мнението, че той трябва да се оттегли от заемания пост. Тези настроения са се засилили особено след митинга на 20 и 21 ноември т. г. Сред курсисти от учебни заведения в Бургас преобладавало мнението, че др. Жишев трябвало сам да подаде оставката си.

По инициатива на комсомолския секретар при СМК – Бургас на 22.11. т. г. секретарите на ДКМС в по-големите организации („Океански риболов”, ЖП и др.) провели сбирка и взели решение да се проведе събрание на всички комсомолски секретари на щатна работа. На срещата щели да се поставят следните искания и въпроси: премахване на щатните комсомолски секретари, тъй като за годишните им заплати са изразходвани около 100-120 000 лева; да се отделят в самостоятелни организации трудовата, селската и учащата се младеж; да се намалят с 5-10% отчисленията от членския внос за висшестоящите организации; да се премахнат кметските комитети на ДКМС. Щял да бъде поставен и въпросът защо в областното партийно и държавно ръководство все още не са извършени никакви кадрови промени. Очаква се събранието да приеме резолюция по горните предложения, които да бъдат изпратени до висшестоящите организации и комитети. В случай, че исканията им не бъдат удовлетворени, се предвиждало организирането на митинг.

На митинга на 24.11. т. г.в гр. Твърдица са отправени персонални нападки срещу председателя на Общинския народен съвет. Разпространена е поема, иронизираща стремежа му за използване на служебното положение за лично облагодетелстване. Поставен е въпросът за местното ловно стопанство, което носело големи валутни приходи, да не се допускат да ловуват местни и други ръководители.

Сред обществеността на гр. Бургас се оформя становище, че резиденция „Перла” би следвало да се предостави за нуждите на туризма, тъй като луксозната материална база дава възможност за постъпление в държавната хазна на значителни валутни приходи. Природният и ловен резерват в района на резиденцията да се използва за ловен спорт срещу заплащане във валута.

По непроверени данни с подобно предложение ще излезе редакционният колектив на областния в. „Черноморски фар”.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Политическите промени, настъпили в страната след ноемврийските пленуми на ЦК на БКП, продължават да бъдат в центъра на вниманието на обществеността.

След проведения на 22.11. т. г. митинг в гр. Варна, на който били издигнати редица лозунги, критикуващи деформациите на социалистическата система и било обявено официалното създаване на Дискусионния клуб за подкрепа на преустройството, се получават данни за готовност от страна на различни независими структури за организиране на разнообразни масови прояви.

Лица от интелигенцията провеждали активна разяснителна работа за разрастване филиала на Дискусионния клуб и за привличане към участие в него на авторитетни хора от града, като по този начин желаели да се противопоставят на известни екстремистки тенденции, прокарвани от случайни лица.

На 23.11. т. г. във ВМИ – Варна е бил създаден независим студентски съюз, който е приел в програмата си постановката за съгласувано действие с всички обществено-политически сили в страната. Сред студентите се коментирало в негативна светлина отсъствието на преподавателите и партийното ръководство от института на учредителното събрание, независимо от отправената към тях покана.

На 24.11. т. г. в същия институт било обявено създаването на Независимо студентско дружество, като на учредителното събрание взели участие представители и на други ВУЗ в града. Характерно за тази организация е, че възнамерявала да се дистанцира от всички обществено-политически структури в страната, включително и от независимия студентски съюз.

На 26.11. т. г. във Варна по инициатива на Независимия студентски съюз е бил проведен митинг, на който взели участие и активисти от „Екогласност”, НПС „Подкрепа”, бивши „Николапетковисти” и др. Изложените в изказванията искания не се разграничавали от поставените в предишния митинг. Нов момент било настояването да се реабилитират членовете на крилото на „БЗО Никола Петков” и възраждането на неговата дейност.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Постъпващата информация отразява нарастващата политическа активност сред населението от всички слоеве.

На 22 ноември т. г. в гр. Силистра е пребивавал кинорежисьорът Анжел Вагенщайн, който провел среща с работници и служители от ТК „Оргтехника” по повод обсъждане на неговото творчество. Представящата го кинокритичка предложила директно да се премине към разговор за извършващите се в страната промени.

Анжел Вагенщайн говорил за независимите сдружения и структури, за целите им, за участието си в проведената среща на др. П. Младенов с интелигенцията. Заявил, че партията е деградирала и защитил необходимостта от многопартийна система и промяна в чл. 1 на Конституцията. Приканил към организиране на комитети за защита правата на работниците и такива за защита на околната среда. Обяснил начина за провеждане на митинги и манифестации от конституционна гледна точка. Подчертал, че България се намира в дълбока икономическа и политическа криза, че е налице разделение на народа, като имал предвид българските мюсюлмани, поради което страната била изолирана от света. Отправил остри нападки против органите на МВР.

На 23.11. т. г. Анжел Вагенщайн е провел среща с представители на русенската интелигенция. Отговаряйки на зададените му въпроси, оценил като положителна срещата на др. Петър Младенов с представители на интелигенцията, охарактеризирайки някои от тях като радикали (Блага Димитрова), а други като фашисти (Джагаров). На един от въпросите Вагенщайн отговорил, че инициативният комитет на Дискусионния клуб е имал конфиденциална среща с член на Политбюро, който заявил, че новото ръководство се нуждае от подкрепа и в името на успеха е принудено да прави временни компромиси. Отчел като груба грешка на клуба допускането на Петър Гогов до микрофона на митинга в София и категорично се дистанцирал от него.

На 24.11. т. г. в Разград била проведена среща на партийния и стопански актив с члена на Политбюро на ЦК на БКП Пенчо Кубадински. Същия ден се е състояла и среща на актива от гр. Силистра с члена на ЦК на БКП Георги Джагаров. На срещите били направени предложения Конгресът на БКП да се проведе след свободни избори в страната, да се извърши незабавно обновление на ръководните кадри в икономиката, да се премахнат областите, да се намали бюрократичният апарат и др.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

На 25.11. т. г. в гр. Велико Търново е проведен митинг в подкрепа на преустройството под ръководството на търновския филиал на НПС „Подкрепа”.

Митингът е завършил с прочитане на резолюция до Народното събрание, в която са залегнали искания за: свободни избори, промени в Конституцията, партиен плурализъм, деидеологизация на МВР и МНО, промяна на Закона за вероизповеданията, свобода на словото и печата и др. Не са били регистрирани опити за провокации и предизвикателства спрямо органите на МВР.

На 26.11. т. г. в парк „Кайлъка” – Плевен с разрешение на Общинския народен съвет била проведена „среща-разговор” за разясняване целите и задачите на „Независимото дружество за защита правата на човека в България”, на което присъствали около 15-20 човека. Пълномощник на дружеството прочел програмата и направил опит да привлече нови членове. Желание да се присъедини изразил само един младеж, а от присъстващите е изказано мнение, че проявата е организирана за изтъкване на определени личности.

 

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

На 25.11. т. г. в с. Горна Кремена е проведен предварително организираният от обществените организации митинг, на който са присъствали около 500 лица, между които и бивши партизани от отряд „Гаврил Генов”. Участие са взели първият секретар на Областния комитет на БКП и председателят на Областния народен съвет.

Присъстващите единодушно са се обявили в подкрепа на новото партийно ръководство, като са издигнали призив за необходимост от реабилитиране на Иван Тодоров (Горуня), за което била изпратена и телеграма. Екстремистки и други негативни прояви не са били констатирани.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: Работна група, Нап.: И. Гюнова – 1677, 27.11.1989 г.         

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 1-13. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 369

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1046. Екз. № 2

27.11.1989 год.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 27.11.1989 г.)

 

Обстановката в страната е без съществени изменения. В органите на МВР са постъпили данни за следните по-характерни прояви, изказвания и мнения:

 

ГР. СОФИЯ

На 24.11. т. г. в СУ „Кл. Охридски” се е провело общо събрание на „Екогласност”, ръководено от Димитрина Петрова. Разисквани били програмата и уставът на движението. Било уточнено допълнително да се регулира чл. 29 от устава, който давал право на подразделенията на движението да осъществяват самостоятелна дейност. Програмата била приета единодушно.

Бил избран нов Управителен съвет на „Екогласност” с председател Петър Слабаков, секретар Георги Аврамов и членове: Красимир Станчев, Светла Жулева, Никола Ковачев, Петър Стайков, Александър Каракачанов, Христо Смоленов, Димитрина Петрова, Едвин Сугарев, Владимир Симеонов (отговарящ по охраната), Нешка Робева, Петър Берон, Борис Колев и др. (общо 31 човека). В контролно-ревизионната комисия с председател Росица Симеонова влизали: Цветан Кардашев, Красимир Кънев, Лиляна Александрова и Самсонов. По време на избора била най-бурно аплодирана Нешка Робева. Ал. Каракачанов си направил отвод като секретар, тъй като предстояло през следващата седмица изграждане на „партия на зелените”. Според него около 300 души дали съгласието си за членство в новата партия. Подготвили устава и програмата й. Търсели авторитетен председател, който би могъл да привлече и обедини около себе си повече интелектуалци. Обмисляли кандидатурата на Радой Ралин. Съобщението, че много от желаещите да участват в „партията на зелените” били членове на БКП, създало брожение в залата.

Събранието приело за нови членове на „Екогласност” около 1000 души по списъци, изготвени по време на екофорума. Присъствали много чуждестранни журналисти. Насрочено е съвещание на Управителния съвет за 16.12. т. г., на което да се обсъдела дейността на движението до края на годината. На отправена покана за участие в създаването на „Независима гражданска инициатива” ръководството на „Екогласност” отказало да се ангажира с това движение.

На 25.11.т. г. от 11.00 часа в Южния парк е проведена сбирка за създаване на „Единен демократичен съюз на независимите сдружения и на гражданите на България”. Присъствали са около 1000 лица. [Пълния текст виж в предишния документ преди информацията за Михайловградска област – б. съст.]

Независимо от проведената на 25 ноември в софийския затвор среща с лишени от свобода лица, около 500 от тях продължават отказа за приемане на храна. Отказалите да се хранят затворници излизат на работа, но са с намалена работоспособност. Повишено е напрежението в поведението на повечето от затворниците, вследствие на което възникват конфликти между тях и в отношенията им с цивилните майстори. Органите на МВР вземат необходимите мерки за ограничаване на контактите и предотвратяването на евентуални екстремистки действия.

На 28 ноември т. г. предстои нова среща с лишените от свобода в Софийския затвор, в която ще участват и представители на средствата за масова информация.

На 27.11. т. г. сутринта около 400 лишени от свобода в затвора за рецидивисти в гр. Враца и 200 в затвора в гр. Варна са отказали да се хранят. Поставени са искания, аналогични с тези, поставени от затворниците в Софийския затвор, за промени в законодателството, подобряване на битовите условия и разговор с представители на средствата за масова информация. Взети са мерки за осъществяването на такива срещи.

Има данни за формиране на напрежение и в други затвори в страната. Органите на МВР съвместно с прокуратурата осъществяват необходимата разяснителна и превантивна дейност сред лишените от свобода лица. В резултат на своевременно осъществени мерки е осуетен опитът на около 50 лишени от свобода лица в затвора в Стара Загора да организират гладна стачка.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис)

 

[Под № 1046 от 27.11.1989 г. е заведена почти идентична информация за „получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП към 27.11.1989 г.”, в която има допълнение за проведено събрание в СУ „Кл. Охридски” на „Екогласност”. По-долу се предава пълният текст на допълнението– б. съст.]

 

Отп. в 2 екз., № 1 – др. П. Младенов, № 2 – КД, Изп.: М. Марков, Нап.: Т. Станкова – 1679, 27.11.1989 г., Размн. в 16 екз. и изпратена по списък.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 14-27. Копие. Трети машинописен екземпляр.

 

№ 370

СЕКРЕТНО!

1048/28.11.1989 г.

Екз. ед., Г. Шопов/28.ХІ.89 г.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 28.11.1989 г.)

 

Обстановката в страната е без съществени изменения. Във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП са получени следните данни за прояви, изказвания и мнения:

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 Получени са данни, че на 25.11. в Южния парк на столицата на сбирка на независимите организации е присъствала група мюсюлмани от с. Корница, община Гоце Делчев. Част от тях са имали агресивно поведение по време на митинга.

Според източник на Софийско областно управление на МВР напоследък се забелязвали признаци на борба за власт в Независимото дружество за защита правата на човека, а също така и между отделните независими сдружения. Според него обединявало ги главно желанието им да отстранят БКП от ръководните органи на властта.

Сред лицата с възстановени имена от община Якоруда продължават да се изразяват становища, че след станалите промени в страната ще се разреши прилагането на мюсюлманските обреди и ритуали.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Съществени промени в оперативната обстановка не са отбелязани.

Сред населението с възстановени имена в окръга се изразяват мнения, че с някои изказвания на митинги и в средствата за масова информация са направени първите стъпки към възвръщане на турско-арабските имена, език, обичаи, традиции и т. н.

На 27.11. т. г. от 17.1130 ч. в Карлово е проведен митинг на независимите структури.

Получени са данни, че в ръководството на пловдивския филиал на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството са избрани Георги Алексиев, Велислава Дърева и Йоан Левиев. Дадена е за публикуване във в. „Работническо дело” обява за учредяването му (чрез кореспондента на БТА Валентин Делов).

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Инициативен комитет на независимите дружества и свободни граждани на Стара Загора е отправил искане за официално разрешаване на митинг на 2.12. т. г. от 11.00 ч. на площада пред Общинския народен съвет.

Получени са данни, че д-р К. Тренчев след проведените митинги изразил мнение, че аудиторията в Стара Загора вече не го удовлетворявала и възнамерявал да търси национални изяви. По негова оценка истинската работа на НПС „Подкрепа” започвала едва сега. На следващите митинги щял да се обяви против изпращането на деца на комунисти да се учат в чужбина.

В адвокатския колектив – Стара Загора се изразявали мнения, че изказванията на членове на независими сдружения в предавания по Българската телевизия и липсата на опоненти довеждало до прокарване на неверни и нереални оценки за събития и личности. По този повод било изпратено писмо до Българската телевизия с предложение за подпомагане на реформите и преустройството да се организира вътрешен заем от населението на страната.

От Инициативния комитет за подготовка за провеждане на митинг в гр. Кърджали е било взето решение на митинга да не се повдигат и поставят въпроси, засягащи ислямизираните българи. Било констатирано задълбочаване на противоречията между Пламен Даракчиев и Пламен Асенов за лидерската роля сред независимите структури в града. Сред членовете на Инициативния комитет съществувало убеждение, че Пламен Даракчиев преследвал лични користни цели, насочени към еднолично ръководство на „независимите” в града и към политически изяви в страната. Бил утвърден проект за призив до гражданите на гр. Кърджали. (В Общинско управление на МВР – Кърджали е получен пълният текст на проекта.)

Според източници на общинско управление на МВР – Свиленград, лица на списъчен отчет приемали извършените промени и действията на партийното и държавното ръководство с неверие и скептицизъм. Изразявали мнение, че след Нова година нещата щели да тръгнат по старому.

Сред трудовите колективи в Димитровград се изразява несъгласие от провеждането на митинги, които не водели до нищо полезно. Изразяват се мнения, че вместо да се говорят празни приказки, трябвало да се заемат с действия и практическа работа, която да доведе до обновяването на града.

Сред част от младежите в Казанлък, заети в материалното производство, се констатирала липсата на официална информация за проведения пленум на ЦК на БКП. Според някои от тях комсомолът щял да бъде разпуснат и щяла да се изгради независима организация.

Сред населението в община Момчилград и Джебел се забелязва засилен интерес към предаванията на Българската телевизия и радио във връзка със засягането на някои от предаванията на проблеми и въпроси, свързани с връщането на турско-арабските имена. Изразявало се безпокойство, че тези въпроси стоят на вниманието на членовете на независими групи, а не се обсъждат от партийното и държавно ръководство.

В общинско управление на МВР – Момчилград са получени данни за намерения на отделни лица да бойкотират избора на председател на Общинския народен съвет – Джебел на сесията на съвета на 30.11. т. г. (Засега е предложена само една кандидатура.)

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Продължава да постъпва информация за подкрепа на преустройтвото. Със задоволство се коментират решенията за предоставяне на резиденциите и ловните стопанства за общонародно ползване. Продължават и острите изказвания за дейността на Т. Живков, М. Балев и Гриша Филипов и тахното обкръжение. Отправят се искания за конфискация на незаконно придобитото имущество, блокиране на влоговете им в чужда валута и търсене на съдебна отговорност.

В Първостепенна окръжна болница в Бургас на 21.11. т. г. е проведен митинг в подкрепа на преустройството. Наред с поставянето на редица наболели въпроси се е искало и премахване обслужването с предимство на активни борци против капитализма и фашизма и организационни работници. Изразено е недоволство от дейността на профсъюзната организация в болницата. Предложено е обособяването на независим профсъюз, който да защитава правата на лекарите.

Подкрепяйки пленумите на ЦК на БКП част от студентите във ВХТИ – Бургас считали, че членството им в ДКМС е формално и възнамерявали да се обединят в самостоятелен студентски съюз.

Заместник-главен редактор на в. „Черноморски фар” коментирал, че обстановката в страната се е променила коренно и вече нямало нужда от органите на ДС и съставът им трябвало да се съкрати многократно.

В предприятие „Океански риболов” – Бургас е получена телеграма от екипажа на ОРТ „Балкан”. Наред с изразената подкрепа за промените в партийните и държавни органи се поставят и следните искания: да се потърси отговорност от лицата, отклонили 92 млн. лв. амортизационни отчисления за обновяването на флота; да излязат от профсъюза работниците от хранително-вкусовата промишленост и се обособи профсъюз на моряците; да се гарантира възможността плавосъставите да оценяват работата на администрацията и да търсят отговорност за неизпълнени задължения; да се създаде капитански съвет и др.

В гр. Обзор на 24.11. т. г. е проведен митинг без официално разрешение на кметството. Присъствали около 500 човека. В по-голямата си част изказванията подкрепяли обновителните процеси. Почти всички изказващи се отправили нападки срещу местни ръководители от общината – първия секретар на общинския комитет в Несебър, партийния секретар на гр. Обзор, зам.-началника на Районно управление на МВР – Несебър. Обвинили ги в неправилен стил на работа, корупция, използване на служебното си положение за лични облаги и др. Един от изказалите се заявил, че за тези извращения щял да пише до ЦКРК на БКП. Някои от изказващите се отправили искания да се съди Т. Живков и обкръжението му за това, че са довели НРБ до „четвърта национална катастрофа”.

В Дирекция „Автотранспорт” – ТК „Слънчев бряг” било създадено остро брожение срещу грубия административен подход на директора, който назначавал свои близки, а други съкращавал. Доловени са настроения за стачка. Взети са мерки за контролиране на процесите.

В центъра на гр. Сливен на 25.11. т. г. се събрала група от 30-40 лица. Присъствали репресирани за политически прояви. Било взето решение за създаване на политическа организация за защита правата на гражданите и за подкрепа на преустройството. На следващия ден групата се събрала във видеоклуба. Бил учреден независим профсъюз „Подкрепа” в Сливен, който се присъединил към националния съвет на „Подкрепа” с ръководител К. Тренчев. На сбирката е изготвен списък с имената, местоработата и телефоните на членовете на профсъюза.

По данни на общинското управление на МВР – Ямбол в града било създадено неформално сдружение. В него членували художник - член на БКП, редактор във в. „Народен другар” и писател – член на БКП.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Обстановката във Варненска област е без съществени изменения. Не са получени нови данни за дейността на независимите сдружения.

По данни на общинското управление на МВР – Шумен сред лицата с традиционни имена на работа в материалното производство се разпространявал слух за предстоящи протестни митинги на мюсюлманите. Изказвало се предположение, че създалата се нагласа сред населението за провеждане на митинги щяла отново да изведе на улиците лицата с възстановени имена. Съществувало мнение, че са възможни изолирани сблъсъци на етническа основа. Запознат е Общинският комитет на БКП.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Сред населението от почти всички райони на областта се запазва тенденцията на повишена политическа активност

Сред трудовите колективи се изразявало мнение, че дискусиите около въпросите „кой крив, кой прав” не трябвало да изместват от дневния ред проблемите на производството на повече и на по-качествена продукция и че такава опасност реално съществувала. Отделни лица тенденциозно разпространявали касети с изказването на Славчо Трънски пред Народното събрание, а други работници считали, че „горе е станало голяма говорилня”, но едва ли нещата за обикновените хора щели скоро да се оправят.

В някои от колективите се изразявало недоволство от заплащането и главно от т. нар. „точкова система” за оценка на труда. Коментирали се неорганизираността и липсата на плановост в производството, неправилното разпределение на премиите. Отделни работници считали, че заработените по време на изселническата кампания средства, независимо от изпълнението на нормите, били преразпределени между административно-управленческия апарат.

Направеното съобщение, че не се предвижда увеличение на цените, внесло известно успокоение сред населението, но опасенията оставали. Считало се, че са необходими спешни мерки за оздравяване на икономиката и за действителна увереност на народа в извършващото се преустройство.

По-значим интерес към политическите промени се проявявал в средите на интелигенцията. Отделни лица проявявали недоверие към извършващите се процеси, считали, че преустройството е засегнало само смяната на държавния глава, отделни компрометирани ръководители и че бил направен само опит за намаляване щата на милицията и тези изменения изчерпали всичко.

С повишен интерес се следели радиото, печатът и телевизията, като коментарите по изнесените негативни факти се обсъждали повсеместно. Очаквало се извършването на още кадрови промени във висшия ешелон, като се правели изводи, че почти всички виновни за сегашното положение са по местата си и „те ще организират преустройството”. Изразявали се надежди, че декемврийският пленум ще посочи конкретните насоки за изменение на политическия живот и мерките за подобряване на икономиката.

Сред населението на гр. Разград се оформя недоволство от факта, че в областния център не бил организиран и проведен митинг, а било дадено указание за провеждането на събрания в трудовите колективи. Масово се изразявало мнение, че митингът не е допуснат да се проведе поради страха на ръководството от града от посочване на допуснатите от него слабости.

Сред българите мюсюлмани се изказвали предположения, че даването на известни свободи, както и останалите промени създавали реални условия за възстановяване на старите турско-арабски имена и че разширяването на демокрацията в България ще съдейства за масово завръщане на заминалите за Турция.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Сред различните социални слоеве оживено се обсъждат посещенията на партийните и държавни ръководители в селищата на Ловешка област. Преобладават положителните оценки за резултатите от проведените срещи и се изразява увереност от предоставената на всички възможност за открито изразяване на вълнуващите ги въпроси. Част от работниците в завод „Балкан” – Ловеч изразили недоволство поради невъзможността да присъстват на срещата с А. Луканов, организирана на 24.11. т. г. Разпространява се мнение, че директорът на завода се е страхувал от преки остри въпроси от страна на отделни работници и се е постарал те да отсъстват.

Лице от гр. Ловеч е получило по пощата писмо-възвание, изпратено от Карлово, което било подписано от „Граждански комитет за свобода, демокрация и социализъм” и съдържало обръщение към целия български народ с искания за разформироване на БЗНС, ОФ, за сформиране на опозиционна партия и за узаконяване на нелегалната „българска социалистическа партия”.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Извършващите се в страната политически промени продължават да намират широк отзвук сред всички слоеве на обществеността.

Изказвали се мнения, че избирането на др. П. Младенов за генерален секретар и неговите първи стъпки са достатъчна гаранция, че „горе” нещата ще се променят, като се изразяват и надежди и за изменение „надолу” на областно и общинско ниво, защото новото време изисквало нови хора.

Сред свещениците от Врачанската митрополия се застъпвало становището, че при новите условия хората все повече ще търсят успокоение и утеха в църквата, която трябвало да бъде готова да ги приеме. Споделяли, че сега имат възможност да реализират различни идеи за демократизирането и на вътрешноцърковния живот, с цел въвличането на нови хора към църковната служба.

Сред музейните работници от гр. Враца се оформило мнение, че е дошло време да се каже истината за състоянието и местонахождението на златните съкровища от този край, като се изразявала надежда за връщането им в България, тъй като сегашното им „панаирджийско” шествие по света било унизително и единствено в интерес на фамилията Живкови.

Отделни лица от община Грамада коментирали одобрително изказването на акад. Сендов по телевизията, че смяната на една ръководна политическа личност все още не означавала нищо, щом партията запазвала досегашното си монополно положение спрямо властта.

Работници от МЗ „Бдин” – гр. Видин, изразили мнение, че се стигнало до крайности в използването на вулгарни изрази по отношение на бивши и настоящи ръководители, което нямало нищо общо с истинската демокрация. Споделили, че независимо от извършващото се преустройство в тяхното предприятие нямало подобрение в организацията на работа.

На 21.11. т. г. в Михайловград е организирана среща на представители на интелигенцията в града за създаване на клуб, в който да се дава гласност и да се обсъждат всички проблеми по подобие на сформирания в София дискусионен клуб за подкрепа на преустройството.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Практическите мерки и решения на партийното и държавно ръководство продължават да намират широк отзвук сред военнослужещите. Болшинството от тях изразяват положително отношение към промените. Наред с това се изказват съмнения, че новото ръководство не ще успее да поправи грешките, ще „затъне” и няма да доведе нещата докрай. Продължават да се отправят остри критики към бившия генерален секретар и неговото обкръжение.

В някои офицерски среди продължава да се коментира, че е необходимо някои членове на Политбюро като Й. Йотов, П. Кубадински, Г. Йорданов и др. да подадат оставка.

Забелязва се известно увеличение на броя на военнослужещите, които в изказванията си критикуват БКП за допуснатите грешки. В единични случаи има изразени мнения, че БКП трябва да се разтури и се създаде партия от социалдемократически тип.

Затихват коментарите във връзка с проведените митинги в столицата и в други градове на страната. Част от състава ги окачествява като: „празна работа”, „говорилня на глупости”, „чешене на езици” и др. Изразяват се мнения, че трябва да се регламентира провеждането на митингите.

Курсанти от ВНВУ „Г. Димитров” – Шумен коментират, че смените в ПБ са дело на армията. Пред командния състав поставят въпроси, отнасящи се до подобряване на битовото осигуряване на офицерите, увеличение на заплатите, за намаляване на редовната военна служба, да им се разреши да живеят на квартири. Считат, че трябва да се допускат до митинги.

Устойчивост бележи тенденцията за слушане от военнослужещите на западни радиостанции и свободно коментиране и обсъждане на същите. Продължава да се дава превес на мненията, че в тези предавания се съобщава истината.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Екз. № 1 – др. Министър, Размн. в [?] екз., Изп.: М. Марков, Нап.: Цинигарова, Кунева – 1684, 28.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 35-47. Оригинал. Машинопис.

 

№ 371

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1049. Екз. № ед.

 

Гр. Шопов

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 29.11.1989 г.)

 

Продължават да постъпват данни за повишена политическа активност сред всички слоеве от населението в страната. С голям интерес се следят и коментират съобщенията за предприетите мерки и взетите решения от партийните и държавните ръководства, както и излаганите в средствата за масова информация становища и мнения във връзка с ноемврийските пленуми и преустройството.

Сред обществеността от столицата преобладават изказванията и коментарите в подкрепа на решенията и практическите мерки на новото партийно ръководство. С одобрение се приема тенденцията в средствата за масова информация да се изразяват противоположни виждания.

На заседание на Съвета на софийската градска адвокатска колегия било взето решение да се изпрати обръщение до председателя на Държавния съвет и Народното събрание с искане да им бъде върната старата съдебна палата. Участник в заседанието предложил в случай на неудовлетворяване на искането да обявят стачка, но предложението му не било прието.

Активист на НПС „Подкрепа” посетил АЕЦ „Козлодуй” и с помощта на брата на Петър Берон събрал 120 молби за приемане в профсъюза. Очаквали до Нова година да съберат още няколко хиляди. Обсъждана била идеята за обявяване на стачка с цел привличане вниманието на обществеността и подобряване условията на работа. (Братът на Петър Берон работи като началник цех в АЕЦ „Козлодуй”.)

Получени са данни за разногласие в ръководството на НПС „Подкрепа” по повод отправената покана от Българската телевизия да се организира предаване за тях в рубриката „Актуална антена”. Част от активистите считали, че не е нужна показност, а работа.

По повод изказването си на митинга от 18.11. т. г. в гр. София Петър Гогов заявил, че то се явявало програмна реч на неговата група, която в скоро време щяла да учреди независима демократична партия. Партията щяла да взаимодейства с БКП и води активна парламентарна дейност. Съобщение за учредяването й щяло да бъде изпратено до средствата за масова информация у нас и западни радиостанции. Като основни цели си поставяли: единение на българската нация, утвърждаване на възродителния процес и разцепване на независимото дружество за защита правата на човека и НПС „Подкрепа”. Гогов чакал членовете на независимите структури да се влеят в неговата партия.

Според привърженик на БЗО сега не било време да се издигнат лозунги за предсрочни избори, тъй като те все още нямали добре изградени структури, а БКП била в изгодно положение. Главното сега било да се обединят усилията на всички платформи – „гичевисти”, „геметовци” и др. за възстановяване на земеделския съюз и на доверието към тях.

Сред специалисти в КНИПИ „Софпроект” са създадени негативни настроения срещу съпругата на Милко Балев, която проявявала безцеремонно отношение и демонстративно поведение.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Продължава дейността на независимите структури, насочени към обединяване на усилията им на антипартийна и антидържавна основа.

На 27.11. т. г. в Карлово е проведен митинг на независимите организации в града, който не е бил разрешен от ОбНС. Присъствали са около 3-4000 човека. Издигнати са били лозунги против ръководната роля на партията, за борба срещу социализма и др. Митингът е бил овладян от някои екстремистки настроени лица, а здравите изказвания са били освирквани.

В ход е усилена подготовка за провеждане на митинга на независимите структури в гр. Пазарджик на 3.12. т. г. Главен организатор се явява Георги Спасов от НПС „Подкрепа” и негови съмишленици от НДЗПЧ и новосформирания клуб „Демокрация”. Започнали са да разпространяват брошура под заглавие „Промяна” като издание на НПС „Подкрепа”.

Сред колектива на птицекланицата в гр. Първомай е възникнало напрежение във връзка с несвоевременното подаване на пилета и амбалаж за изпълнение на плана, поради което работниците от м. август насам били принудени да работят в съботите, а понякога и в неделните дни.

Напрежение съществува и сред работниците от завода за спирачни накладки в същия град, породено от високата запрашеност на леярския цех, превишаваща няколко пъти допустимите норми.

Изразени недоволства на основата на нерешени социални проблеми и неправилно разпределение на премиални възнаграждения има във ВМЗ – Сопот и ПП „Българска роза” – Карлово.

На територията на отделни райони от общините Велинград, Девин, Златоград има активизиране на религиозни фанатици. Само в Девинския район за около 10 дни са извършени над 70 обрязвания от сюнетчии.

Установено е лице от Казанлък, посетило Велинградския район и агитирало за събиране на подписи с искания за връщане на старите турско-арабски имена на българските мюсюлмани.

Получени са оперативни данни, че по инициатива на НДЗПЧ на 2.12. т. г. в кино „П. Берон” в София щяла да се организира среща на българите мюсюлмани и се предложи връщане на старите им имена.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Новосъздаденият инициативен комитет към НПС „Подкрепа” в гр. Казанлък е получил официално разрешение за провеждане на митинг на 3.12. 1989 г.

Инициативният комитет на независимите сдружения в Кърджали възложил на бивш служител в МВР и на пенсионер от оловно-цинковия завод да привличат нови привърженици и да осигурят присъствието им на предстоящия митинг.

На 27.11.1989 г. около 60 студенти от ВИЗВИ – Стара Загора са провели събрание за учредяване на дискусионен клуб. Част от присъстващите се обявили за създаване на независим студентски съюз, но не получили подкрепа, поради което напуснали демонстративно залата. Останалите провъзгласили учредяването на клуб и издигнали някои искания, които щели днес да предявят на ректора на института. По-характерните от тях са: демократизиране отношенията между студенти и преподаватели, задоволяване потребностите от учебници и учебни помагала, уточняване правата на студентските майки и зачитането им от всички преподаватели, подобряване на битовите условия и др.

Сред колектива на ел. машинисти в рудник „Траяново – север” има изразени недоволства във връзка с неизплащането на полагащото им се парично възнаграждение за извозване на влакове на покривка. Потърсена е помощта на „Актуална антена” от Българската телевизия за защита на правата им.

Негативни настроения, свързани с организацията на труда, заплащането и кадровата политика, има изразени сред трудовия колектив и ИТР персонал в ДФ „Берое” – Стара Загора и сред голяма част от колектива на завод „Светлина” – Стара Загора.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Продължават масово да се коментират промените в партийното и държавно ръководство и проведените в София и Бургас митинги. Отправят се упреци и се изразява неудовлетвореност, че местните партийни дейци не са излезли на митингите да отговорят на отправените им от народа въпроси. Трудовите хора настояват за кадрови промени в местните партийни органи. Преобладава мнението, че първият секретар на Областния комитет на БКП в Бургас др. Жишев трябва да бъде освободен от заеманата длъжност. Не се одобряват изказванията на представители на интелигенцията за връщане на турско-арабските имена на българските мюсюлмани и се прави заключението, че ако това стане, ще бъде най-голямата грешка на правителството и ще обезвери народа.

По информация на Общинско управление на МВР – Руен в Бургас се формира група привърженици на „Клуб 19 ноември”, която възнамерявала да посети София и постави искания за неотложни промени в Областния комитет на БКП в Бургас.

На 24.11. т. г. група от девет преподаватели от Средно специално училище по морски и океански риболов обособили независима група и провели сбирка. Обсъдили въпроса за хуманизиране и демократизиране на учебния процес – самоподготовката, дисциплината, участие на атестирането при заплащане. Обявили се за премахване на политическите просветни звена и решаването на други организационни въпроси – избиране на директора от учителския колектив и премахване длъжността заместник директор и комсомолски инструктор. Информиран е Общинският комитет на БКП – Бургас.

На 28.11. т. г. в сградата на УПМКАП – филиал Бургас е било предвидено да се проведе учредително събрание на „Независимия съюз на моряците – Морски сговор”. Организатори на сбирката са: началникът на УПМКАП - филиал Бургас капитан Гаров, главният директор на пристанище Бургас – кап. Манолов и механикът Майсторов. Създадена е организация в събота или в неделя целият съюз и членове на моряшкия състав да се съберат в клуба на пристанището. Поканени са специалисти от капитанския състав, механици и други специалисти. Целта на събирането е да се изгради организационно бюро със седалище в Бургас и клонове във Варна, Русе, Лом и Свищов. Възнамерявали в бъдеще да излязат от системата на БПС и да се включат в Международния профсъюз на моряците.

На 21 ноември т. г. седем студенти от факултета на ВМИ – Сливен се събрали да обсъдят платформата на Независимия клуб „Г. Аврамов”. Всички участници били с високо интелектуално ниво и с отличен успех. Решено било бъдещата организация да съществува под формата на дискусионен клуб. Като преразгледали основно Конституцията на НРБ и Устава на ДКМС, установили, че ал. 2 на чл. 1 на Конституцията била в противоречие с принципите на преустройството.

На 28 ноември шофьорите от Автостопанство „Товарни превози” клон 1 преустановили за известно време работа и поискали среща с ръководството. Поставили искания, свързани главно с организацията на производствения процес и по лични проблеми. Един от шофьорите от името на колектива поставил искане за премахване на ППО и длъжността партиен секретар. Болшинството от работниците се разграничили от тези искания.

В селата на областта се провеждат събрания за избиране на ръководства на колективните земеделски стопанства, които протичали при повишена активност. Имало случаи на неодобрение и неизбиране на предложените кандидатури.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Получената информация продължава да отразява пълната подкрепа на решенията на ноемврийските пленуми на ЦК на БКП. Единодушно е становището, че кадрови промени са наложителни и в областен и в общински мащаб.

На 24 ноември в Градската художествена галерия на Варна се е състояло събрание на представители на интелигенцията в града. Водещ на дискусията е бил Ванко Узунов – директор на галерията. В изказванията си варненските интелектуалци изразили подкрепата си към дейността на Дискусионния клуб, Екогласност, студентските независими дружества и другите независими движения. Изразили желание да се създадат филиали на тези движения в града.

Трудовите колективи в ДФ „Метал-маяк” и ЗЕНА – Толбухин изразили неудовлетвореност от липсата на задоволителни отговори на поставените на срещата с партийните ръководители наболели въпроси по икономическото и социалното положение в страната и техните предприятия.

Сред лицата с възстановени имена от община Върбица и Хитрино е налице раздвоение в отношението им към политиката на партията и правителството по националния въпрос. Болшинството от тях разчитат да им се върнат турско-арабските имена и да се премахнат някои налагани досега ограничения в облеклото, езика и обичаите им. Друга част изказват мнение, че „турският въпрос” може да бъде решен само чрез подписване на изселническа спогодба.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Продължават оживените коментари във връзка с промените, извършващи се в страната, като първоначалните спонтанни реакции на възторг намаляват и на дневен ред отново остават проблемите, свързани с производството и задоволяването на пазара.

Сред административно-управленческия апарат се чувствали опасения от евентуални съкращения, както и несигурност за бъдещото устройване.

Сред здравната интелигенция съществувала нагласа, изразяваща желание за увеличаване на материалната база за сметка на някои сгради и домове, ползвани досега от Общинския народен съвет, Общинския комитет на БКП и МВР. Изразявали се очаквания по-бързо да бъдат разгледани и разрешени сложните проблеми на здравеопазването.

Бивш директор на банката в Силистра споделил, че според него за изминалия период било типично величаенето на ръководители и оприличаването им с феномени, а впоследствие сравняването им със земята. Средствата за масова информация тръбели преизпълнени планове, а в действителност магазините били празни. Според него това можело да се случи само в социалистически страни, тъй като в тях всичко било опорочено.

Лице от гр. Тутракан, осъдено за контрареволюционна дейност, заявило, че членува в Комитета за гражданска инициатива и че участващите в него са направили постъпки пред Народното събрание за официално регистриране. Имали намерение да провеждат митинги за връщане на старите турско-арабски имена на българските мюсюлмани. Не изпитвали страх от никого, дори от МВР, тъй като дейността им била благородна и за тях се знаело в радио „Свободна Европа”.

По време на събрание в ППО „Балкантурист” – Русе от страна на зам.-директора е бил поставен въпросът за ползваните от МВР две стаи в хотел „Рига” (стаите са на разположение на ОТО, ВН и на служители на ВГУ).

Сред трудовите колективи на областта се коментирало, че в Политбюро на ЦК на БКП през тези дни непрекъснато се обсъждали наболелите проблеми на нашето социално-икономическо положение и че неговата дейност се огласявала своевременно и публично в средствата за масова информация. Обсъждали се промените в партийното и държавното ръководство, като се правели паралели с другите социалистически страни. Споделяли се опасения, че концентрацията на еднолична власт в ръцете на един ръководител би могла отново да доведе до криза в управлението.

Стремежът към всеобща демократизация от мнозина българи мюсюлмани се възприемал като благоприятна основа за облекчаване на тяхното положение и завръщане на старите им имена. Забелязвало се, че в мнозина от тях намалели притесненията и страховете от разселване и други репресии, но засега се констатирало изчакване във връзка с бъдещото развитие на политическите процеси.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Обстановката в областта се запазва без съществени изменения.

Членове на колектива на жп депо „Плевен” изразили становище, че е необходимо да бъдат проведени реални избори за ръководители на предприятията, а профсъюзните кадри трябва да се издържат единствено от членовете на профсъюза и да защитават само техните интереси. Изразявали се надежди, че при формиране на новата програма за оздравяване на икономиката ще бъдат взети предвид и мненията на лицата, непосредствено ангажирани с материалното производство.

Служители от „Текстилмаш” – гр. Габрово изказали съмнения в успеха на преустройството, като считали, че все още няма условия за пълна гласност и не се отразявали обективно външно- и вътрешнополитическите събития.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Извършващите се в страната динамични промени стимулират изявата на активна политическа позиция от всички слоеве на населението. Публикуваните в средствата за масова информация материали създават възможности за по-обективно оценяване и обсъждане на допуснатите слабости и грешки, за по-точно определяне ролята на партията, профсъюзите и обикновения човек в извършващото се преустройство.

В средите на интелигенцията се изразяват желания за още по-голяма гласност и демокрация при решаване съдбите на хората, за запознаване с истинското икономическо положение на страната, за търсене на отговорност, за допуснатите престъпни грешки и взетите некомпетентни решения.

Изразяват се мнения за предприемане на конкретни действия за стабилизиране на икономиката и финансите на страната, за изграждане на по-справедлива данъчна система, за даване на по-големи права и самостоятелност на предприятията и фирмите, за укрепването на кадрите в общините, като се освобождават лицата, непритежаващи необходимите качества и загубили доверието на хората.

Лекарите в гр. Белоградчик коментирали, че е необходимо да се публикуват размерите на заплатите на всички категории служители в административната йерархия на страната. По тяхно мнение не било правилно „един милиционер да получава двойно по-голяма заплата от един учител”. Следвало да се премахне и т. нар. тринадесета заплата за служители от МВР.

Получени са данни за създаване на организация за провеждане на митинг в гр. Кула, разрешен от Общинския народен съвет. Инициатори били работници от ЗТКИ „Г. Цанов” – Кула. На митинга работниците възнамерявали да изразят недоверието към ръководството на общината във връзка с неспособността му да реши въпроса с водоснабдяването на града.

 

ІІІ УПРАВЛЕНИЕ – ДС

Получени са оперативни данни за проведена сбирка на около 40 лица от гр. Сливен на 25.11. т. г., на която било прието становище за създаване на независим комитет за защита правата и свободите на гражданите. Лидерът на групата Светлозар Минчев, около 45-годишен, на работа в „Балканбас”, споделил пред източника, че за спечелване на привърженици трябва да се издигнат искания в унисон с преустройството, но фактическата им дейност трябвало да бъде насочена за подриване устоите на социалистическия строй у нас. На 26.11. т. г. е проведено учредително събрание на секционен комитет „Подкрепа”. За председател е бил избран Светлозар Минчев, за отговорен секретар и касиер – Атанас Димитров (60-годишен, от цигански произход) и официален говорител – Тодор Кирковски (завършил филология във В. Търново). На събранието присъствал зам.-председателят на НПС „Подкрепа” от Стара Загора, който изложил пред участниците устава и програмната декларация. На поставени въпроси отговорил, че право на членство в НПС „Подкрепа” имат и политически емигранти, живеещи в капиталистически страни. Профсъюзът имал финансова помощ от САЩ.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР                                      Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

 

[Под № 1050 с дата 29.11.1989 г. е заведена “Информация относно получените данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 29.11.1989 г.)”, която е била изпратена до Петър Младенов. Информацията е компилация от тази с рег. № 1048 от 28.11.1989 и поместената по-долу до министъра на вътрешните работи от ЦИОУ под № 1049. В информацията с № 1050 в съкратен вид се съдържа цялата информация от предишните две – Виж: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 78 – 87 - б. съст.]

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: Станкова, Гюнова – 1690, 29.11. 1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 55-67. Оригинал. Машинопис.

 

№ 372

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1059. Екз. № ед.

30.11.1989 г.

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 30.11.1989 г.)

 

Няма постъпили данни във връзка с пленумите на ЦК на БКП за СОФИЯ И СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Обстановката в областта се характеризира с нарастваща активност на независимите групи и сдружения и поставянето на наболели социални и екологични проблеми от трудови колективи.

В гр. Пазарджик между кандидатите за членове на независимия клуб на дейците на културата за подкрепа на гласността е разпространена програмна декларация, в която са положени организационната структура и начинът на функциониране на неговото ръководство. Изложени са и някои от исканията, които в бъдеще щели да бъдат поставени пред компетентните партийни и държавни органи като: извеждането на затвора от гр. Пазарджик, СМУ „Ф. Дзерджински” и Акумулаторния завод „Методи Шаторов”. Отправен е „апел за членство на всички патриоти, които милеят за възстановяване на независима България”. Учредителното събрание за основаване на клуба е насрочено на 1.12. т. г. Организатори са Спас Мантаров, Георги Спасов и Пламен Даракчиев.

Сред населението на гр. Панагюрище се очертава тенденция за засилване на негативните настроения срещу председателя на ИК на Общинския народен съвет. Все по-открито се поставят екологичните проблеми на града, породени от замърсяването на р. Тополница и експлоатацията на МОК „Асарел Медет”.

На 28.11. т. г. в сградата на Общинския комитет на БКП и Общинския народен съвет – гр. Панагюрище е била закачена анонимна листовка с искания да бъдат извадени от състава на Общинския комитет на БКП Радослав Костурков, бившият първи секретар Нено Фуджеков и някои техни приближени и роднини.

Сред част от младите работници на МК „Оптикоелектрон” – Панагюрище съществуват негативни настроения, породени от провеждащата се конверсия и снижаване на работната заплата. С подкрепата на секретарката на заводския комитет на ДКМС възнамерявали да проведат митинг, на който да поставят искания за оставките на председателя на ИК на ОбНС и главния директор на комбината, а също така за спиране на работата на МОК „Асарел Медет”, отнемане на почивната станция на МВР в гр. Стрелча и предаването й на трудещите се.

На 29.11. т. г. на римския стадион в гр. Пловдив група младежи са поставили плакат от името на младежко дружество за екология и генетична защита „Зелени планини”, призоваващ за доброволни парични пожертвувания.

В областно управление на МВР – Пловдив са получени данни, че на 26.11. т. г. в София се е състояла среща на активисти на БЗО, на която са присъствали Вангел Горов, Георги Даскалов, Атанас Арабаджийски, Тончо Тонев и Запрян Неделчев Димитров. Било е взето решение да се изгради 5-членен координационен център с ръководител Никодим Попов, Иван Гинчев, Крум Орозов от Русе и още две лица. В 15-дневен срок трябвало да се изберат делегати за национална партийна конференция на БЗО. Решено било да се забранят самоволни действия като събрания на земеделци, участие на оратори на митинги, организирани от други организации, изпращане на петиции в София и чужбина. „Националната партийна конференция” щяла да се проведе в гр. Пловдив, тъй като „земеделската опозиция в Пловдив” била най-силна. Уговорено било на нея да присъства и Петър Доков от Радио Мюнхен.

Получени са данни, че сред членове на БЗО в страната се разпространяват съобщения за провеждане на конференцията и за цялостното възстановяване на организацията. Подготвят се за публикуване в нашия печат и се поддържа връзка за излъчване в западните средства за масова информация на материали с искания за реабилитация на земеделската опозиция, а така също за зачитане без прекъсване на стажа на всички осъдени членове на БЗНС и признаване за трудов стаж на годините, прекарани в затвор.

Представители на БЗО поддържат активни връзки и провеждат консултации с лидерите на независимите структури К Тренчев, отец Амбарев и Петър Гогов, като се стремят да запазят организацията си чиста от компрометирани лица.

Получени са оперативни данни, че на 2.12. т. г. в църквата „Св. Богородица” – Пловдив щяла да бъде учредена Християн републиканска партия.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

В коментарите на населението от различните социални групи се обсъждат въпроси от политически, икономически, социален и друг характер, свързани с решенията на ноемврийските пленуми и практическите мерки на обновеното партийно и държавно ръководство. Трудови колективи изразявали неудовлетворение от партийните бюра и секретарите на ППО, които не били в състояние да дадат компетентно и аргументирано обяснение за дейността и целите на независимите сдружения.

Служители от системата на Балкантурист със злорадство коментирали, че в стенограмата от втория ноемврийски пленум се критикували действията на органите на МВР. Надявали се сега в новото време дейността им да бъде ограничена, от което те щели да се възползват и развържат ръцете си за лично облагодетелстване.

До председателя на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет – Стара Загора било изпратено искане от името на инициативния комитет на Клуб за подкрепа на гласността и преустройството за предоставяне на зала за около 100 човека за провеждане на общо събрание на клуба на 16.12. т. г. Подобно искане постъпило и от името на дружество „Екогласност” в града.

Повсеместно се коментирал предстоящият митинг на НПС „Подкрепа” – Стара Загора и се проявявал интерес от евентуално присъствие на опоненти от страна на обществено-политическите и масовите организации. Представители на научната интелигенция считали, че сега не било нужно да се провеждат митинги и стачки, както и да се предоставят средствата за масова информация на екстремисти, които правели тенденциозни изказвания, подкопаващи преустройството. Според тях нужно било да се провеждат открити партийни събрания, на които да се даде ясна линия и подход към независимите структури и тяхната насоченост.

Насроченият митинг за 3.12. т. г. в Казанлък по молба на организаторите му бил отложен за 10.12. т. г., тъй като те искали да присъстват на митинга в Стара Загора.

Инициативният комитет на движението за подпомагане на преустройството в Димитровград изпратил писмо до Иван Гарелов за това, че властите не разрешили да проведат митинг.

На сбирка, проведена на 27.11. т. г., Пламен Даракчиев настоявал организационният комитет на митинга в Кърджали да се превърне в постоянен граждански инициативен комитет със секции и отговорници по екологичните проблеми, студентската младеж, работниците и други. Той считал, че ислямизираното население трябвало да бъде приобщено към целите на независимите структури.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Продължават да се долавят сериозни критични бележки към първия секретар на Областния комитет на БКП Николай Жишев и настоятелни искания той да бъде освободен от заемания пост. С недоверие се приема обявеното му месечно възнаграждение от 800 лева. Счита се, че действителните му доходи са много по-големи и се получават главно под формата на целеви награди, премии и др.

На 27 ноември в гр. Ямбол, гражданският комитет „Демокрация”, в който са обединени няколко независими дружества, провел сбирка. Прочетена била декларация, в която се отправяли искания за отпадане на чл. 1 от Конституцията, организиране на преки избори за председател на Държавния съвет, свободни избори за приемане на нови закони в съответствие с подписаните от НРБ споразумения от Хелзинки и Виена, за подобряване на екологичната обстановка в града и страната и за благоустрояване и хигиенизиране на Ямбол. Представители на комитета посетили Общинския народен съвет – Ямбол и предявили искания за провеждане на митинг на 10 декември. Отказали предложението на Комитета на обществените сили в града за провеждане на съвместен митинг, като се мотивирали, че са поканили за оратори членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството от София.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

В общинско управление на МВР – Варна са получени данни, че двама обекти на ДС и още три лица обсъждали въпроса за създаване на национал демократическа партия. Поради опасения от евентуални репресивни мерки решили да образуват Национал демократически съюз, което бе обявено на митинга на независимите структури в града, проведен на 26 ноември. За образуването на съюза е уведомена Румяна Узунова, но информацията им не е била излъчена по радио „Свободна Европа” поради съображения на Узунова. По агентурни данни членовете на новообразувания съюз подготвяли митинг за 2 декември. Провеждат се мероприятия за разширяване на информацията.

Сред колектива на МЗ „Метал” – Толбухин се коментирало, че в Пловдив било обявено сформирането на Християн републиканска партия. Споделяли се мнения, че БКП не използва ефективно възможностите си за влияние сред народа.

В Общинско управление на МВР – Шумен са получени агентурни данни, че асистент от местния Висш педагогически институт възнамерявал да образува Дружество за защита на природата. Най-вероятно било то да бъде обявено за филиал на „Екогласност”. Провеждат се мероприятия за проверка и разширяване на информацията.

Музейни работници и служители от гр. Толбухин възнамеряват да проведат на 2 декември акция за събиране на подписи с цел връщане старото име на града – Добрич. Мотивирали се с факта, че Толбухин бил единственият град в страната с небългарско име.

Сред мюсюлмани от района на Толбухин се разпространявал слух, че в Силистренския регион започнали издаването на паспорти с турски имена.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Извършващите се в страната политически промени продължават да стоят в центъра на вниманието на обществеността от областта.

На 29.11. т. г. в Спортната зала „Дунав” – гр. Русе е била проведена среща на обществеността от града с известни интелектуалци от гр. София. При направените изказвания са били засегнати следните въпроси: Нешка Робева отправила апел за превръщането на гр. Русе отново в център на културата и интелигенцията, като споделила виждането си, че освен отпадането на чл. 1 от Конституцията било необходимо да се спазват и нормите, гарантиращи основните граждански свободи – националност и вероизповедание. Предложили да се възстановят имената на българските турци и да се потърси персонална отговорност за извършителите на тези насилия.

Професор Светлин Русев след като характеризирал изминалите десетилетия като време на инерцията, ласкателствата и шаблона, изказал надежда, че новото ръководство на партията и държавата е направило смели ходове и отсега нататък идвало времето на делата, но не на тези дела от лозунгите и уводните статии на вестниците.

Петър Берон след като благодарил, че народът на Русе не бил заспал, направил извода, че в Русе имало хора, които не били „най-качествена група” и Европа останала изненадана, че въпреки известността на България като спокойна страна за първи път, и то именно в Русе се заговорило за недоволства. Напомнил, че на др. Петър Младенов и на други ръководители властта не им е дадена на кредит, а временно. Успокоил присъстващите, че независимо от трескавата дейност, за която трябвало време, за да прекипи, ще настъпи период на изкристализиране на идеите. Необходимо било да се преодолее опасността от отмъщение и разчистване на лични сметки. Предложил да бъде отменен чл. 1 от Конституцията не за това, че партията не заслужавала, а защото била длъжна да извоюва и отстоява ръководната си роля. Срещата е преминала при добър обществен ред.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Основна тема на оживените коментари сред населението са проведените митинги и срещи в областта, като все повече внимание било насочено към моралния облик на бивши и настоящи партийни ръководители и административни кадри.

След състоялата се среща с др. П. Балевски в гр. Ловеч мнозинството от присъстващите изказали недоволство по повод изявлението му, че получава месечна заплата в размер на 500 лева, като считали, че Балевски не е бил искрен в изказването си.

Болшинството от работниците в завод „Елпром” – Ловеч изказали открито недоволство от директора на предприятието, като споделяли, че същият е направил ново обзавеждане на кабинета си, имал две служебни коли и паричните му доходи за 1988 г. възлизали на 34 000 лева.

В трудовите колективи на ДФ „Мак” и ДФ „Инструмент” – гр. Габрово с неодобрение се коментирала срещата с члена на ЦК на БКП др. Трифон Пашов. Недоволство предизвикало посрещането му, по стар маниер, с подчертано внимание и почести, поведението му, движел се с „мерцедес” и се държал високомерно. Недоверие породило и изявлението му за заплатата на висшия ешелон. Аналогична е била оценката и на учителите за тази среща. Честото повтаряне на фразата „демонтаж на командно-административната система” се оценявало като угодничество и механично повтаряне на казаното от генералния секретар, без да се уточнява как ще бъде извършен този процес по места.

Работници от Текстилния комбинат „Гаврил Генов” – гр. Габрово настоявали да се даде гласност на финансовото състояние на комбината, на доходите и имотното състояние на ръководителите му. Усилено се твърдяло, че ръководните кадри съчетавали по няколко длъжности и затова им се плащало по отделна ведомост, за да не се разбере от работниците какви са доходите на тази категория. Изказали се мнения за необходимостта от смяна на партийния секретар, който прекалено усърдно изучавал и пропагандирал трудовете на Тодор Живков.

Сред населението от община Плевен продължавали коментарите за „спестяванията” на семейство Живкови, за размера на сумите, използвани за построяване на резиденции др.

Служителите от Общински народен съвет – гр. Габрово изразявали тревога и безпокойство от предстоящото съкращаване на административния апарат. Между тях се коментирало, че се засилва интригантството, угодничеството пред началниците и непрояснените отношения между служителите от бившия Окръжен народен съвет, от една страна, и тези от Общинския народен съвет, от друга. Нараствала апатията и се разстройвала дисциплината.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Положителните промени в страната и надеждите за по-нататъшни радикални реформи в икономическия и духовния живот обуславят нарастването на политическата активност на населението в областта.

Работници от ЗРИ – Видин не одобрявали предаването „Всяка неделя” по Българската телевизия, тъй като били показани само хора, изтърпели репресии по времето на Тодор Живков и болшинството от техните изказвания имали тенденциозен и личен характер и с нищо не допринасяли за решаване на проблемите в национален мащаб.

Работници и служители от фирми и предприятия в гр. Видин коментирали, че не се чувствало настъпване на промени, защото секретарите на комитетите и обществените организации продължавали да си седят по кабинетите и показвали с поведението си, че това, което ставало в България, не ги интересувало и не се отнасяло до тях.

Граждани от гр. Брегово се възмущавали, че ръководството на общината било обсебено от три фамилии – Миролескови, Предоеви и Цануйкови, които злоупотребявали с общественото си положение и никой от техните близки не работел в производството.

В някои колективи на ДФ „Видия” оценките за преустройствените процеси станали по-сдържани, като се споделяло, че окончателните структури на фирмите не били реализирани, което задържало нормалното им функциониране, а хората били в неизвестност и това водело до известно отпускане.

Работници от завод „Вида” – Видин изразили мнение, че неоправдано много внимание се отделяло на художествено-творческата интелигенция, а инженерно-техническите кадри били оставени на по-заден план, въпреки че натрупаните при тях проблеми не били по-малко.

Продължавали коментарите сред населението за недостига на основни хранителни и потребителски стоки. Причините за тези слабости се свеждали най-вече до субективни фактори.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.- лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Изп.: М. Марков, Нап.: И. Гюнова – 1694, 30.11.1989 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 79-90. Оригинал. Машинопис.

 

№ 373

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1066. Екз. № 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОТНОСНО: Коментари на чужди дипломати и журналисти за вътрешнополитическата обстановка в НРБ

 

Чуждите дипломати у нас продължават да коментират начина, по който Т. Живков е бил отстранен от поста генерален секретар на БКП. Гръцките военни аташета са единодушни, че е извършен държавен преврат, но не били уверени до каква степен в него е взела участие армията. Според Марулис по време на събитията „деветата дивизия била вдигната по тревога”.

Посолството на Кувейт уведомило Министерството на външните работи на своята страна за извършващите се промени в България, оценявайки ги като опит на ръководството на партията „да изпревари и овладее надигащия се гняв на народа от тежката икономическа криза”. Смените в апарата на БКП се приемат от кувейтски дипломати като прибързани и неправилни. В подкрепа на твърдението си сочат оставането на някои бивши ръководители на заеманите от тях постове, запазването на Министерския съвет и неговия председател и възстановяването на министерства.

Аржентинският посланик Муньос е скептичен по отношение бъдещото развитие на демокрацията в България. Не очаквал резки промени, тъй като новото ръководство принадлежало към „същия социален слой”, от който било и старото. Освен това българският народ бил смирен, нямал историческа памет и културни корени. Според Муньос и някои други западни дипломати промените щели да се изразят само с отстраняването на приближените на Т. Живков ръководни лица.

Посланиците на Швеция, Япония и Испания заемат позиция на „изчакване” с оглед по-задълбоченото проучване на възможностите за установяване на по-тясно сътрудничество при новите условия. Японските дипломати проявяват засилен интерес към бъдещия статут на фондацията „Людмила Живкова” и положението на нейния секретар Величков, който бил поканен да направи посещение в Япония.

Американските дипломати проявяват интерес преди всичко към събития и прояви в нашата страна – стачки, лозунги, организации и др., характеризиращи поведението на народа в създалата се вътрешнополитическа обстановка и отношението им към провеждащата се политика. Според тях българите на този етап оказвали умерена подкрепа на П. Младенов и изчаквали какви стъпки ще предприеме по-нататък.

Чрез преводи на публикации в средствата за масова информация и при контактите си с наши граждани дипломатите от посолството на САЩ събират информация за причините, поради което са свалени Димитър Стоянов, Милко Балев и Гр. Филипов, за личността на Мирчо Спасов, стремят се да установят защо Александър Лилов не е споменат като втора кандидатура за поста генерален секретар и каква е била ролята на Начо Папазов в случая с Тамбуев.

След ноемврийските пленуми на ЦК на БКП посланикът на ФРГ предприел мерки за подобряване информираността на своите служители по отношение събитията в нашата страна, като наредил да се въведе дежурство с оглед проследяването на всички предавания на българската телевизия. За по-пълно обхващане на периодичния печат отправил искане до Бон за назначаването на Бонев, журналист от „София прес”, като допълнителен преводач на посолството със заплата 1000 лева.

Кореспондентът на Би Би Си Майкъл Пауър констатирал, че сред гражданите продължава да се чувства облекчение. Те отдавна очаквали своя Горбачов и сега много от опозиционните групи се опитвали да се насочат към П. Младенов по неговия път на реформи. Той, от своя страна, се оказал „много умен и прозорлив човек” и изненадвал всички, като действително отивал натам. Нов момент, според Пауър, било разцеплението между интелектуалците и работниците.

Широко се коментира срещата на др. П. Младенов с ръководството на МВР и по-специално онзи момент от публикуваното по този повод съобщение, в което се споменава за разформироването на Шесто управление.

Съветникът при турското посолство в София Алев Калъч определя органите на МВР като „сила за сигурност и организация, простираща се до най-малкото селце”. По негово мнение „премахването или трансформирането на Шесто управление” целяло единствено да се афишира пред обществеността, че се предприема нещо във връзка с правата на човека.

Особена активност за придобиване на повече информация относно функциите на Шесто управление и евентуалната му връзка с „турското население в България” проявява журналистът от в. „Миллиет” Сами Коен. Той следи цялата наша преса и ежедневно посещава посолството на Турция и изявите на независимите сдружения, упорито настоява за среща с отговорни партийни ръководители.

Друга коментирана тема е изграждането на нови независими структури. Във връзка с обявеното на митинга в Южния парк създаване на социалдемократическо движение (партия) английската журналистка Денис Сърл изразила становище, че това събитие представлява нещо ново за българските условия. В движението се включили научно мислещи хора (учени, академици, интелектуалци), които имали възможността задълбочено да анализират състоянието на страната и пътищата за движение напред, за скъсване с демократическия централизъм и постигане на истинска демокрация. Тези хора, сред които имало и членове на БКП, много добре съзнавали, че пътят до същинската социалдемократическа партия няма да бъде лек и кратък. В същото време обаче мнозинството от тях не били достатъчно активни и се интересували преди всичко от академичните си работи.

Денис Сърл предала до българската редакция в Би Би Си като спешна информацията за оставката на Каракачанов като секретар на „Екогласност” и предложението му за създаване на партия на зелените. Според нея предложението на Каракачанов било преждевременно.

 

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – к. д., Размн. в 4 екз., № 4 – А. Луканов, № 5 - Г. Атанасов, № 6 – Д. Станишев, № 7 – Б. Димитров, Изп.: В. Христов, Нап.: Е. Кунева – 1696, 30.11.89 г.

 

АМВР, оп. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 99-103. Копие. Втори машинописен екземпляр.

 

№ 374

СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1067. Екз. № [?]

1.12.1989 год.

 

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 01.12.1989 г.)

[Под рег. № 1062 с дата 1.12.1989 г. е заведена ”Информация относно получени данни във връзка с ноемврийските пленуми на ЦК на БКП (към 1.12.1989 г.)”, която е изпратена до Петър Младенов от министъра на вътрешните работи Г. Танев. Съдържанието на изпратената до П. Младенов информация е почти напълно идентично с тази на ЦИОУ под рег. № 1067 от 1.12.1989 г. От нея министърът е съкратил някои факти, липсва и информацията на Трето управление на ДС - Сравни в: АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 115-129 – б. съст.]

 

Извършващите се промени след ноемврийските пленуми на ЦК на БКП продължават оживено да се коментират сред всички слоеве на населението в страната. Постъпили са следните по-характерни данни за прояви, изказвания и мнения.

 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Сред голяма част от населението на областта продължават да се отправят искания за кадрови промени и сред местните партийни и държавни ръководители.

На учителски съвет в основно училище „Н. Й. Вапцаров” – гр. Петрич открито бил поставен въпросът за подаване оставка от първия секретар на Общинския комитет на БКП и изваждането от бюрото на комитета на брат му (председател на РПК „Струмешница”). Учителският колектив е поискал да му се разреши провеждането на митинг, на който от общинския комитет на БКП им било отговорено, че е „забранено организирането на митинги в общината”. По същия начин е осуетено и искането от колектива на комбинат „Биляна”. Искания за подаване на оставката на първия секретар на общинския комитет на БКП са били отправени и на закрито партийно събрание в Комбината по приборостроене.

Негативни настроения и коментари в община Петрич има и срещу председателя на промишлено-аграрния комплекс. Изразяват се мнения, че с действията си е нанесъл големи щети на селското стопанство.

Сред голяма част от колектива на община Симитли се изразяват мнения, че нашият народ не е узрял за такава демокрация и промените щели да доведат до анархия.

Асистент от ВПИ – Благоевград провеждал агитация за създаване на младежки дискусионен клуб „Вардар” с промакедонска насоченост. Замислял провеждане на срещи с „бежанци от Егейска и Вардарска Македония” и създаване на библиотечен фонд.

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Съществени изменения в оперативната обстановка не са настъпили.

В голяма част от коментарите продължава да се подчертава необходимостта от въвеждане на строг режим на икономии, ефективност и дисциплина в производството. Сред част от населението се изразява съмнение в успеха на преустройствените процеси. С особен интерес се очакват решенията на предстоящия декемврийски пленум на ЦК на БКП.

На проведения митинг на 29.11. т. г. в гр. Неделино са участвали около 300 души. Повечето оратори в изказванията подкрепили преустройството, а една част отправили критични бележки по адрес на общинското ръководство, АПК и др. местни органи.

Установено е, че в независимото студентско дружество в Учителския институт в Смолян членуват 13 студенти, които активно продължават да търсят съмишленици. Настояват техни представители да участват в педагогическите съвети, да не се изучават идеологическите дисциплини, да няма задължителна програма за обучение и др.

Сред колектива на Второ рудоуправление – ТОК „Горубсо” – Златоград се очертава тенденция за нарастване на социалното напрежение. Част от работниците отказват да подпишат трудовите договори. Остро реагират срещу „раздутата” администрация и работещите на ръководни длъжности пенсионери. Изразявали недоволство от организацията на работа, остарялата техника, постоянния недостиг на работна ръка и др.

Религиозни фанатици от с. Средногорци, община Мадан, изготвяли списъци, които да изпратят до висши партийни и държавни органи с настояване за връщане на турско-арабските имена и по-голяма религиозна свобода.

 

ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Дейци на Общинския съвет на културата в гр. Казанлък подготвяли подписка срещу зам.-председателя на Общинския народен съвет и срещу бившия кмет на града за допуснати злоупотреби с финансови средства от бюджета на съвета.

Сред трудовия колектив на Окръжно пътно управление – Хасково съществувало недоволство по повод неправилното разпределение на премиите, в резултат на което директорът получил 1050 лева, заместниците му по 800 лева, а работниците по 45 лева. На проведеното в тази връзка събрание работниците настоявали премиите да се дадат на детските домове.

По време на разговорите между пълномощниците на трудовия колектив и ръководството на ВФ „Берое” – Стара Загора било предявено искане за оставката на партийния секретар и председателя на профкомитета, които според работниците нямали необходимите делови качества на ръководители. Поставен бил принципно и въпросът как би работило ръководството на фирмата с работниците, ако те станат членове на НПС „Подкрепа”.

Група студенти от ІІІ курс на ВМИ – Стара Загора на занятията по философия отказали да дискутират темата, като заявили, че не желаят да изучават „глупави дисциплини”. Един от студентите напуснал демонстративно залата, а останалите заели пасивно отношение до приключването на занятието.

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

Болшинството от населението трезво оценява сегашната обстановка и необходимостта да се работи по-съзнателно и по-качествено. Доловени са нападки към интелигенцията, която искала големи привилегии. Младежта одобрявала изказаните на пленума на ЦК на БКП промени в образователната система. Преобладават становищата, че за разлика от Полша, Унгария, ГДР, ЧССР и СССР процесът на преустройство у нас протича по-спокойно. Новото партийно и държавно ръководство не бързало да обещава много неща и последователно изпълнявало обещаното. Масово се настоява за по-бързи кадрови промени във висшия ешелон и по места.

В гр. Обзор, община Несебър, са създадени настроения и се отправят нападки срещу местното партийно ръководство. Първият секретар на Общинския комитет на партията и партийният актив били стъписани и не били в състояние да вземат решение и да действат в духа на промените.

На 27 ноември в гр. Болярово, община Елхово, били разлепени листовки, в които се изразявала подкрепа на извършващото се преустройство и се отправя призив за снемане на първия секретар на Общинския комитет на БКП.

По агентурни данни на 24.11. т. г. в една пловдивска църква бил обсъждан въпросът за създаване в близко бъдеще на Християн демократическа партия.

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Сред част от преподавателите и студентите от ВМИ – Варна, филиал в гр. Толбухин, е била изразена неудовлетвореност от бавния темп на промените и запазването на стария административен апарат. Не се давала достатъчна възможност лидерите на независимите организации да изказват публично мнението си.

Група лица от научно-техническия център към Българо-съветското производствено обединение „Агроавтоматика” са поискали разрешение за провеждането на митинг на 2.12. т. г., на който щели да се разискват много нерешени проблеми в предприятието.

Сред работници и служители в новосъздадената ДФ „Водоснабдяване и канализация инженеринг” – гр. Шумен се създали негативни настроения по повод предварително изготвения сценарий от Общинския комитет на БКП за избиране на Управителен и Контролен съвет на фирмата.

 

РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

Сред преобладаващата част от населението на областта продължават усилено да се коментират решенията на ноемврийските пленуми и сесията на Народното събрание.

В средите на интелигенцията от Силистренска община се изразявали надежди за ускорено развитие на страната по пътя на социализма. Очаквало се въвеждане на мандатна система за изборните длъжности, промени в икономиката, които да бъдат свързани и с подмяна на старите кадри.

В обсъжданията се изказали и противоречиви мнения и съмнения относно невъзможността за осъществяване на радикални промени на този етап от развитието на обществото ни. Изразявали се и опасения, че големите външни дългове на страната ще влошат още повече социално-икономическото положение на населението. Отправяли се критични бележки към Политбюро, Държавния и Министерския съвет, където имало ръководители, които дълги години работели с Тодор Живков и били също виновни за сегашното положение.

Някои лица не одобрявали, че средствата за масова информация са станали проводник на идеите на неформалните лидери, които не показвали истински път за обновлението на страната.

Специалисти от комбинат „Оргтехника” – Силистра приели кадровите промени без особен ентусиазъм. Преобладавали мненията, че досега е извършена промяна само в ръководството на партията, което не давало гаранция за възстановяване доверието към нея.

В учителските среди се обсъждали очаквания за реформи в образованието, за повишаване на заплатите. Преподавателите по идеологическите дисциплини се затруднявали на този етап да обяснят на учениците същността и характера на сегашната обстановка.

Получена е допълнителна информация за създадената неформална структура на дейците на изкуството и културата в Разград, в която се били включили и лица с възстановени имена. На сбирка, състояла се на 19.11. т. г., е била приета декларация, в която се изразявала подкрепа на новата линия на ЦК на БКП, но с уговорката, че ако отново думите станат повече от делата, творците ще се разграничат от новоизбраното ръководство. Според мнението на някои от присъстващите структурата на клуба била неориентирана, а членуващите - със слаба политическа култура. На болшинството от членовете не им било ясно какво точно ще представлява тяхното сдружение и срещу какво ще се бори. Било взето решение да се нарича клуб, в който да се събират творците за обмяна на идеи, за взаимна защита на техните произведения и борба за свалянето на председателя на Съвета за култура в Разград.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

Под влияние на вътрешнополитическите промени в страната се формират тенденции за обособяване на различни по вид и съдържание независими структури.

Сред по-младите членове на земеделската дружба в Габрово се коментира необходимостта за изпращане предложение към БЗНС за създаване на „свободна селска демократична партия”, която трябвало да играе ролята на легална опозиция, но да признава ръководната роля на БКП, като й опонира при вземането на неправилни решения. Основна част от платформата на тази партия трябвало да заеме искането „земята да се върне на предишните собственици” и да няма ограничения за членуването.

В клуба на БЗНС – Габрово се изразявало мнение, че е настъпило крайно време за политическата реабилитация на Никола Петков, че при така сложилата се политическа обстановка не трябвало да се допускат стачки, които да разстройват икономиката. Коментирало се изказването на министъра на вътрешните работи пред пленума на ЦК на БКП, като се заявявало, че вина и отговорност за насилствените действия не трябвало да носят обикновените редови милиционери, а висшето партийно ръководство и ръководството на Министерството на вътрешните работи.

Студенти от ВМИ – Плевен изразили желание да се включат в независимия студентски съюз, но все още не били предприели конкретни стъпки в това направление.

Получена е информация, че на 02.12. т. г. и 03.12. т. г. се подготвяли митинг и демонстрация, насочени срещу дейността на ръководството на Общинския народен съвет. Като повод послужило обвинението за отклоняване на държавни средства, предназначени за строителството на младежка база в с. Скалско, Дряновска община, родно място на зам. председателя на Общинския народен съвет в гр. Дряново. Коментирало се, че базата била превърната в място за развлечение на местното ръководство. Инициатор на протеста бил Йордан Игнатов, художник от гр. Дряново, който посетил общинското управление на МВР, за да се консултира относно реда за разрешаването на митинги.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

Извършващите се промени в страната след ноемврийските пленуми на ЦК на БКП и сесията на Народното събрание продължават да намират широк отзвук сред различните слоеве от населението.

[Информацията за Михайловградска област се съдържа в информация с рег. № 1059 – виж по-горе, поради което е изпусната – б. съст.]

Сред различните слоеве на населението от община Видин продължавали коментарите за недостига на основни хранителни и потребителски стоки. Считало се, че за допуснатите слабости субективните причини били преобладаващи и най-вече за неосигуряването на необходимия транспорт, за неправилното определените лимити и за неоправданите разходи за хранителни продукти по време на Видинския панаир.

В гр. Видин е изграден „Клуб за защита на гражданската съвест” с председател Александър Петров, член на БКП, социолог в ДФ „Видия”, в който членували 30 души. До момента клубът нямал ясно очертана идейна платформа.

На 29.11. т. г. в гр. Кула се състоял митинг по инициатива на местното население, на който присъствали първият секретар на Общинския комитет на БКП и председателят на Общинския народен съвет.

По време на изказванията били засегнати въпросите за ускорено изграждане на новия водопровод за питейна вода и регулиране на режима на водоснабдяване в различните зони на града, за въвеждане на по-справедлив ред за разпределение на дефицитни стоки сред населението с домакинско-битово предназначение като хладилници, перални, цветни телевизори и др. Отделни граждани поставили въпроса за реабилитация на неоснователно репресираните по време на колективизацията и национализацията от Кулския район, някои от които и досега се намирали зад граница. По време на митинга е бил осигурен добър обществен ред.

 

ТРЕТО УПРАВЛЕНИЕ - ДС

Сред военнослужещите продължава да се изразява одобрение и пълна подкрепа на предприетия курс от партийното и държавното ръководство след ноемврийските пленуми и се изказва решимост за защита на социализма и преустройството. Трезво се оценяват сериозните трудности пред страната в настоящия момент.

В някои среди се изразява безпокойство от възможно разслоение в обществото и вероятността жизненото равнище на по-нископлатените категории трудещи се да се влоши. Част от офицерите считат, че не е направено съществено изменение с решенията на пленумите.

Получени са данни, че студенти от ВТУ „Кирил и Методий” възнамерявали на 8.12.т. г. да проведат митинг пред ВНВУ „В. Левски” – Велико Търново с искане за намаляване на военните разходи и средствата за обучение на курсантите.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

 

Отп. в 1 екз., Размн. в 22 екз., Изп. М. Марков, Нап.: М. Цинигарова, Маш. № 1697, 1.12.1989 г.

 

АМВР, ф. 1 ап. 12, а. е. 946, л. 104-114. Оригинал. Машинопис.

 

№ 375

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 1072. Екз. № 3

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я: Призиви за стачка в СУ „Климент Охридски”

 

Постъпиха данни, че на 1 декември т. г. около 13.00 ч.аса в СУ „Климент Охридски” са разлепени листовки с призиви за „стачка”, подписани от името на студенти – трети курс редовно обучение на философския факултет. В тях се обяснявало, че още през м. октомври същите са подписали искане до ректора на университета, до учебния отдел и до ръководството на факултета за облекчаване на учебните програми и планове. След като не били получили досега отговор, обявяват стачка от 4 до 14.12, изразяваща се в непосещение на лекции и занятия. Призовавали се всички студенти от университета да се присъединят към тях. Отправяли се искания за пълнокръвно участие в изготвянето на учебните планове с ръководството на факултета и ректора.

По получени допълнително данни около обяд студентите масово нахлули да обядват в преподавателския клуб „Яйцето”, което предизвикало негодувание сред служители и преподаватели. По същото време там се появили Христофор Събев, Желю Желев и Деян Кюранов, които събирали подписи под някакъв документ.

В университета имало разлепени обяви за насрочено за декември [не е посочена дата – б. съст.] т. г. от 19.00 часа в 282 аудитория учредяване на клуб „Възраждане на българската нация”. Разлепени са и покани от името на т. нар. „гражданска инициатива” в който се призовават студентите за участие в сбирка на 2 декември от 14.00 часа в Южния парк.

МИНИСТЪР: (Без подпис) Георги Танев

 

Отп. в 3 екз., № 1 – П. Младенов, № 2 – Памет, № 3 – к. д., Размн. в 4 екз., № 4 – А. Луканов, № 5 – Н. Папазов, № 6- Г. Атанасов, 7. Пр. Стоянов, Изп.: Д. Пенков, Нап.: Е. Кунева – 1705, 1.12.89 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 946, л. 130-131. Копие. Втори машинописен екземпляр.
 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.