16 февруари 2017Провеждане на насилствената възродителна кампания срещу турското национално малцинство в България

(23 декември 1984-31 март 1985 г.)

Документи


№ 31

 

СЕКРЕТНО!

 

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. упр.

Рег. № 1012. Екз. № 1, 26 февр. 1985 г.

София

СТЕНОГРАМА

от оперативката на ръководството на министерството, проведена на 25.02.1985 г. от 15.00 ч. в залата на министерството.


ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, днес се събираме по един въпрос, както беше съобщено, другарите, които бяха командировани в отделни окръзи на страната, да споделят своите впечатления от това как се подемат задачите, поставени след последните грами на ръководството на министерството, каква е обстановката в окръга, който е посетен и да доложим за въпроси, които евентуално бихме разгледали в ръководството или поставим пред ЦК на БКП.

ДР. СТ. САВОВ:

Другари, аз бях в Сливен. Там са 18 хил. постоянно живущи и 4 хил. сезонно, които работят в мините и в селското стопанство. В селското стопанство работят хора от Кърджалийски окръг, а в мините - от Северна България. Има и 25 хил. бивши цигани и 3,5 хил. каракачани, общо 50 хил., което съставлява 20% от 250 хил. души население.

В ОУ на МВР - Сливен са реализирани 21 разработки, единични и групови. До момента са задържани 46 души, за 24 е утвърдено предложение за въдворяване в Белене. 22 души са под следствие. Около 60-70 души са минали през ареста, профилактирани са.

Задържани са организаторите на вълненията в Ябланово и тези, които са подгот­вяли взривяването на двата моста. Това са две групи от по 3 и 4 души, 4-5 души главни организатори, общо 12 души. Тези две групи в действителност са готвели взривяването на мостовете. Взривът е намерен зациментиран. Имали са шнурове, детонатори, всич­ко е било подготвено да се взривят мостовете, а през тях минава единственият път, за да се отиде в Ябланово. Имали са готовност за 17 февруари т. г. Но групата се ликвиди­ра и те не са успели. С тези обяснения давам сведение защо толкова хора там са аресту­вани.

Заедно с тях са задържани и 4 души, които са били на разработки преди 1-2 години. Единият от тях е тук в ГСУ. Задържан е пети човек, който също е в ГСУ, който организира 800 молби и довежда група в Държавния съвет. Той е историк, работи в БАН. (Масово се попълват жалби до Главния прокурор и държавното и партийно ръководство, размножени по образец, изготвен предишния ден в София от Салих Бакладжиев – османист в Института по балканистика – бел. съст.)

Единият от задържаните е зет на партийния секретар, след задържането признава, че е бил вербуван през декември 1984 година, когато бил на посещение в Турция. Нашите хора са попаднали на действителни шпиони, националисти и организатори на взривяване на мостовете.

Третият задържан е предател, миньор от Разградски окръг, преди това бил на разработка. Признал е, че е завербуван от изселник от Турция за събиране на информация. Той по своя инициатива прави грабеж на взрив от мината, той умее да борави и с него, с намерение да взриви влака, които пътува от Варна – Каспичан - Русе. Задържат го, когато слиза с взрива в родното си село.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Др. Димитров, изяснете въпроса за този взрив, откъде го е взел. Ако е от мината, защо там така на едро раздават взривни вещества.

ДР. СТ. САВОВ:

Какво е характерно за главния организатор? Това е 65-годишен човек, авторитетен за турците в Турция, от Девети септември досега е сменил всички постове, АБПФК, АПК, партиен секретар, кмет, опирали са се на него и от районното ръководство в Котел и окръжното ръководство, „потупвали са го по рамото”, въпреки сигналите, ние не сме работили добре по него. Той е бил в Турция и тук са го посещавали. Сега излизат сигнали, по които трябва да се работи. Много е възможно да излезе отдавна завербуван от турците. Той е в дъното на цялата акция там.

Пред следователя поставих задачата този въпрос да се изясни докрай, да се използва задържането на тези хора да се разкрият докрай и националистите, завербуваните и организаторите. Поисках от ГСУ още един следовател, др. Коцалиев вече е изпратил такъв. Такива са изпратени и от Ямбол и Ст. Загора, защото там нямат такива дела.

По агентурата добре са използвали момента за профилактиране на лицата и от тези лица са завербувани подходящи, добри, аз ги разгледах всеки поотделно, 11 души за един месец. Данните в центъра са 50 души и на място – съвпадат по численост. Трябва да се прибави и това, че трети отдел не отчита завербуваните по турска линия по линия на ПГУ, те не влизат в отчета, но работят обаче по същите задачи, те са включени в решаването на тези задачи и получават много ценна информация.

Аз отделно разговарях с другарите в центъра, там е женският затвор, работят със задържаните жени. Разказват интересен опит. Най-активната, която ги е водила от Момчилград, тя е вече готова и завербувана, макар че ще бъде съдена, и е подготвил още 4-5 за вербовка, не се пристъпва към това, докато мине следствието. Те малко време ще бъдат в затвора, след това ще отидат по места.

ОУ на МВР има подготвени още 9, но ги оглеждат, изучават ги. Реална е задачата за удвояване на агентурата до края на годината. Моите указания там бяха да не се бърза, да се гледа да няма баласт, преди всичко качество да търсят, да не се стремят за един месец да свършат тази работа. Препоръчах придобиване на перспективна агентура главно от донаборниците и младежите, тук се иска повече работа.

По въпроса за психозата. Още във вторник с пристигането си този въпрос не беше изяснен, нямаше информация, сряда вече се получи, че започват разговорите за изселване, главно в Новачене, 50-60 души отиват да изтеглят влоговете си от ДСК. Още същия ден се взе решение и този процес се пресече. Но разговорите за изселване продължават. Слушат радио „Скопие”, „Белград”, „Свободна Европа”. Някои долавят и предавания от Турция.

В Новачене намерихме изселен инженер химик. Изпраща в три писма 47 декла­рации с данни, снимки и т. н. за изселване. Освен декларациите, в отделно писмо той пише, че благодари за информацията. От езоповския език се разбира, че има задържа­ни, че сега е важно те да се подпомагат. Той е от с. Чорлу.

Съществува елемент на масово обрязване от контрабандисти. Дават се по 100 лева. Той подлежи на съд. Казва се, че който е обрязан, ще може да се изсели. Този факт беше констатиран само в Нова Загора.

Отделих и половин ден за армията. За там е характерно, че наситеността на агентура е много по-голяма, на 20-30 човека има по един агент. Продължават да се добиват нови агенти. Това са въоръжени хора и затова там наситеността трябва да е по-голяма. Там тези, които се изявяват, бързо се профилактират. Те са подбирани през есента, но командирът казва, че са много добри войници. От всичките само 10-15 са се изявили като националисти и са се опъвали при преименуването. Останалите са добри войници – дисциплинирани, слушат.

Повдигнати въпроси. Остро се поставя въпросът за ритуалите. Аз нямах готовност да отговоря, допълнително секретарите на ОК на БКП ще ги информират.

Поставя се въпросът за туристите. Аз им казах, че това е изключено, с БАТО ще се уточним, ще се пускат само на групи, символично. Поставя се въпросът за два турски ТИР-а, които минават не по определените маршрути. Казват, че са от КИНТЕКС. Проверяват се данните във ВГУ-ДС, данните се потвърждават, но на общо основание трябва да се връщат по маршрутите. Не е изключено те да се възползват от обстановката турците, активно сега вербуват, това трябва да се има предвид.

Другарю Министър, комисията е одобрила 24 души за въдворяване в Белене. Смятам, че още един път трябва да се огледат хората. Може би няколко души ще трябва да отпаднат за по-дребни прояви.

Ориентацията е 22 души да отидат на съд. На съд да отидат само тези, които имат по-остри прояви, както докладвах в началото. Другите трябва да се вербуват, по оперативни съображения да се освободят. Този въпрос остава да се обсъжда, тук ще го обсъдим и ще се дадат по-точни указания.

Спрях се на въпроса да се използват докрай и разкрива престъпната дейност на задържаните.

Спряхме се на въпроса за зачестяване срещите с агентурата и възпитание на същата в съответствие с указанията, които получихме тук. Вече започна получаването на информация от новите агенти. С тази агентура в зародиш да се пресичат слуховете, настроенията и разговори за изселване.

Имаше два случая за подготовка със закани за терор, същите веднага да се пресичат, тези с доказана такава дейност да се наказват, други да се профилактират.

Завърших.

Др. Д. СТОИЛОВ:

Другари, от 18 до 21 февруари посетих ОУ на МВР - Шумен. Целта беше да се провери как се организира изпълнението на указанията на ръководс­твото на министерството по преименуването и обосновани в тези 3-4 документа и последните указания, които дадохте на оперативката.

Обстановката в окръга продължава да е сложна, която се характеризира от мно­гото и увеличаващи се по численост и острота сигнали и действия на протурски нацио­налистически елементи.

Главното, което сега характеризира обстановката, е психозата за масово изсел­ване. Този елемент, по моему, много сериозно влияе и въздейства. През периода на преименуването нямаше толкова сигнали, както по численост и по острота, колкото сега в периода на излизане от шока, главно изселническата психоза.

В ОУ на МВР са получени над 200 сигнала. Извършени бяха няколко остри дейст­вия - 4 пожара, главно на фуражни площадки, в 4 населени места. Имаме няколко остри анонимни сигнали за централен терор. Освен това увеличение имат сигналите за местен терор. Има разпръснати листовки в няколко села със заплашителен характер за терор.

Обстановката и работата по разкриване авторите на тези прояви доведе до за­държане над 80 лица. Понастоящем в ареста има 12 лица, изпратени са в Белене 10, профилактирани са над 220 лица, без задържане.

Заслужаващо оперативно внимание е обстоятелството, че масовите сигнали за закани и действия под тази психоза изселническа се свързват с предстоящото честване на 3 март, което по моему налага специално да оценим този факт и да предприемем съответни мерки.

Най-общите ми впечатления от командировката са, че окръжното ръководство е създало добра организация за изпълнение задачите по мероприятията, произтичащи от мероприятието по преименуването. Ръководният и изпълнителският състав на окръжното управление, оперативната група от централните управления работят организирано, напрегнато и отговорно. Такава оценка може да се даде и на командирования охранителен състав в окръга за мероприятието – на високо ниво, дисциплинирано и съзнателно служителите носят и изпълняват своите задължения.

Няколко думи по работата с агентурата:

Аз заслушах ръководството на управлението, началниците на отделението, оперативните работници, оперативната група. По щат имат 33 агентуристи, този апарат работи с над 460 човека, 32 жени. Ако става въпрос за натовареност, съставът сега е натоварен с 16 агента и 25 ДЛ (доверени лица – б. съст.) средно на оперативен работник. Реално тези цифри са по-високи, тъй като се има предвид, че ръководният състав ръководи 2-3 за сметка на останалите.

Използвали са целесъобразно и творчески мероприятието и досега са вербували 14 агента, те заслужават положителна оценка, те вече дават оперативно интересна информация.

Придобити са още 126 доверени връзки.

В този период са установили оперативен контакт с 57 интересни, заслужаващи внимание лица от тези категории, от които наистина се налага да се формира агентурен апарат. Тази насоченост ще доведе до това да се измени не само съотношението на агентурния апарат, но и да се придобие апарат за линиите и категории лица, които представляват интерес.

Формирането на агентурния апарат се извършва на базата на предварително обсъдени и приети модели във връзка с указанията, които ръководството беше дало. Това следва да продължи и в бъдеще, като се прецизират и коригират моделите по числеността, без да се правят нови планове. Сега въз основа на указанията ви за удвояване на агентурата силите правилно се насочват.

Като се разсъждава върху постановката за удвояване на агентурния апарат – питат в какви срокове. Те са разработили програми. Сега очевидно новата обстановка налага да се преустроим - в какви срокове все пак трябва да се отиде на удвояване на апарата? Според мен по него не трябва да форсираме, защото можем да нанесем политически и оперативни пакости. Тук трябва много внимателно, диференцирано, конкретно, в зависимост от нуждите, без форсиране, което може да доведе до баласт и до политически и оперативни грешки, които след това трябва да коригираме.

ДР. Д.СТОЯНОВ:

Отговорът е в разумни срокове.

ДР. Д. СТОИЛОВ:

Само в тези окръзи има изпратени групи, в другите няма.

ДР. В. ГЕОРГИЕВ: Другарю Министър, другари,

Съгласно разпределението по­сетих ОУ на МВР - Разград. Както посочи др. Стоилов, главната задача беше да се запозная с обстановката на място, да видя как са усвоени дадените указания от ръководството на министерството, какви проблеми възникват по време на изпълнението им и доколко можем да помогнем за реализирането на тези указания или до изясняване, ако има неразбиране на някои въпроси.

Това наложи при моето посещение да се срещна най-напред с ръководството на окръжното управление за уточняване на извършеното, за разглеждане на обстановката и схемите за разстановка на агентурата и работата в перспектива.

След това направихме среща с целия състав на ДС и ръководството на НМ, на която отново бяха разяснени указанията. Сега като се гледа моделът – те са го нанесли на карта. Много е интересно да се види каква е оперативната обстановка в окръга, в селищните системи, обектите на оперативно обслужване, интересна картина, която дава основание правилно да се ориентираме и подхождаме към оформяне на агентурния апарат.

При разглеждането, обсъждането и анализирането на състоянието на работата и състоянието на агентурния апарат независимо от общо положителната организация и постановка на работата и резултатите, които имат, правят впечатление някои факти, които следва да се имат предвид, на който аз също обърнах внимание. (Поставя въпроса за „чувствително изменение  съотношението на агентурата”, необходимостта от „изграждане на дейни резидентури”, изменение съотношението на женската агентура, „по-организирано разработване и раздвижване на агентурата с маршрутни възможности”. Предлага да се обсъдят конкретни мерки за „ликвидиране на изселническата психоза”, да се разработи специален план за охранителните мероприятия преди и по време на 3-ти март, не трябвало да се подменя съставът, който „сега охранява”, това да стане след 3 март, това, че в Каолиновска община „с изключително много преименувани” нямало районно управление на МВР – б. съст.)

Досега са утвърдени 173 души да бъдат изпратени в Белене. Като чета справките за тях, видях такива остри неща, на всички направи впечатление, защо трябва да се церемоним да ги изясняваме. Тук трябва да действаме по бързата процедура, не по класическия способ, щом не можем да го съдим - да го изпратим в ТВУ.

Помощта за окръжните управления трябва да се диференцира. Тези 5-6 окръжни управления да ги огледаме по-специфично, тъй като обстановката с останалите окръзи не бива и не може да се сравнява, а ние еднакво подхождаме.

ДР. Н. ЧЕРКЕЗОВ:

Ръководството на министерството. Само с оперативния състав на ДС, на която също бяха обсъдени изключително въпросите за работа с агентурата и необходимостта от вербовката на нова. С началниците на отделения уточнихме някои неща и с районните началници също. Можех да посетя само едно РУ – Исперих.

Трябва да доложа, че обстановката външно е спокойна, но както вече беше каза­но, има редица сигнали и данни за непримиримост в част от населението за извършено­то преименуване и не бива да се внася никакво успокоение. Не искам да говоря подроб­но за обстановката, но трябва да кажа, че има дръзки закани, дръзко държание, говори се за изселване и в Разград. Даже от Турция са получени нови, това е писано в нашите информационни бюлетини, готови, напечатени декларации, нов образец, изпратени на 16 семейства в Разград, които са заловени. Ние сме ги получили.

Има тенденция към ликвидиране на работническите влогове и в този окръг. За един ден в Исперих са били изтеглени над 100 хил. лв., което е наложило да се реши временно на тези, които искат да си изтеглят влоговете, повече от 500 лв. да не се дават.

Изследването, което е направено, показва, че взетите пари не са вложени в търговията, задържали са ги за себе си, има даже намаляване на оборота.

Другарю Министър,

Трябва да се доложи, че преименуването, общо взето, в Разград е минало без особени трудности и ексцесии. Паспортизацията в общи линии е приключена, но до 21.02 бяха останали да се раздават около 2500 паспорта. Уточни се до понеделник да приключи тази работа и са изпълнени тези указания.

От срещите и разговорите, проверките и разпитите, които се направиха, се чувства, че правилно се разбират указанията.

Нужно е създаването на необходимата организация, без която трудно могат да се изпълнят тези указания, тъй като те са много обемни, изискват изключително отговорна работа. Трябва да доложа, че работата с оперативния състав значително е засилена. Зачестени са срещите с агентурата. Само за 10 дни през м. януари, от 21, когато е започнало преименуването, до края на месеца са получени 246 сведения и рапорти. Зачестените срещи продължават и през месец февруари. За това време са вербувани 12 нови агенти и се работи по 29 кандидати, от които 8-10 са готови и всеки момент може да бъде извършена вербовката.

Набелязани са и други кандидати, по които се извършва необходимото проучване за оперативните качества и възможности за работа с нашите органи.

Заведени са нови 5 оперативни дела, от които 2 групови, 2 лични, активни и 1 ДОП.

Наред с това, с оглед подпомагане оперативната работа, е издирена цялата бивша агентура по турска линия, която е няколкостотин души и сега се проучват възможностите за установяване на контакти с тях.

За увеличаване оперативните възможности на ОУ са привлечени 22 бивши работници агентуристи.

Използвани са 62 агенти като маршрутна агентура, особено по тези места, където досега агентура в някои селища няма.

Искам да доложа, че изпратените от центъра работници са разпределени по отделения в РУ за изучаване на обстановката и оказване на необходимата помощ. Вие поставихте въпроса как са устроени – искам да доложа, че са устроени добре в битово отношение и в това отношение нямат никакви претенции.

В РУ е извършена оценка на поведението и работата на всеки агент, набелязани са задачите по бъдещото им използване и е уточнено колко нови агенти и къде трябва да бъдат вербувани от всеки работник. В момента това се прави в отделенията към окръжното управление.

Дадени са и парични награди на най-добрите агенти. Получените агентурни сведения своевременно се четат, изучават и набелязват необходимите мерки. Реагира се от началниците на отделения, от заместника по ДС и началника на окръжното управление. Дават се и за подготвянето на информация за центъра и за първия секретар на ОК на БКП.

По време на преименуването 20 агенти са проявили колебание. По тях сега се провеждат мероприятия за укрепването им, а с около 62 агента по различни причини не се провеждат срещи. Искам да доложа в това отношение, оказа се, че в икономическото отделение 4 от работниците са болни, разболели са се точно в този момент – януари и февруари, когато работа трябва да се върши.

По завърналите се мобилизирани около 400 души сега се набелязват мерки, за 20 души са получени данни от ВКР за негативни прояви и държане в батальоните.

По линия на НМ, агентура също е използвана за решаване на някои задачи на ДС, особено по политизираните криминални престъпници. Прави впечатление, че в Разград значително са намалели криминалните престъпления.

По проблемите на охраната на предприятията е внесено предложение в ОК на БКП. (По незначителни други въпроси – връщане оръжие от пазачите, от които е взето по време на преименуването, за млади оперативни работници, на които още било трудно да се възложи работа „с воденето на нови агенти”, за наличието в окръга на 200 учители, завършили турски педагогически училища, но със „слаба подготовка по български език” и вземането на мерки от МНП за „преодоляване”, за наличието в малките селища на ритуални зали, в които можели да провеждат „новите ритуали”, за лошото състояние на автомобилния парк и отпускането на една лека кола за оперативни нужди, за промени в щата, за назначаването в по-малките поделения по един следовател по ДС – б. съст.)

ДР. АНГЕЛ КАРЛОВ: Другари, аз бях в Бургас, където обстановката също външно е спокойна, в смисъл че няма кой знае какви сътресения и злостни прояви, но на всички е известно, че съществува едно напрежение в това население, успокоение не е настъпило. Там са преименувани 50 270 души, в това число и 730 извън окръга.

Аз не знам какво означава това да има диференциран подход, той е такъв и досе­га, но къде се поставя Бургас в този ред от окръзи. В Бургаски окръг има 44 села само с турско население и 54, в които турците преобладават. Самият окръг по условия и характер е много уязвим окръг, много хора идват там, има много обекти на икономиката. В НХЗ работят 300 турци, преименувани. В ОУ а МВР – Бургас трябва да се работи със същото напрежение, с което се работи и в останалите окръзи, където има такова население. Така трябва да бъде и в никакъв случай ние не трябва да даваме друг тон. (Следва подробен отчет за извършената работа и оценка за дейността на управлението: Според него оперативният състав в окръжното управление управлява силите и средствата по ДС и НМ, добре организирана е работата по охраната на обектите, специални мерки по охраната на турското генерално консулство и дипломати, осъществявал се “добър оперативен контрол върху поведението и контактите на турските консулства и служители”, които за разлика от миналата година вече били 9 вместо 3. Уточнява, че е недостоверна информацията, че по време на преименуването пред консулството е станало събиране на турци, благодарение на агентурно донесение то било предотвратено, значително била активизирана агентурно-оперативната работа съгласно указанията – 19 нови дела за оперативен отчет, реализации по следствени дела – 5, профилактика – 2, изпращане в Белене – 3, заведени 40 сигнала, вербувани 16 нови агенти и осъществен оперативен контрол над 62 души, имало 17 новопоявили се и вече са включени в контингента, 12 нови предложения за изпращане в Белене; повдига въпроса, че се наблюдавало засилено теглене на влогове от ДСК – б. съст.)

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Указанията на банката са: който колкото иска, да тегли. Нашите хора да не се месят в тези неща. Банката има пари и ще дава пари, иначе ще стане тъкмо обратното.

ДР. АНГ. КАРЛОВ:

Признаците на съпротива са тези, за които и другите другари доложиха. Някъде има неидване на работа, пренебрегване на новите имена. В Руен има проява: разбили са вратата на училището, влезли са вътре, скъсали са първите страници на дневника, къ­дето са записани новите имена на учениците. Сега се издирват извършителите. Има закани за отмъщение.

За 3-ти март много се говори, има очакване на този ден и затова се вземат много мерки. Има закани, че ще се закачат кървави мартеници на българите, ще стане осво­бождението на турците и т. н.

На някои места има презапасяване със стоки от първа необходимост. В окръга паспортизацията е приключена изцяло.

Има шофьори, които се оплакват, че им е нанесен побой. Измежду тези, които са бити, има страх да пътуват през Турция.

Повдигат въпроса за единство на слуховете, за изселването. Идеи за контраслухове и контраслуховете трябва по-централно да се наблюдават, за да се върши работата, да няма разнобой и по този въпрос. (Долага подробно какво е битовото устройване на изпратените оперативни работници, за политическата работа сред състава - б. съст.)

ДР. К. КОЛАРОВ:

Другарю Министър, аз бях в Търговище. Както и другите другари подчертаха, външно обстановката и там е видимо спокойна, но вътрешно нап­режение има по изселването. Вторият проблем е за изтегляне на влоговете. Още в първия ден около 100 души се бяха явили да изтеглят сумите си от ДСК.

Работата веднага се съгласува с ОК на БКП. Дадоха се указания да не им се забранява да им се изплащат пари, а определени суми, не целия влог. Слухът беше пряко свързан с изселването. Те открито говорят, че се е пуснал слух, че когато се изселват, нашите учреждения няма да им дават влоговете, а ще им удържат 40% като данък, че са живели в България и затова сега бързали да си ги изтеглят, за да спестят тези 40%. Когато им се разясни, от желаещите 4-5 души веднага си върнаха влоговете. Оказа се, че е необходима разяснителна работа в това отношение. Може да се влияе на такива слухове, които се пускат. (Ръководството на ОУ работело напрегнато, имало млад работник, който не оформял добре информациите за центъра и бил заменен заради неопитност, за уволнена дисциплинарно лекарка и лишаването й от право да упражнява професията си, че всеки случай в ОУ бил „разследван и конкретно санкциониран” – б. съст.)

Разгледахме и делата. Там имат 9 дела, от които 2 са готови за реализация, искат един следовател, за да могат да ги реализират. Двете дела са с добър материал и могат да бъдат съдени подстрекателите за събитията, от дълго време за тях има сериозни улики да могат да бъдат съдени, даже и за шпионаж. Изяви имат и писма, писани до Турция, срещи са провеждали. По другите дела още се работи. Провеждат мероприятия по тях, срещат се с агентурата.

Другарите имат голяма агентура по турска линия – 164 агента. Имат нововербувани 7 агенти, имат подготвени още 27 кандидати, по които също работят активно, които се окажат подходящи, скоро ще бъдат вербувани. Работят и по 14 лица, които са подписали декларации по време на задържане. Имат 13 нови доверителни лица. Изготвили сме списък на контингента в районите, където е проведено мероприятието по лицата, които са се държали и положително и на тези, които са се изявявали отрицателно. Направили са кратка характеристика и от тези лица ще избират подходяща агентура. Това е много хубава работа. Ще им служи като богат материал за работа.

Направихме цялостен преглед на обстановката в окръга и преглед къде има агентура, какви са й възможностите и къде няма и каква е необходимостта още да се набави. Минахме по всички селища. Много са доволни от Гогов, който им помага като нещатен оперативен работник, но опитен, от Кърджали.

За района са необходими още 67 агенти трябва да се придобият по териториален принцип, за да покрият целия окръг и онези селища, където има концентрирано население от преименуваните.

В Търговищки окръг населението е смесено. Преименуваното население е пръс­нато по всички селища на окръга. Концентрацията, максимална, от 6 хил. души е в гр. Търговище, в Омуртаг - 2 хил., в другите селища са под хиляда души, стига се в селища до 55-60-80 души. На тази база може да се съчетава на териториален принцип и турс­ката, и българска агентура могат да се получават сигнали и по двете линии. Това е специфично за Търговищки окръг.

Счита се, че повече от 67 агенти не са нужни, още 20 са нужни по линия на медицинските и учителските кадри. Там изявите са най-много, проявява се национализмът и още 10 агенти са нужни за охрана на икономиката и военните заводи и др. Около 95 души нови агенти трябва да придобият. Като съпоставихме с наличната (имат 164 агенти), получава се даже повече от двойно, повече от удвояване. Получава се така, че им трябва още 1/3, две трети ги имат.

По делата и Шесто и ВГУ са в течение. Не е нужно да го докладвам. (За битовото устройване и поставени въпроси по материално-техническо обезпечаване – б. съст.)

За Белене имат още 9 души, от които 6 са внесли в комисията за разглеждане и утвърждаване. С тях ще станат общо 14 души изпратени. Считат, че повече от това не могат да изпратят. Такава е тяхната преценка.

Завърших.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ: (Посочва, че няма да повтаря вече казаното преди това. Отчита, че е свел указанията за безкомпромисно отношение към противниците на преименуваните „безкомпромисно към тях - задържане, следствие и Белене”; че имало „извънредно голям глад за информация от подозирани елементи в принадлежност към турското разузнаване, обекти, които се интересували от информация от всякакво естество - „какви сили и средства са употребени, убити, ранени, изселени, кои са сътрудниците на ДС, проявили се и участвали в преименуването”, за дела и разработки, по които се работело, без имена, че и в този окръг групата, която работела в ОУ на МВР – Кърджали, работела „много активно”, разгледани били всички изпратени материали и указания – б. съст.)

По главния въпрос, за придобиването на нова агентура: има разбиране от ръководството, досега са вербувани 22 агенти и регистрирани в трети отдел, със 101 се поддържа връзка, от които над 60 са взети декларации и са проведени по 4-5 срещи, с други 80 се работи и до края на март има уверение, че ще се вербуват над 100 нови агенти. Това са вече лица, които ще се включат в агентурния апарат след известна проверка и значителни гаранции за добра работа в нашия апарат. (За това, че имало разбиране относно искането за удвояване на агентурата, да спре движението на кадри от един в друг окръг без разрешение от съответния Окръжен народен съвет – б. съст.)

ДР. Д. СТОЯНОВ:

В граничните райони е изключено заселване на новопреименувани граждани. Има решение на МС.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ:

(За „смущение” сред командировани служители, които вече трети месец са по районите, за това, че без разрешение началникът на сержантската школа им давал отпуски, изпращал автобус, връщал ги „да си отиват с леките коли” – б. съст.)

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другарю Коларов, отзовете го незабавно за несправяне с работата. Да се пусне телеграма до всички и да знаят, че е отзован за нарушаване на реда. Да се освободи от школата като неин началник.

ДР. ИВ. ДИМИТРОВ:

Във връзка с даването на личните паспорти, каква е обс­тановката към 10,00 ч. на 25.02.1985 г.? Остават да се връчат вече написани, издадени 8 521 паспорта. От всичко 509 хил. 501 хил. вече са връчени. Остават само в Търговище, в Шумен завърши паспортизацията. Който закъснява да си вземе паспорта, го бият. Една част от хората вече не желаят да си получат паспортите. От нашите органи са раздадени, но съветите ги задържат. Обещанията са днес и утре да се приключи. Оста­налата част са движещи се хора, които се търсят, за да им бъдат дадени. Завърших.

ДР. ГР. ШОПОВ:

Другарю Министър,

Аз бях командирован в Пловдив. (Спира се на разглеждането на инструкциите, въпросите за придобиване на нова агентура, привличането на още работоспособни „наши оперативни работници” в пенсия, това, че работата им била облекчена поради това, че можели вече да плащат повече пари, че оперативната обстановка и там била като в другите окръзи с изключение на това, че тук имало консулство – б. съст.)

Много е сложен въпросът в Асеновград. Там има 17 хиляди новопреименувани плюс 4 хиляди цигани, една част от тях са български цигани и сега са настървени към преименуваните. Може би никъде в страната няма такъв елемент – тук има 4 хиляди гърци, от които една част се гърчеят и сега. Особено активно работи с тях гръцкото консулство в Пловдив. Те поддържат контакти, на някои дават пенсии.

В Асеновградския район се наблюдава активност по югославска линия. От скопска Македония там има изселени и югославяните не забравят контингента си, даже има данни за някои контакти.

Както и на други места и тук масово се слушат чуждите радиостанции, предимно – Би Би Си, Югославия – Белград, Скопие, те имат предавания на турски език, Анкара и др. Нашето заглушаване не играе никаква роля.

Другарите поставиха въпроса, там имат М-Х, но не работи, ако може нещо да се направи, поне югославянските радиостанции да не слушат и Анкара.

Пловдивски окръг не влиза в тези 6 окръзи. Ние малко сме го пооголили, взели сме 150 души и са изпратени в други окръзи. Другарите са притеснени много. Предлагам да се изтеглят тези 150 души и върнат обратно в Пловдив. Една част от тези 150 души са на школа, а друга част са изпратени в Кърджали и други окръзи.

Днес се обадиха от Сливен за една инженерка, която е отишла и искала да се изсели, тъй като я имало в списъка за изселване. Тя е от Новозагорския край, работи в Казанлък. Казали й от Външно министерство, че я има в списъка и може да се изсели. Аз се обадих в консулския отдел на Външно министерство да унищожат тези списъци като невалидни.

По информацията, която ние получаваме, тя се усъвършенства, постепенно, но вече е време да даваме данни за положителни промени и настроения сред част от това население. Аз мисля, че има какво да се долови и какво да се доложи. Ние долавяме само вражеските, отрицателните прояви, трябва да наблюдаваме дали не нарастват положителни промени, сега се отчаяха от турската позиция по тях.

В Асеновград ги разделихме на три групи - първа група - отявлени националис­ти, която е малка група, но съществува, втората група - по-голяма - още неопределени хора, които изчакват още, колебаят се и третата група, които са съгласни с проведено­то мероприятие, те го приемат, не с ентусиазъм, но го приемат, ще останат тук, къщи ще строят и пр. Ще трябва да долавяме и такива прояви и настроения, да ги отразяваме в нашите информации и да информираме за тях и ЦК на БКП.

Нужно е да се долавят и да даваме информации за прояви на „старите българи”. Има такива. Не можем да кажем „български национализъм”, но под една лека, подиг­равателна форма се отправят закани, закачки. Това се чувства особено в казармата. Има го по заводите и на други места съществува това отношение. Това много дразни бившите турци, отчуждават ги, затварят се в себе си, групират се. Такова поведение не съдейства за приобщаване на населението към българската нация.

Тези информации да се подлагат на известен анализ и по наша линия да вземаме необходимите мерки за пресичане на подобни деяния.

Предлагам да подготвим, заедно с другия материал, който се готви, и такива данни за информиране на централното ръководство с оглед бъдещите разговори и преговори с турския министър на външните работи, че в Турция масово се вербуват български граждани, вече са вербувани. Нека съберем данни за такива вербовки (5 или 10 ще излязат във връзка с реализациите, които извършихме) и да се каже на турците, че много от лицата, изпратени в Турция, са вербувани. Те ни нападат по отделни лица и общо пишат за „български шпиони”, а ние имаме данни. Това е един силен коз, който може да послужи на нашата страна.

Трябва да се уточнят пострадалите наши шофьори и други български граждани, които са преминавали или посещавали Турция. Такъв материал имаме доста богат, дори поименен, можем да го дадем да си послужат не само с цифри, но и с имена, дати и т. н.

ДР.Г. АНАЧКОВ:

Ние сме разпоредили всичко това до 2-3 месеца да се извади.

ДР. ГР. ШОПОВ:

Това ще е един много силен коз в ръцете на нашите дипломати. Ние, общо взето, се отнасяме най-лоялно. В Турция има струпване по 100 коли на едно място, изчакват там, тормозят ги, бият ги и т. н.

По въпроса за арестите и изселването: мисля, че не сме се увлекли в много арести и изселвания, но не трябва да допускаме такива увлечения. Струва ми се, че сред селяните ще трябва да се работи по-динамично, по-селективно. Сред тях трябва да вербуваме агентура. Говоря за тези, които са в Белене. Там повече динамизъм трябва да въведем. Те са към 170-200 души. Помня, когато Н. Лалчев беше в Смолянски окръг, там вербуваха най-ценната агентура. Като отиде там българин, той успява за много неща. Освен това можем да използваме това изселване и пускане евентуално за компрометиране на някои лидери, които иначе не се съгласяват. Въобще да не е такова стационарно изселване – изпратим го там и той стои 3 години. С тази „публика” трябва да се работи оперативно и да се оценяват едни с оглед на вербовка, други на други наши действия – компрометация, но да има дишане, динамизъм.

По въпроса за сроковете за вербовка. Правилно е да се дават срокове, но не трябва и много да се бавим. Самата конюнктура сега ни дава възможност да вербуваме повече агентура. И сега има раздвижване във връзка с посещенията и разговори и пр., но общо взето те пуснаха този техен трик, че „майката родина ще приеме своите чада”, изселване пак ще има, но какво, много неопределено говорят, а нашите граждани всич­ко това го чувстват. Затова ние и сега, и за в бъдеще вербовки трябва да извършваме при строго спазване на заповед I-3900. Ние сега засилваме вербовъчната работа, но не провеждаме някаква извънредна кампания на всяка цена в двумесечен срок да ги напра­вим двойно. Това би било неправилно, но реални са възможностите ние с ускорени темпове да придобиваме агентура. Напълно реални са и условия има, затова и ние тряб­ва да се възползваме от ситуацията. Завърших.

ДР. Н. ЧЕРКЕЗОВ: Другарю Министър, другари. Аз бях в Толбухински и Варненски окръг.

Ние разговаряхме с началниците отделения и изслушахме всеки оперативен работник, който се занимава по това направление. Гледахме материалите, които са получени. Говорихме с някои дейци, включително и с партийни работници. Какво всъщност е характерно за Толбухински окръг.

Голямата част от населението не одобрява провежданото мероприятие, но се примирява с обстановката и е склонно да изпълнява това, което се разпорежда.

Характерно е, че възрастното население по-примирително приема мероприятия­та и разумно съветва младото поколение да не взема действия, които да противоречат на законите в страната.

Има в почти всяко населено място отделни лица, които считат себе си, че имат български произход. Това е установено и на технически мероприятия. Въпреки малко, наред с хората, които са взели активно участие в преименуването, да се вземат на кон­трол с оглед да могат да се укрепват и да могат да бъдат използвани в бъдещата наша работа.

Както и в другите окръжни управления и тук е създаден добър порядък на рабо­та, на мобилизираност на състава, на взискателност.

В Толбухински окръг има преименувани 45 хил. българи, които са в 58 селища, като в 24 преобладават преименуваните. Общо сред това население разполагат със 138 секретни сътрудници. По сигналите досега правилно е организирана работата. Досега е работено по 70 сигнала, които са изяснени, направени са предложенията за Белене, за Толбухински окръг те са 5, може и 7.

Най-големият въпрос, който беше поставен, това е въпросът за използване възможностите на наличната агентура и вербовката на нова агентура.

Толбухински окръг е един от окръзите, където по тази линия, при това население, работят само 4 оперативни работници. При всеки от тях има по 17-20-25 секретни сътрудници.

Възникна въпросът как в бъдеще ще се ръководи тази агентура, която трябва да се вербува. Тук трябваше продължително време да убеждаваме от необходимостта, че тази задача трябва да се решава, главно в това как да се ръководи

Уточнихме в Толбухински окръг да се изградят три резидентури от жени. Има такива възможности. С тях ще видим как ще действаме и как ще се решават проблемите от страна по приобщаването и по получаването на данни, какво става в семейството.

Примерно района на гр. Тервел. Тук има много особености. Там почти всяко семейство има лек автомобил. Голямото болшинство от хората говорят, че това, което имат тук в България, в Турция не могат да го сънуват, събранията, които се провеждат сега, се изтъква икономическата политика на нашата партия, одобряват я и някои от хората потвърждават, че може би наистина те имат български произход.

Досега в Толбухински окръг са вербувани 10 секретни сътрудници. До края на годината се уточнихме с всеки един оперативен работник, да се вербуват по 4 секретни сътрудници, до 1986 година по направените разчети, които са обосновани, агентурата може да бъде удвоена. Ако отнесем агентурата, която има в Толбухински окръг, при едно население 45 хиляди души, към Варненски окръг, където има 25 хиляди преименувани, ще видим, че и те имат 136 секретни сътрудници.

Какво е характерно за Варненски окръг?

От 136-те СС 100 са във Варна, а останалите е в селата. Имаме редица села, с хилядно население, които не са покрити с агентура. Такива села има и в Толбухински окръг, откъдето информация не се получава. Трябва да отбележим, че агентурата, изразена в проценти, на 95-98% и сега, и по време на мероприятията работи честно и искрено с органите на ДС. Много от сътрудниците са проверявани с технически средства и се потвърждава, че те работят.

Във Варна има вербувани нови 7 сътрудници, работят с 66.

Профилактираните лица са между 80 и 100. (Новозавербуваните агенти се срещали редовно и давали информации, осигурени били и явочни квартири, уреден бил въпросът с парите, щяло да се наложи и вземането на хотелски стаи – б. съст.)

Сега, при тази обстановка, в някои села е почти невъзможно да се провеждат срещи. Хората са настръхнали, не са се освободили от страха, който съществува и се препредава, че в Кърджали са се извършвали масови убийства, терор и т. н. Като видят милиция, ние разговаряхме с много хора, се страхуват, че ще бъдат изнасилвани и ограбвани.

Причината да теглят средствата си, внесени в ДСК, обясняват със слуховете за изселване, „няма да имат време, защото България ще даде срок от седем дни да се приготвят”. С парите изкупуват одеяла, килими, бельо и др. и много хранителни стоки. (За дадено нареждане да се върнат към „всичката агентура”, която „е снета за предателство”, да се включи във вражеския контингент, предлага значително да се увеличи размерът на парите, които да имат право да дават от районния до окръжния началник – увеличение от 30 на 60, от 100 на 200 лв., поставя кадрови въпроси – малко били занимаващите се оперативни работници по „турска линия”, имало стари предложения от 7-8 месеца и се отминавали, има искания за подмяна на използваната „много примитивна техника”, по въпроса за „подготовката на резидентурата”, че във всяко окръжно управление трябвало да се „създадат нови 10 или 12 „резиденти”, за възпитанието на агентурата – бел. съст.)

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Вече трябва да се вербуват резиденти. Конференции правим, указания пишем вече толкова години, а трябва да се отиде от центъра и окръжните началници трябва да знаят къде им трябват резиденти, за да си вършат работата. Никакви други указания не трябва да се пишат по този въпрос. Работата се състои в това – да се заровиш там със седмици и месеци, да го направиш.

ДР. С. ДЖЕНДОВ:

Другарю Министър. Другари. Аз бях командирован в Русе, където има 31 600 души преименувани. Някакви особени прояви там няма. Сега се забелязват някои недоволства от мероприятието, отрицателни настроения. (Докладва, че работата в ОУ на МВР – Русе била „организирана правилно”, работело се „активно за придобиване на нова агентура и задачата да се удвои, е реална”, имало стремеж да ги подбират по категории „лекари, учители, диспечери, кметове, ходжи и т. н.”, хората, които били вербувани, „са вървели най-напред по време на преименуването”, смятали в ОУ, че трябвало „да се навлезе дълбоко в агентурата”, да се засичат сигнали за извършване на диверсионни и терористични актове, за поставените задачи – „организиране сигурна връзка с агентурата”, „спазването принципите на конспирация в процеса на вербовка”; прави някои предложения – отначало снабдяването в селата се било засилило, но вече „отслабвало” – да не „отслабват усилията в окръзите”, да се пресичат слуховете, от това ОУ не поставяли кадрови въпроси – бел. съст.)

В Силистренски окръг оперативната обстановка не се отличава от останалите окръзи в страната. Там, както е известно, преименуването, об­що взето, премина нормално. В този окръг преименуваното население е съсредоточено основно в два района - Дулово и Тутракан. Прави впечатление, че там има около 70 000 лица преименувани, от които сега около 50 000. В този окръг освен турчеещи се бълга­ри има доста цигани, българомохамедани, около 4000 татари и много казълбаши, т. е. една много пъстра картина.

В някои от селищата на окръга преименуването е минало много спокойно, даже без участие на наши сили. Окръжното управление работи стегнато, организирано, мно­го активно. Всички сигнали и данни, които се получават, се изясняват своевременно, взема се отношение твърдо, респектиращо.

Основното средство е профилактиката, разпити, предупреждение, профилактиране на лицата - над 120 лица са правилно профилактирани. Окръжното управление е дало имената на около 30 лица в окръжния и общинските комитети на партията за вземане на отношение - главно кметове, партийни секретари, директори, учители, ле­кари, някои от които вече са уволнени или освободени от работа.

В окръжното управление ръководството на ОУ с целия състав са разгледали последните указания главно за увеличаване на агентурния апарат. Няма никакво колебание в това, че агентурният апарат трябва значително да се увеличи – да се удвои. Сега там има 332 агенти, от които 189 са новопреименувани или на 1 агент се падат някъде около 350 новопреименувани лица. А средно на оперативен работник в окръга се падат около 11-12 агенти. (Около 15-20 били агентите на оперативен работник в Дулово и Тутракан, поставя въпроса за обучението и подготовката на хората, които ще ръководят агентурни групи, главна тема била изселването, т. е. единствената, която се коментирала сред преименуваните; партийните събрания, които се провеждали сред преименуваните комунисти, се „провеждали вяло, сухо”; съветва да се провеждат мероприятия, в това число и спортни, които да ангажират вниманието, просто населението да се ангажира „с някои други неща”; въпросите как да се оказва влияние, за оперативния състав, който също да участва „в процеса на приобщаване” – б. съст.)

Четвърто. Във връзка с трети март. Оказа се, че в Силистра има една много съществена особеност. На трети март българското население малко по-патриотично се настройва. Не се разрешава влизането в кръчмите на други освен българи. Който излиза от предприятия или другаде, измъква от дрехата си портрет на Ботев и Левски, дефилират, пеят патриотични песни и т. н. Има някои случаи на издевателства. Разговаряхме и с Окръжно управление, РУ, с партийните органи за цялостни мерки с оглед това да не се допускат някои извращения и безчинства.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, отиваме към приключване. (Уточнява, че по въпроса за изселването вече имало яснота – на съвещание с първите секретари на ОК на БКП в ЦК вече е дадена ясна инструкция – няма да има никакво изселване. Турците искали разговори с българското правителство на ниво министър на външните работи, разговор можело да има, но не в обстановка, в която клеветели България, а когато „обстановката се успокои”. По въпроса с резидентурите се боксувало на едно място от години. Никой не можел да го убеди, че не може да се намерят хора за резиденти, спира се и на въпроса, по-точно исканията от всички места, за увеличаване на щата, само от Кърджали искали 618 души – б. съст.)

Ние можем да дадем и да подсилим щата някъде. Но ние преди една година и половина на два пъти увеличихме състава, който работи по турска линия. (Обещава увеличение на щата „например в Пловдив и Бургас”, по въпроса, че информациите, които се изпращат до центъра, трябва да „изменят своя облик”, да се дава информация „не само за вражеския контингент, а каква част от населението вече подема, свиква, подкрепя, каква част се колебае, мълчи, пъшка, за да можем да бъдем по-полезни на ЦК на БКП. Нарежда да се приведат в известност всички български граждани, които са вербувани или са правени опити за вербуване, напомня, че по отношение на турските шофьори Живков е наредил „да се отнасяме внимателно към техните шофьори, към техните граждани, любезно, и никакви нарушения не трябва в това отношение да няма. Ние сме социалистическа държава” – б. съст.)

Няколко другари поставиха въпроса за среща с агентурата. Навсякъде има хотели, и в малките градчета има. Трябва да се видят стаи и да се плаща за това, дали сме толкова хиляди, още ще дадем, нашите хора да се прибират. Съобразно местните условия трябва да се решават тези проблеми. Ако агентът трябва да се докара в окръжния град, ще му се плащат пътните и дневните разноски.

Др. Черкезов, този въпрос трябва да се реши и да се дадат отговори, ако трябва един пасаж да се напише. Договаряме се окръжните началници да имат право да дават до 200 лева, районните началници до 100 лева, техните заместници по 150 и 50 лева и да се решават въпросите. (Следват указания по кадрови въпроси, за вземането на мерки да не се допуснат терористични актове, вземането на изключителни мерки за сигурност във връзка с предстоящия празник 3 март, за охрана на всички важни обекти, за тревожния факт, че ЦРУ е „поело грижата в помощ на турците, даже са им дали помощ от 5 млн. долара, връща се отново към опасността от терористични актове, които евентуално може да бъдат извършени от преименувани, по повод изказване – предположение на „английски говорител, който поставил въпроса „дали няма турците в България, дали няма да се появи у нас националистическо терористично движение?” Ние имаме разкрити няколко пожара. В Шумен станаха два. В Ловеч има още един неразкрит. Прави ли се някакъв контрол, по-сериозен, на тези, които се привличат за шофьори в СОМАТ”- б. съст.)

ДР. Г. АНАЧКОВ:

Другарю Министър, там са три клона и непрекъснато с ръководството на СОМАТ ние натискаме на този въпрос за по-задълбочено проучване, оказване на съдействие, там сме пратили наши оперативни работници по кадрови и други служби, имаме нещатни работници, това е голям проблем и едновременно с това възпитанието на този състав, който сега ползват. Вие знаете случая с хората, които там арестувахме. Непрекъснато постъпват сигнали за това, че наши шофьори се занимават с мафиозна и др. дейност. Предупреждавахме ги, в командировка изпращаме по клоновете в Пазарджик и Бургас, и в Русе, но въпросът за нас е много тежък.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Въпросът е тежък, но сили трябва да се отделят и положението трябва да се контролира, защото тези провокации тепърва ще започнат и ще продължават, и не само на турска територия, навсякъде в Европа.

Аз се опитах да отговоря на всички въпроси, има ли нещо, което да не сме уточнили.

(Задават се въпроси – на пети март ли трябва да се сменят изпратените в районите работници, един от тях е за разпоредена мобилизация по вътрешни войски –б. съст.)

ДР. М. МИНКОВ

Другарю Министър, другари, съгласно решение на Политбюро и решение № 4 на Министерския съвет на МВР се дават 2000 човека за вътрешни войски, да служат за боен резерв на министерството, като ядро за организационното разгръщане на вътрешни войски.

Изхождайки от тези неща и от общата оперативна обстановка, която се очертава на територията на страната, в близко време се предлага да бъдат формирани шест батальона, бързо подвижни и с мощни радиосредства, с оглед да може да става прегрупирането от един район към друг. Затова се предлагат 6 батальона с едно кадрирано управление. Предлага се тяхната дислокация да бъде следната: единият батальон от 2 март ще бъде в Разград, а друг в Кърджали. Останалите четири се предлага тяхното връщане да стане – единият в София. Другият батальон да бъде развърнат в Пловдив, втора столица на България, Асеновградски район, граници с Кърджалийски район, ще действа в Пловдив и Кърджали, при нужда има възможност и в Хасково, Смолян и Стара Загора, Сливен и Бургас.

Другите два батальона се предлага единият да бъде в Шумен. Там има над 100 хиляди преименувани. Другият също е в този район – Разград, на другия му търсим място, тъй като въпросът е свързан и с казармен фонд.

ДР. Д. СТОЯНОВ:

Другари, проектът е да се разположат в тези райони, където има преименувани. Фактически тези батальони ще заместят тези сили, които сега са в помощ. Ние така сме се разбрали и в ЦК на БКП съм доложил, че ние до края на септември ще вземем запасни по 1600 души на месец от нашите Вътрешни войски, нашите мобилизационни сили, а есента ще се вземат постоянни батальони и тогава ние ще престанем да вземаме запасните. Дотогава хем ще учим запасните да си изпълняват задачите, хем ще поддържаме всички тези райони.

Може би отделът на ЦК на БКП ще имат някои съображения, вие го напишете, да го дадем на другарите да видят, да го съгласуваме. Ако имате съображения, да ги чуем.

Другари,

Др. Чебриков (съветски генерал от КГБ - бел. съст.) беше удостоен със званието Герой на социалистическия труд за добра работа. Ние изпратихме телеграма да го поздравим, на което поздравление той връща отговор.

СТЕНОГРАФИРАЛ: (п) не се чете

Отп. в 1 екз.

Изп.: Сл. Атанасова – 499

Размн. в 7 екз.

№ 2 – ВГУ – ДС

№ 3 – Трето у-ние ДС

№ 4 – Шесто у-ние ДС

№ 5 – ДНМ

№ 6 – Инспекторат

№ 7 – Т. Тодоров

№ 8 - Памет

 

АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 652, л. 1-68. Оригинал. Машинопис.

№ 32

До

НАЧАЛНИЦИТЕ НА СГУ И ОКРЪЖНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА МВР

ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Обстановката в страната към 6 март 1985 г. във връзка със смяната на имената на турцизираните в миналото българи.

 

Получаваната в ръководството на министерството информация свидетелствува, че няма съществени изменения в оперативната обстановка сред преименуваните.

В редица окръзи като Хасковски, Русенски, Сили­стренски, Врачански и други са отбелязани отделни положи­телни прояви сред преименуваните. Новите имена все по-че­сто се използват при ежедневните общувания по месторабота от децата и учениците в долните класове на училищата. В колективите, където се води активна идейно-възпитателна работа, само отделни фанатици реагират остро при назоваването им с българските имена. На редица места към тях и тех­ните действия се създава обстановка на обществена нетър­пимост.

Тържествата във връзка с годишнината от Освобож­дението на България от османско робство преминаха при до­бър обществен ред и сигурност. Въпреки разпространяваните слухове и закани за остри и масови прояви на демонстриране несъгласие с преименуването във връзка с честването, не бяха допуснати враждебни и нелоялни действия на протурски националисти. На редица места при подходяща обстановка го­дишнината беше използвана за приемане на чавдарчета.

В някои селища на Хасковски окръг сполучливо бяха съчетани в едно честванията на годишнината от Освобождението на България от османско иго и Деня на жената. На търже­ствата бяха използвани български обичаи и изнесени подходящи художествени програми от местните самодейни колективи.

При разглеждането на бюлетин В 3 на ЦК на БКП по националното осъзнаване на турцизираните българи в редица партийни организации голяма част от партийния актив е изразил одобрението си на мероприятието.

Благоприятно отражение дават разкази за съхраня­вани у семейства на преименувани християнски символи (ико­ни, кръстчета), което показва тяхната българска принадлеж­ност в далечното минало.

Отделни изказвания на преименувани, че изселване няма да има и че слуховете за ново масово изселване са неверни, оказват положително влияние върху част от преиме­нуваните, вследствие на което се забелязва известна резер­вираност към предаванията на турските и други чужди радиостанции и убеждаване, че изселване няма да има.

Обновителите революционни процеси и по-нататъшното утвърждаване на положителните резултати от преимену­ването се затормозяват в значителна степен от активната антибългарска пропаганда на външния противник и подстрекателската дейност на протурските националисти в страната.

Последните изявления на Т. Йозал, както и съобще­нията на турските, западните и югославските радиостанции, че турската страна е връчила нота на българското правител­ство, че са водени разговори с представители на ислямски­те страни за оказване помощ на „братята мюсюлмани в Бълга­рия”, за изразени протести на турски организации в САЩ, Австралия и други страни, предизвикаха нови оживени коментари и подхраниха надеждите за изселване на значителна част от това население.

Увеличи се броят на преименуваните, които започ­наха да търсят конкретни пътища и начини за уреждане на из­селването си. Във все повече писма до техни близки и родни­ни в Турция се отправят молби за уреждане на изселването им и се прилагат списъци с установъчни данни, които се изпращат по пощата или се правят опити да бъдат предадени на временно пребиваващи в България турски граждани. През последните дни ежедневно около 100 писма, изпращани по по­щата, съдържат такива списъци. В редица окръзи продължава масовото изтегляне на големи суми от ДСК, ликвидират се работнически, жилищни и други влогове. Отказва се правене­то на застраховки. В някои селища и райони се наблюдава презапасяване с хранителни продукти от първа необходимост. Отделни лица се въздържат от строеж на жилища, продават движимо и недвижимо имущество.

За разпалването на изселнически настроения и пре­дизвикването на враждебни и нелоялни прояви и настроения определено влияние оказва също враждебната и нелоялната пропаганда на протурските националисти, които измислят и разпространяват най-невероятни, клеветнически и подстрекателски твърдения.

С особено остра диверсионна насоченост са слухо­вете, че изселването трябва да се заслужи, като се провежда враждебна антибългарска дейност, че Турция ще се застъпи за преименуваните, ако с масови прояви покажат, че не са съгласни с провежданите мероприятия, че членове на БКП ня­ма да бъдат допускани в Турция и др. Тези подстрекателства оказват своето влияние. Забелязва се тенденцията, преиме­нувани да не работят с достатъчно напрежение, спадане про­изводителността на труда на челници в производството, па­сивност и неучастие в обществено-политическия живот на ко­лективите и селищата. Има случаи на демонстративно захвър­ляне на партийни билети.

Получени са редица нови данни за отделни призна­ци в поведението на част от преименуваното население, ко­ито показват известно разширяване на пасивната съпротива срещу подмяната на имената и засилване на вътрешногруповото общуване и сплотяване. Особено ясно това е изразено в Кърджалийски, Шуменски и други окръзи със селища, в ко­ито преобладава преименувано население, където по-голямата част от лицата с подменени имена продължават да говорят на обществени места изключително на турски език, като често това се прави демонстративно. Общуването при тях се извършва само с турски имена. В много случаи не проявяват стремеж да научат новите имена на близките и познатите си.

Констатирани са редица случаи на отбягване общу­ването и обособяване в групи, в които не се допускат бъл­гари; търсене начини да не се използват новите паспорти; надписване на учебни помагала от ученици и студенти с арабско-турските им имена и др.

Забелязва се и активизиране на религиозната дей­ност. Зачестиха случаите, при които се търсят начини за извършване на обрязвания, провеждане на мевлиди и други религиозни обреди.

Отделни националистически настроени лица правят остри антибългарски изказвания, осъждат мероприятията по приобщаването и имат дръзко демонстративно поведение. Осо­бено характерни в това отношение са някои прояви сред част от националистически настроената интелигенция. Отделни учители насърчават учениците да не посещават учебните за­нятия, да общуват помежду си само на турски език и да се назовават с турските си имена. Нелоялни и остри изказвания има и сред част от медицинския персонал. Някои от близки­те на изпратените в Белене се гордеят с дейността на роднините си и заявяват, че сега най-умните и смели „български турци” се намират в затворите, но след време те щели да бъдат най-уважаваните. Засечени са редица изявления на националисти, че те никога няма да се примирят със смяната на имената. Някои от тях заявяват, че ако в близко време не се възстановят арабско-турските им имена или не се сключи изселническа спогодба, ще активизират подривната си дейност.

Продължава изпращането на анонимни писма и разпро­страняването на листовки с остро антибългарско съдържание и закани за извършване на терористични актове срещу мест­ни партийни и административни ръководители, служители на МВР и активисти, взели непосредствено участие в преимену­ването. За периода от 26 февруари до 5 март са прихванати 13 анонимни материала в Кърджалийски, Плевенски, Бургаски, Шуменски, Хасковски и Разградски окръг, между които две със закани срещу отговорен партиен и държавен ръководител и три със закани за терор над първите секретари на окръж­ните комитети на БКП в Кърджали, Шумен и Плевен.

При изясняване на сигналите за отправени закани за терористично-диверсионна и друга противодържавна дей­ност се установява, че една голяма част от тях не са свър­зани с конкретна подготовка за извършването им, а са спон­танна реакция на екзалтирани лица. Водените оперативни де­ла обаче показват, че у фанатизирани националисти се фор­мират намерения при подходяща ситуация да покажат своята непримиримост и да се противопоставят на преименуването.

Въпреки мащабността и сложността на провежданите мероприятия острите враждебни прояви след приключването на преименуването са сравнително малко на брой и без осо­бено обществено отражение. В голяма степен това се дължи на мерките, взети от органите на Министерството на вътреш­ните работи, в резултат на които националистите бяха респектирани и вътрешната обстановка беше овладяна.

Временно и привидно примирение обаче не може да бъде повод за успокояване. Като се имат предвид очаквания­та за по-нататъшна ескалация на антибългарската дейност на външния противник, социално-психологическите особености на турцизираните българи и тяхната засилена податливост на враждебната пропаганда, трябва да имаме готовност за възможно усложняване на обстановката, за бързи негативни из­менения в поведението и проявите на преименуваните. Това налага да се поддържа висока бдителност и да продължи изпълнението на заповяданите от ръководството на министерството мерки.

 

МИНИСТЪР: (без подпис)

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 694 л. 6-12. Оригинал. Машинопис.

№ 33

МИНИСTЕPCTВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

№ 306. Екз. № 3

16.3.1985 г.

 

ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА

ЦК НА БКП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ

ДР. ТОДОР ЖИВКОВ

 

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Обстановката в страната във връзка със смяната на имената на турцизираните в мина­лото българи след срещите на партийни и дър­жавни ръководители с актива от средите на преименуваните.

 

Получената в ръководството на Министерството на вътрешните работи информация показва, че обновителните революционни процеси и по-нататъшното утвърждаване на положителните резултати от мероприятията по националното осъзнаване на турцизира­ните българи, макар все още бавно и трудно, си пробиват път. За това в значителна степен са допринесли и срещите на отговорни партийни и държавни ръководители с актива от селищните системи с преименувани граждани.

Срещите са преминали в спокойна, делова обста­новка, при добър ред и без негативни прояви. Те са били очаквани с голям интерес, което се е потвърдило от масо­вото им посещение и от активността на участниците. Изра­зява се удовлетворение от факта, че най-отговорни партий­ни и държавни ръководители подробно и компетентно са разяснили всички проблеми, които в момента вълнуват преименуваните граждани, и съвсем открито са изложили твърдата, принципна и научно издържана позиция на партията и държа­вата, за българския произход на това население.

Оценява се положително, че това важно мероприя­тие на Централния комитет на партията се провежда съвсем своевременно, тъй като до момента под въздействието на турската подривна пропаганда в голяма част от преименува­ното население е съществувало раздвоение и колебание по въпроса за окончателния избор на родината - България или Турция. Част от актива и от преименуваните граждани със задоволство са възприели позицията ма партията, че това население е било и завинаги ще си остане българско, че за преговори за каквото и да е изселване в Турция и дума не може да става. Твърдата позиция на партията и държава­та по този кардинален въпрос се оценява като важен фак­тор за отрезвяване на много колебаещи се, които са запо­чнали да преоценяват своите възгледи и намерения.

Част от преименуваното население реалистично оценява, че връщането назад е невъзможно, в резултат на което сред него се създава обстановка на примирение и успокоение.

Изнесената информация е допринесла за затвърждаване на убеждението, че започналите дълбоки обновителни процеси сред преименуваното население са исторически не­обратими и че проблемите на преименуваните граждани е ре­шавала и завинаги ще решава България, а не Турция.

Наред с това преименувани лица, главно от среди­те на интелигенцията, са приели с негодувание постановка­та, че са ислямизирани българи, а не турци. Част от ли­цата, които са се запознали с изнесените информации, се въздържат от коментари и с мълчание отминават партийно­то становище. Плахо се коментира, че при срещите някои лица съзнателно са се изказали против Турция, за да спе­челят благоволението на властите и с оглед личното си облагодетелстване. Твърди се, че острата реакция на пре­именуваните е принудила партията да организира тези сре­щи.

Изявлението, че изселване няма да има, не се възприема безрезервно от всички. Преименувани лица от Кърджалийски, Разградски и други окръзи на страната са заявили, че и до момента били правени подобни декларации от най-отговорно място, но е ставало това, което е било съобщавано от Турция. Някои фанатици и националистически настроени лица клеветничат, че с подобни изявления властите целели да отклонят вниманието на хората от изселването. Отделни лица се опитват да внушават, че ако ня­мало да се допусне изселване, не било необходимо да се предприема такава широка разяснителна работа. Въпросът с имената нямало да остане без последствие, защото зад пре­именуваните стояла 60-милионна Турция. След време смяната на имената щяла да бъде отчетена като грешка.

Изнесените информации са предизвикали потиснато настроение у вярващи и фанатици, сред които се коментира, че с мюсюлманската религия в България е свършено. Остри изказвания в Кърджалийски, Хасковски и други окръзи на страната са направени против ограниченията на мюсюлманс­ката религия и особено против забраната на сюнетите.

Настроението сред националистически настроените лица е, че въпреки смяната на имената те ще си останат турци, а Турция ще им помогне да се изселят. Това се по­твърждава и от анализа на изходящата кореспонденция за Турция. Значителен брой от подателите изразяват остри на­ционалистически и клеветнически твърдения за БКП, държавата и органите на МВР. Заявяват, че са готови на всичко, дори и на въоръжена борба срещу властта, за да си останаттурции да си възвърнат старите имена. Съобщават на близките си, че само под силата на оръжието ижесто­ко насилиеса приели български имена, а оказаната силна съпротива от страна натурскотонаселение е биланай-безчовечносмазана.

Получените данни показват, че временното и в много отношения привидно примирение сред преименувано­то население не дава основание за успокояване. Като имат предвид очакваната по-нататъшна ескалация на антибългарската подривна дейност на външния противник, социално­психологическите особености на турцизираните българи и особено податливостта им на враждебната подривна пропа­ганда, органите на МВР поддържат висока бдителност и го­товност за бързо изпълнение на партийните поръчения при евентуално усложняване на обстановката.

 

МИНИСТЪР: /п/

(Д. Стоянов)

 

Отп. в 3 екз.

1 - Т. Живков

2 - Памет

3 - н. д.

Изп.: Хр. Хубавенски

Нап.: Д. Христова - 572

15.03.1985 г.

 

АМВР, ф. 1, оп. 12, а. е. 694 л. 1-5. Оригинал. Машинопис.

№ 34

СЕКРЕТНО!

Министерство на вътрешните работи

Центр. инф. орг. у-ние

Рег. № І 944. Екз. № 1

26 май 1985 г.

София

ПРОТОКОЛ

от оперативката на ръководството на МВР, проведена на 25.ІІ.1985 г. от 15.00 ч. в заседателната зала.

Присъстваха: Д. Стоянов, Гр. Шопов, Анг. Карлов, Д. Стоилов, М. Минков, Ст. Савов, Ил. Кашев, К. Коларов, Ив. Димитров, Г. Аначков, В. Коцев, П. Чергиланов, В. Георгиев, Д. Йотов, Ант. Мусаков, Н. Черкезов, Ст. Цанов, К. Коцалиев, Анг. Несторов, Н. Серкеджиева, С. Джендов, Фьодоров, Г. Шкутов, Т. Тодоров и С. Любенов.

На оперативката докладваха членовете на оперативната група и представителите на ръководството на министерството, които посетиха Окръжните управления на МВР за проверка изпълнението мероприятията по преименуването. Министърът на вътрешните работи ген.-полк. Д. Стоянов даде редица важни допълнителни указания по отношение работата на оперативните поделения и разпореди:

1.       Да се направи предложение за изменение на инструкцията за планиране, разходване и отчитане паричните средства по статия 8, като съгласувано със заинтересованите началници се прецени следва ли да се увеличат сумите, разходването на които може да утвърждава ръководният състав на централните оперативни поделения, и да се даде право: началниците на окръжните управления да утвърждават разходи до 200 лева, заместниците им – до 150 лева, началниците на районните управления – до 100 лева, а заместниците им – до 50 лева.

Срок: до 31 март 1985 г.

Отг. началника на финансов отдел – МВР

2.       Да се внесе в ръководството на министерството предложение кога, как и с какви материални и морални награди да се наградят служителите от централните и териториалните поделения на министерството, които са се отличили при изпълнение на задачи във връзка с преименуването.

Срок: 15 април 1985 г.

Отг.: началника на управление „Кадри” – МВР

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ – МВР

Ген.-лейтенант: (п) В. Георгиев

Отп. в 2 екз.

№ 1 – к. д.

№ 2 – у-ние „Кадри”

Препис извлечение от т. 1 за финансов отдел

Изг.: Ив. Печов

Нап.: В. Гълъбова – 486

05.03.1985 г.


АМВР, ф. 1 , оп. 12, а. е. 652, л. 69-70. Оригинал. Машинопис.

 

№ 35

Статия във в. „Асахи шимбун”, публикувана на 11 март 1985 г.

(превод от японски език)

 

Две противоположни позиции по въпроса за смяната на имената: Турция – „Да се прекрати насилствената смяна на имената!” България – ”Такива случаи няма!”

(Курахара - спец.кор. на „Асахи шимбун” във Виена)

 

Българо-турските отношения стават все по-напрегнати поради кампанията за смяна на имената на турците, живеещи в България.

Министърът на външните работи на Турция Халеф Оглу извикал българския посланик Константинов и му съобщил, че имал официална информация, че турците в България са заставени насилствено да сменят имената си. Халеф Оглу настоял това повече да не се допуска. Българският посланик отрекъл в България да е имало подобни случаи.

Според западните дипломати в София кампанията за смяна на имената на населението от турски произход започнала през ноември миналата година. По официални данни от 8.8- милионното население на България около 500 хил. са турци. Но според пресмятанията на Запада те са около 900 хил., т.е. от 10 човека - един е турчин. Даже има слухове, че турците надвишават 1 млн., т.е. са твърде много, за да могат да се наричат национално малцинство.

Тенденцията е съотношението между българи и турци да се изменя в полза на последните. Кампанията за смяна на имената цели да предотврати това и чрез „побългаряване” на малцинствата да затвърди хегемонията на българския народ. Сред западните дипломати в София и в западните средства за масова информация все по-често се говори, че е имало стълкновения между властите, които с помощта на полиция насилствено са извършвали новата регистрация и съпротивляващото се турско население. В резултат е имало убити и ранени.

Турските средства за масова информация постоянно съобщават за телефонни разговори и писма, изпращани от турци, живеещи в Бъл­гария, до техни роднини в Турция.

Българските власти контролират придвижването на чужденци, в това число и на чуждестранните дипломати в градовете, където е съсредоточено турското население - Кърджали, Шумен, Разград.

Поради това не е ясно какви размери са добили тези стълкновения. Бе отказано на турски журналисти да направят разследвания, а също така от края на януари 1985 г. е ограничено влизането в България на обикновени туристи. Това потвърждава слуховете, че е имало убити и ранени.

Населението от турски произход са потомци на турците, установили се да живеят в България в епохата на Османската империя. В момента те са заети главно в селското стопанство. Много от тях вярват в ислямската религия и защитават ислямските традиции. Сред тях има хора, които са недоволни, че по социално положение са поставени по-ниско от българите и българските власти са имали трудности с тяхното побългаряване. В 1974 г. е било отменено преподаването на турски език, в резултат на което още повече се засилила съпротивата на турското население.

Българските власти постоянно отричат съобщенията на Запа­да като „пълни измислици”. На 7 март 1985 г. в София се е състояла пресконференция със западни журналисти, на която са били поканени да присъстват представители на турското население. Те единогласно са отрекли съобщението на Запада и са заявили, че смяната на име­ната е доброволна и не е имало насилие.

На друга пресконференция зам.-министърът на външните ра­боти Ганев подчертал, че „правителството в съответствие с Консти­туцията гарантира свобода на вероизповеданието и пълно равенство”.

В отговор на това Халеф Оглу рязко възразил, заявявайки, че „в такъв случай трябва да се разреши на журналистите и диплома­тите да проверят обстановката на място”.

 

Превел Георги Костянев

 

АМВнР, оп. 42, а. е. 5395, л. 6-7. Машинопис. Оригинал.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.