18 януари 2009

Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1944-1952), поредица "Архивите говорят" на ГУА при МС на РБ, т. 31, С., 2004, 607 с.


В сборника са поместени 330 документа за политиката на България, Югославия и Република Македония и на техните комунистически партии по македонския въпрос през 1944-1952 г. Акцентът е поставен върху провалилите се опити за насилствено македонизиране на Пиринска Македония. Малко известни документи разкриват методите, чрез които се правят усилия за "внедряване на македонското съзнание", както и факти за съпротивата срещу македонистките мероприятия. Включени са и документи, които дават допълнителна яснота за опитите да се създаде югославска федерация в края на 1944 и началото на 1945 г., за съдбата на насила репатрираните от България в Македония през 1945 г. бежанци от Егейска Македония, за средствата и методите, чрез които Вардарска Македония се изгражда като република в югославската федерация през 1943-1948 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.