04 ноември 2012

Обратната вълна


Веселин Ангелов

ОБРАТНАТА ВЪЛНА
Връщане гражданските права на българските турци
(септември 1989 – януари 1990)

В този дументален сборник са поместени авторски увод и 257 документа. Основният стремеж е да се изложат възможно най-голям обем факти за протеклите съби¬тия, процеси и явления в тогавашната Народна република България от времето на „обратната вълна" (23.VIII.1989 - началото на февруари 1990 година). Това е периодът, в който става завръщането на заминалите за Турция обратно в България турци, но не така масово.


Около 309 000 души приблизително напускат България и се заселват в Турция. Около 70 000 се връщат от Турция в България. Защото са от официалната статистика, данните трябва да са и окончателни.
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.