Добре дошли в моя блог!

Ще публикувам тук резултатите от моите изследователски търсения с надеждата, че наученото от мен ще достигне до по-широк кръг от хора, които нямат времето и възможностите да черпят познания за най-новата история на България директно от архивите.

Съзнавам, че посветих живота си на тази част от историята, която все още е жива, спорна и за жалост разединява хората. Част от "героите" в моите книги и сборници са наши съвременници, срещаме ги по улицата, гледаме ги по телевизията. Аз не съм съдник, нито адвокат. Стремя се да излагам автентични исторически факти и да оставям читателите сами да правят изводи.

Всяка моя книга, всяка статия, сборник, всяко интервю или научнопопулярно четиво, което написах в последните 20 години, ми носеше нови врагове, но и нови приятели. За част от моите убеждения на историк и изследовател платих висока цена - много хора, почитатели на определена политическа сила, се разпознаваха в едни или други факти, които публикувах, и започваха да ме считат за техен "враг". Аз не съм нито "приятел", нито "враг" на която и да е политическа сила, на който и да е политик. Аз съм историк и такъв ще бъда винаги.

Ще се радвам, ако публикуваното тук ви даде нови знания, нов поглед върху съвременната политическа история на България и нов повод да се гордеем, че сме българи.

С уважение,

Веселин Ангелов


18 януари 2009

Имотите на Кобургите


Темите, които се разискват в сборника "Имотите" на Кобургите (истини, полуистини, действителност)", са:
- Симеонови ли са "царските имоти"?;
- Журналистическите разкрития и реакцията на политиците;
- Каква институция е Интендантството на цивилната листа на Н. В. Царя?;
- Финансирането на монархическата институция (приходи от годишните държавни бюджети, от извънредни кредити, от дарени на царските особи парични средства (1887-1946);
- За какво царят и царедворците харчат бюджетните и извънбюджетните средства?;
- Поглед върху строителната практика на Фердинанд;
- Кои са имотите на Фердинанд?;
- Запорът върху имотите на Фердинанд и тяхното прехвърляне на Интендантството на цивилната листа (1919-1930);
- Разложкият скандал за имотите на Фердинанд в Пирин планина (1916-1928);
- Описът на "царските имоти" от 1932 г.;
- "Имотите" на Симеон (1937 г,);
- Описите на "царските имоти" от септември 1946 г., тяхното повторно "одържавяване" и решенията за бъдещото им използване от комунистическата номенкратура.
Част от разкритията в книгата са сензационни. Тя е интересна най-вече с това, че към всяка теза в статиите са приложени документи. Мотивът ми е бил да "заведа" читателите в архивите, за да стигнат сами до историческата истина.
С поднасянето на стотици малко известни архивни документи в книгата се възпроизвежда и потвърждава изнесената в печата истина - неподправената истина за един от най-дискутираните у нас през последните няколко години не само имотен, но исторически и политически въпрос. Той се изяснява с нови неопровержими исторически свидетелства. Струва си да се прочетат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.