18 януари 2009

Имотите на Кобургите


Темите, които се разискват в сборника "Имотите" на Кобургите (истини, полуистини, действителност)", са:
- Симеонови ли са "царските имоти"?;
- Журналистическите разкрития и реакцията на политиците;
- Каква институция е Интендантството на цивилната листа на Н. В. Царя?;
- Финансирането на монархическата институция (приходи от годишните държавни бюджети, от извънредни кредити, от дарени на царските особи парични средства (1887-1946);
- За какво царят и царедворците харчат бюджетните и извънбюджетните средства?;
- Поглед върху строителната практика на Фердинанд;
- Кои са имотите на Фердинанд?;
- Запорът върху имотите на Фердинанд и тяхното прехвърляне на Интендантството на цивилната листа (1919-1930);
- Разложкият скандал за имотите на Фердинанд в Пирин планина (1916-1928);
- Описът на "царските имоти" от 1932 г.;
- "Имотите" на Симеон (1937 г,);
- Описите на "царските имоти" от септември 1946 г., тяхното повторно "одържавяване" и решенията за бъдещото им използване от комунистическата номенкратура.
Част от разкритията в книгата са сензационни. Тя е интересна най-вече с това, че към всяка теза в статиите са приложени документи. Мотивът ми е бил да "заведа" читателите в архивите, за да стигнат сами до историческата истина.
С поднасянето на стотици малко известни архивни документи в книгата се възпроизвежда и потвърждава изнесената в печата истина - неподправената истина за един от най-дискутираните у нас през последните няколко години не само имотен, но исторически и политически въпрос. Той се изяснява с нови неопровержими исторически свидетелства. Струва си да се прочетат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.