17 януари 2009

Строго поверително! Асимилаторската кампания срещу турското национално малцинство в България (1984-1989)


Документите, поместени в сборника, отразяват независима и обек­тивна поредица от факти за възникването и развитието на асимилаторс­ката кампания срещу турското национално малцинство в България през 1984-1989 г. Те показват човешка драма - резултат от грубата намеса в много съкровени и лични територии: избор на име, свободно говорене на роден език, изповядване на религия и практикуване на религиозни обреди.
Документите говорят за фалшификации и манипулации, развенчават митове и лъжи. На първо място лъжата, че за насилствената асимилация на турците в България "липсват" документи. Че инициативата за започването й е "отдолу" и че всичко става "доброволно". Става ясно кои са идеолозите, изпълнителите и виновниците за насилственото й провеждане.
Не един са документалните източници, от които ясно личи, че главен вдъхновител, организатор и координатор на на т. нар. от комунистическата пропаганда "възродителен процес" е Тодор Живков, а изпълнители са членовете на Политбюро, Секретариата на ЦК на БКП и комунистическата номенклатура по места със съдействието на цялата държавна машина, армията, милицията, Държавна сигурност.
От документите става ясно защо асимилаторската кампания се проваля и защо не може с нищо да се оправдава. Разкрива се ролята на комунистическото ръководство и подчинената й номенклатура за идеологическото й обосноваване, за механизмите, чрез които се вземат политическите решения. Изяснява се налагането й по насилствен начин. Разказва се за съпротивата, невинните жертви и провала на една безразсъдна и престъпна кампания.
Поредица от документи свидетелстват и за настъпилата криза в българо-турските отношения, за поведението на българската и на турската дипломация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.